Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0048(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0303/2017

Ingivna texter :

A8-0303/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0386

Antagna texter
PDF 234kWORD 42k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart ***
P8_TA(2017)0386A8-0303/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15653/2016),

–  med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0094/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0303/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.

(1) EUT L 386, 29.12.2006, s. 57.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy