Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2013/0304(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0317/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0317/2017

Díospóireachtaí :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Vótaí :

PV 24/10/2017 - 5.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0391

Téacsanna atá glactha
PDF 115kWORD 44k
Dé Máirt, 24 Deireadh Fómhair 2017 - Strasbourg
Gníomhartha coiriúla agus pionóis choiriúla i réimse na gáinneála neamhdhleathaí ar dhrugaí ***II
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Deireadh Fómhair 2017 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “druga” agus lena n aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle (10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Teach Teachtaí na Ríochta Aontaithe agus Teach Tiarnaí na Ríochta Aontaithe, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 21 Eanáir 2014(1),

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(2) ar an togra ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle (COM(2013)0618),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste (A8-0317/2017),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

3.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 177, 11.6.2014, lch. 52.
(2) Téacsanna arna nglacadh an 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais