Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0127(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0304/2017

Внесени текстове :

A8-0304/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0387

Приети текстове
PDF 451kWORD 47k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион *
P8_TA(2017)0387A8-0304/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0297),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0212/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0304/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност