Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0084(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0270/2017

Testi mressqa :

A8-0270/2017

Dibattiti :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Votazzjonijiet :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 27/03/2019 - 18.7

Testi adottati :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Testi adottati
PDF 1251kWORD 180k
It-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fl-24 ta' Ottubru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti ta' nutriment għall-pjanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009
(Din l-emenda minn "prodotti fertilizzanti" għal "prodotti ta' nutriment għall-pjanti" tapplika għat-test kollu. Jekk jiġi miftiehem mill-koleġiżlaturi, il-bidliet korrispondenti se japplikaw fit-test kollu, inklużi dawk il-partijiet riflessi fl-emendi ta’ hawn taħt.)
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew minn materjali inorganiċi prodotti b'mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni għandu, għaldaqstant, jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati u organiċi.
(1)  Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew minn materjali minerali prodotti b'mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-promozzjoni ta' aktar użu ta' nutrijenti riċiklati tkun tkompli tgħin fl-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u tippermetti użu ġenerali tan-nutrijenti aktar effiċjenti mil-lat tar-riżorsi, filwaqt li tnaqqas id-dipendenza tal-UE min-nutrijenti minn pajjiżi terzi. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni għandu, għaldaqstant, jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati u organiċi.
_________________
_________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003. p. 1).
15 Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1).
(Din l-emenda tkopri wkoll emenda teknika orizzontali dwar it-terminu “inorganiku”, li jinbidel f' “minerali”; l-adozzjoni tagħha se tirrikjedi t-tibdil korrispondenti ta' dan it-terminu fit-test kollu kemm hu u, konsegwentement, fl-emendi adottati.)
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdid)
(2a)  In-nutrijenti fl-ikel joriġinaw mill-ħamrija; ħamrija fi stat tajjeb ta' saħħa u rikk fin-nutrijenti twssal għal għelejjel u ikel tajjeb għas-saħħa u nutrijenti. Il-bdiewa jeħtieġu firxa wiesgħa ta' fertilizzanti, kemm organiċi kif ukoll sintetiċi għad-dispożizzjoni tagħhom, bl-għan li jtejbu l-ħamrija tagħhom. Ħamrija mingħajr jew bi ftit nutrijenti tikkawża nuqqas ta' nutrijenti fil-pjanti u b'hekk jieqfu jikbru jew ma jkunx fihom valur nutrizzjonali għall-konsum mill-bniedem.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdid)
(5a)   Biex jiġi żgurat l-użu effettiv ta' demel tal-annimali u kompost fuq l-azjenda agrikola, il-bdiewa jenħtieġ li jużaw dawk il-prodotti li jsegwu l-ispirtu ta' "agrikoltura responsabbli", filwaqt li jiffavorixxu l-mezzi ta' distribuzzjoni lokali, prattika agronomika u ambjentali tajba u f'konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, bħad-Direttiva dwar in-Nitrati jew id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Jenħtieġ li jkun inkoraġġit l-użu preferenzjali tal-fertilizzanti prodotti fuq il-post u f'impriżi agrikoli ġirien.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdid)
(6a)  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu aktar minn funzjoni waħda minn dawk deskritti fil-kategoriji funzjonali tal-prodott ta' dan ir-Regolament. Meta ssir dikjarazzjoni fir-rigward ta' waħda biss minn dawk il-funzjonijiet, jenħtieġ li jkun biżżejjed li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija funzjonali tal-prodott li tiddeskrivi dik il-funzjoni dikjarata. Għall-kuntrarju, meta ssir dikjarazzjoni fir-rigward ta' aktar minn waħda minn dawk il-funzjonijiet, jenħtieġ li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jitqies bħala kombinazzjoni ta' żewġ prodotti fertilizzanti komponenti jew aktar, u jenħtieġ li tkun rikjesta l-konformità għal kull wieħed mill-prodotti fertilizzanti komponenti fir-rigward tal-funzjoni tiegħu. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun hemm kategorija funzjonali speċifika tal-prodott sabiex tkopri tali kombinazzjonijiet.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdid)
(6b)  Manifattur li juża prodott fertilizzanti bit-tikketta CE wieħed jew aktar li diġà kienu soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità, imwettqa minn dak il-manifattur jew manifattur ieħor, jista' jagħżel li joqgħod fuq dik il-valutazzjoni tal-konformità. Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv għal livell minimu, jenħtieġ li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżulta jitqies ukoll bħala kombinazzjoni ta' żewġ prodotti fertilizzanti komponenti jew aktar, u r-rekwiżiti ta' konformità addizzjonali għall-kombinazzjoni jenħtieġ li jitnaqqsu għall-aspetti ġġustifikati mit-taħlita.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jistgħu potenzjalment jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Il-kontenut tagħhom fi prodotti bħal dawn għandu għalhekk ikun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment il-polimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, jenħtieġ li jiġu evitati jew limitati sakemm dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta' impuritajiet bħal dawn fil-bijoskart li jinġabar b'mod separat qabel l-ipproċessar.
(8)  Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jekk ma jintużawx b'mod korrett, jistgħu potenzjalment jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Il-kontenut tagħhom fi prodotti bħal dawn għandu għalhekk ikun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment il-polimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, jenħtieġ li jiġu evitati jew limitati sakemm dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta' impuritajiet bħal dawn fil-bijoskart li jinġabar b'mod separat qabel l-ipproċessar.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdid)
(8a)  L-Istati Membri li diġà għandhom valuri ta' limitu nazzjonali aktar rigorużi għall-kadmju fil-fertilizzanti jenħtieġ li jitħallew iżommu dawk il-valuri ta' limitu, sakemm il-bqija tal-Unjoni tilħaq livell ta' ambizzjoni ekwivalenti.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)
(8b)   Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità tal-prodotti fertilizzanti tal-fosfat mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, jeħtieġ li jingħataw biżżejjed inċentivi għall-iżvilupp ta' teknoloġiji rilevanti, partikolarment dekadmjazzjoni tat-teknoloġija, u għall-ġestjoni ta' skart perikoluż li fih ħafna kadmju permezz tar-riżorsi finanzjarji disponibbli fl-ambitu ta' Orizzont 2020, il-programmi LIFE, il-Pjattaforma ta' Appoġġ tal-Finanzi tal-Ekonomija Ċirkolari, permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u strumenti finanzjarji oħra fejn ikun rilevanti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-inċentivi u l-finanzjament mill-UE previst għad-dekadmjazzjoni.
Emenda 395
Proposta għal regolament
Premessa 8c (ġdida)
(8c)  Minn [id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] il-Kummissjoni jenħtieġ tistabbilixxi mekkaniżmu li jiffaċilita aktar l-aċċess għal finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni fit-teknoloġiji tad-dekadmjazzjoni u l-implimentazzjoni fil-proċess ta' produzzjoni għall-fertilizzanti fostfati kollha fl-Unjoni, u wkoll f'soluzzjonijiet possibbli ta' tneħħija tal-kadmju li huma ekonomikament vijabbli fuq skala industrijali u li jippermettu t-trattament tal-iskart iġġenerat.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Il-prodotti li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament għandhom jitħallew jiċċaqilqu b'mod liberu fis-suq intern. Jekk wieħed jew aktar mill-materjali komponenti fi prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, iżda jilħaq punt fil-katina tal-manifattura li lil hinn minnu ma jibqax jippreżenta riskju sinifikanti għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali (il-"punt aħħari fil-katina tal-manifattura"), dan jirrappreżenta piż amministrattiv mhux neċessarju biex il-prodott jibqa' jiġi soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament. Fertilizzanti bħal dawn għandhom għalhekk jiġu esklużi mir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għandu jiġi emendat skont dan.
(9)  Il-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jitħallew jiċċaqilqu b'mod liberu fis-suq intern. Jekk wieħed jew aktar mill-materjali komponenti jkun prodott derivat fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, iżda jkun laħaq punt fil-katina tal-manifattura li lil hinn minnu ma jibqax jippreżenta riskju għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali (il-"punt aħħari fil-katina tal-manifattura"), dan jirrappreżenta piż amministrattiv mhux neċessarju biex il-prodott jibqa' jiġi soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament. Fertilizzanti bħal dawn għandhom għalhekk jiġu esklużi mir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għandu jiġi emendat skont dan.
_________________
_________________
18 Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ir-Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).
18 Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ir-Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura għandu jiġi determinat għal kull materjal komponenti rilevanti li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament(KE) Nru 1069/2009. Meta proċess ta' manifattura ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE irregolat skont dan ir-Regolament jibda qabel jintlaħaq dak il-punt aħħari, ir-rekwiżiti tal-proċessi kemm tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 kif ukoll ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw b'mod kumulattiv għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jfisser l-applikazzjoni tar-rekwiżit iktar strett f'każ li ż-żewġ Regolamenti jirregolaw l-istess parametru.
(10)  Għal kull kategorija ta' materjal komponent li tinkludi prodotti derivati skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura jenħtieġ jiġi determinat għal kull materjal komponenti rilevanti li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali f'konformità mal-proċeduri stipulati f'dak ir-Regolament. Biex jittieħed vantaġġ tal-iżviluppi tekniċi, jinħolqu aktar opportunitajiet għall-produtturi u għall-impriżi, u jiġi sfruttat il-potenzjal biex isir aktar użu min-nutrijenti minn prodotti sekondarji tal-annimali bħad-demel tal-annimali, l-istabbiliment ta' metodi ta' pproċessar u regoli ta' rkupru għall-prodotti sekondarji tal-annimali li għalihom ikun ġie determinat punt aħħari fil-katina tal-manifattura jenħtieġ li jibda immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Meta tikkonċerna prodotti fertilizzanti li fihom jew jikkonsistu minn demel tal-annimali pproċessati, il-kriterji għall-punti aħħarin tad-demel jenħtieġ jiġu ddefiniti. Sabiex jiġu estiżi jew miżjuda kategoriji ta' materjali komponenti biex jiġu inklużi aktar prodotti sekondarji tal-annimali, jenħtieġ li s-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Meta dak il-punt aħħari jintlaħaq qabel ma l-prodott fertilizzant bit-tikketta CE jitqiegħed fis-suq iżda wara li jkun beda l-proċess ta' manifattura ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE irregolat skont dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti tal-proċessi kemm tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 kif ukoll ta' dan ir-Regolament jenħtieġ japplikaw b'mod kumulattiv għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jfisser l-applikazzjoni tar-rekwiżit iktar strett f'każ li ż-żewġ Regolamenti jirregolaw l-istess parametru.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdid)
(10a)   Għall-prodotti sekondarji tal-annimali diġà użati b'mod mifrux fl-Istati Membri għall-produzzjoni tal-fertilizzanti, il-punt aħħari jenħtieġ jiġi ddeterminat mingħajr dewmien bla bżonn, u mhux aktar tard minn sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Meta wieħed jew aktar mill-materjali komponenti ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, iżda ma jkunx laħaq il-punt aħħari fil-katina ta' manifattura, ikun qarrieqi li jkun hemm dispożizzjonijiet għat-tikketta CE tal-prodott f'dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott bħal dan huwa suġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
(12)  It-tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott sekondarju tal-annimali jew prodott derivat li għalih ma jkun ġie ddefinit l-ebda punt aħħari ma jkunx intlaħaq fil-mument meta jsir disponibbli fis-suq, huwa soġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Għalhekk, ikun qarrieqi li jkun hemm dispożizzjonijiet għat-tikketta CE tal-prodott f'dan ir-Regolament. Kwalunkwe prodott li fih jew jikkonsisti minn tali prodott sekondarju tal-annimali jew prodott derivat jenħtieġ li għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Għal ċertu skart irkuprat fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input fl-operazzjoni ta' rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta' trattament, kif ukoll għall-prodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' rkupru, sabiex ikun żgurat li l-użu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew ambjentali, b'mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk ir-rekwiżiti għandhom ikunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn ma għandhomx jibqgħu jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE.
(13)  Għal ċertu skart irkuprat, bħal struvite, faħam bijoloġiku u prodotti bbażati fuq l-irmied, fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input fl-operazzjoni ta' rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta' trattament, kif ukoll għall-prodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' rkupru, sabiex ikun żgurat li l-użu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew ambjentali, b'mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li jkunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn jenħtieġ li ma jibqgħux jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE, u għaldaqstant jenħtieġ li jkun possibbli għall-prodotti li fihom jew huma magħmula minn tali materjali ta' skart irkuprat li jaċċedu għas-suq intern. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt, jittieħed vantaġġ minn żviluppi tekniċi, u jiġi stimolat aktar l-inċentiv fost il-produtturi biex jagħmlu aktar użu mill-flussi ta' skart ta' valur, l-analiżijiet xjentifiċi u l-istabbiliment ta' rekwiżiti tal-proċess fil-livell tal-Unjoni għal tali prodotti jenħtieġ li jibdew immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Għaldaqstant, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni, mingħajr dewmien bla bżonn, ta' kategoriji akbar jew addizzjonali tal-materjali komponenti eleġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
_________________
_________________
20 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
20 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdid)
(13a)  Ċerti prodotti industrijali sekondarji, koprodotti jew prodotti riċiklati li ġejjin minn proċessi industrijali speċifiċi attwalment jintużaw minn manifatturi bħala komponent ta' prodott fertilizzant bit-tikketta CE. Għall-komponenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, ir-rekwiżiti li huma relatati ma' kategoriji tal-materjal komponent jenħtieġ li jkunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Jekk ikun applikabbli, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn jenħtieġ li ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Ċerti sustanzi u taħlitiet, li b'mod komuni jissejħu addittivi agronomiċi, itejbu r-ritmu tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' nutrijent f'fertilizzant. Is-sustanzi u t-taħlitiet li jsiru disponibbli fis-suq bl-intenzjoni li jiġu miżjuda mal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għal dak il-għan għandhom jissodisfaw ċerti kriterji ta' effikaċja bir-responsabbiltà taqa' f'idejn il-manifattur ta' dawk is-sustanzi jew it-taħlitiet, u għandhom għalhekk jitqiesu bħala prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE skont dan ir-Regolament. Barra minn hekk, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet bħal dawn għandhom ikunu soġġetti għal ċerti kriterji ta' effikaċja u sikurezza. Sustanzi u taħlitiet bħal dawn għandhom għalhekk jiġu rregolati bħala materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
(14)  Ċerti sustanzi u taħlitiet, li jissejħu addittivi agronomiċi, itejbu r-ritmu tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' nutrijent f'fertilizzant. Is-sustanzi u t-taħlitiet li jsiru disponibbli fis-suq bl-intenzjoni li jiġu miżjuda mal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għal dak il-għan għandhom jissodisfaw ċerti kriterji ta' effikaċja, sikurezza u dawk ambjentali bir-responsabbiltà taqa' f'idejn il-manifattur ta' dawk is-sustanzi jew it-taħlitiet, u għandhom għalhekk jitqiesu bħala prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE skont dan ir-Regolament. Barra minn hekk, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet bħal dawn jenħtieġ li jkunu soġġetti għal ċerti kriterji ta' effikaċja, sikurezza u dawk ambjentali. Sustanzi u taħlitiet bħal dawn jenħtieġ li għalhekk jiġu rregolati bħala materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)
(14a)   Billi prodotti magħmula minn sustanzi u taħlitiet flimkien mal-elementi fertilizzanti huma maħsuba biex jiżdiedu mal-ħamrija u jiġu rilaxxati fl-ambjent, jenħtieġ li l-kriterji ta' konformità japplikaw għall-materjali kollha fil-prodott, b'mod partikolari meta jkunu żgħar jew jinqasmu fi frammenti żgħar li jistgħu jinxterdu fil-ħamrija kollha u fis-sistemi tal-ilma u jinġarru fl-ambjent kollu. Għalhekk, il-kriterji ta' bijodegradabbiltà u l-ittestjar tal-konformità jenħtieġ li jkunu wkoll skont kundizzjonijiet realistiċi in-vivo li jqisu rati differenzjali ta' dekompożizzjoni f'kundizzjonijiet anaerobiċi, f'ħabitats akkwatiċi jew taħt l-ilma, f'kundizzjonijiet mifqugħa bl-ilma jew f'ħamrija ffriżata.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Ċerti sustanzi, taħlitiet u mikroorganiżmi, li b'mod komuni jissejħu bijostimulanti tal-pjanti, mhumiex fil-fatt nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu tan-nutrijenti tal-pjanti, it-tolleranza għall-istress abijotiku jew karatteristiċi ta' kwalità tal-għelejjel, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli għal ħafna mill-kategoriji ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Prodotti bħal dawn għandhom għalhekk ikunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jiġi emendat skont dan.
(15)  Ċerti sustanzi, taħlitiet u mikroorganiżmi, li jissejħu bijostimulanti tal-pjanti, mhumiex fil-fatt inputs ta' nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-proċessi naturali ta' nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu tan-nutrijenti tal-pjanti, it-tolleranza għall-istress abijotiku, jew il-karatteristiċi ta' kwalità tal-għelejjel, id-degradazzjoni tal-komposti organiċi tal-ħamrija, jew iż-żieda tad-disponibbiltà ta' nutrijenti fir-riżosfera, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli għal ħafna mill-kategoriji ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Għalhekk, jaħdmu flimkien ma' fertilizzanti, bil-għan li jottimizzaw l-effiċjenza tagħhom u jnaqqsu d-dożi tan-nutrijenti tagħhom. Prodotti bħal dawn jenħtieġ li għalhekk ikunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.
_________________
_________________
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).
21 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdid)
(15a)  Għall-mikroorganiżmi, jenħtieġ li l-kategoriji ta' materjal komponent jitwessgħu jew jiżdiedu sabiex jiggarantixxu u jsaħħu l-potenzjal innovattiv li jikkonċerna l-iżvilupp u l-iskoperta ta' prodotti ġodda ta' bijostimulant mikrobiku tal-pjanti. Sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni u tinħoloq ċertezza tad-dritt għall-produtturi dwar ir-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti għall-użu ta' mikroorganiżmi bħala materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, il-metodi armonizzati għall-evalwazzjoni tas-sigurtà ta' mikroorganiżmi għandhom jiġu identifikati b'mod ċar. Il-ħidma preparatorja għad-definizzjoni ta' dawn il-metodi ta' evalwazzjoni ta' sigurtà jenħtieġ li tibda immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi, mingħajr ebda dewmien bla bżonn, ir-rekwiżiti li l-produtturi għandhom ikunu konformi magħhom meta juru s-sigurtà tal-mikroorganiżmi sabiex ikunu rreġistrati għall-użu fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Prodotti li jkollhom funzjoni waħda jew aktar, li waħda minnhom tkun koperta mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jibqgħu taħt il-kontroll imfassal apposta għal prodotti bħal dawn u previst f'dak ir-Regolament. Meta prodotti bħal dawn ikollhom ukoll il-funzjoni ta' prodott fertilizzanti, ikun qarrieqi li t-tikketta CE tagħhom tiġi prevista f'dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott ta' protezzjoni tal-pjanti jiddependi fuq awtorizzazzjoni tal-prodott valida fl-Istat Membru kkonċernat. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
(16)  Prodotti li jkollhom funzjoni waħda jew aktar, li waħda minnhom tkun koperta mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, huma prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. Dawk il-prodotti jenħtieġ li jibqgħu taħt il-kontroll imfassal apposta għal prodotti bħal dawn u previst f'dak ir-Regolament. Meta prodotti bħal dawn ikollhom ukoll il-funzjoni jew l-azzjoni ta' prodott fertilizzanti, ikun qarrieqi li t-tikketta CE tagħhom tiġi prevista f'dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott ta' protezzjoni tal-pjanti jiddependi fuq awtorizzazzjoni tal-prodott valida fl-Istat Membru kkonċernat. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni relatata ma' aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li mhumiex koperti b'dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, u r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29.
(17)  Indipendentement mit-tip tal-prodott ta' nutriment għall-pjanti bit-tikketta CE, jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jipprevjenix l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni relatata ma' aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li mhumiex koperti b'dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29, id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE29a, u d-Direttiva  2000/60/KE29b.
_________________
_________________
22 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6).
22 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6).
23 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).
23 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).
24 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
24 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).
25 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
25 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
26 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).
26 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).
27 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).
27 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).
28 Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).
28 Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).
29 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).
29 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).
29a Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).
29b Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdid)
(17a)   It-traċċabbiltà tal-prodotti li huma vulnerabbli għat-tniġġis organiku minn ċerti sorsi potenzjalment problematiċi (jew perċepiti bħala tali) jenħtieġ li tiġi żgurata lura għas-sors tal-materjal organiku. Dan huwa neċessarju sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-konsumatur u biex tiġi limitata l-ħsara f'każ li sseħħ kontaminazzjoni lokali. B'riżultat ta' dan, l-impriżi li jużaw prodotti fertilizzanti li fihom materjal organiku minn dawn is-sorsi jkunu jistgħu jiġu identifikati. Dan jenħtieġ li jkun obbligatorju għall-prodotti li fihom materjal minn skart jew minn prodotti sekondarji li ma jkunux għaddew minn xi proċessar li jeqred is-sustanzi niġġiesa organiċi, patoġeni u l-materjal ġenetiku. L-għan mhuwiex biss li jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa u l-ambjent, iżda huwa wkoll li tiġi assigurata l-opinjoni pubblika u li jittieħed kont tat-tħassib tal-bdiewa fir-rigward tal-patoġeni, is-sustanzi organiċi li jniġġsu u l-materjal ġenetiku. Sabiex is-sidien tal-art jiġu protetti kontra t-tniġġis li tiegħu huma stess ma għandhomx tort, l-Istati Membri huma mitluba jistabbilixxu regoli xierqa ta' responsabbiltà.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdid)
(17b)   Il-prodotti sekondarji mhux trattati ġejjin mill-produzzjoni tal-annimali jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal dan ir-Regolament.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdid)
(19a)   F'konformità mal-ekonomija ċirkolari, ċerti prodotti sekondarji jew koprodotti tal-industrija minn proċessi industrijali speċifiċi diġà jintużaw minn manifatturi bħala komponenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE. Rekwiżiti relatati ma' dawn il-kategoriji ta' materjal komponenti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Taħlita ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE differenti, li kull wieħed minnhom ikun ġie soġġett għal valutazzjoni ta' konformità pożittiva mar-rekwiżiti applikabbli għal dak il-materjal, tista' tiġi mistennija li tkun adattata biex tintuża bħala prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, suġġetta biss għal ċerti rekwiżiti addizzjonali minħabba t-taħlit. Għaldaqstant, sabiex jiġi evitat piż amministrattiv mhux neċessarju, taħlitiet bħal dawn għandhom jitqiegħdu f'kategorija separata, li għaliha l-valutazzjoni ta' konformità għandha tkun limitata għar-rekwiżiti addizzjonali ġġustifikati mit-taħlit.
(20)  Kombinazzjoni ta' prodotti minn kategoriji funzjonali ta' prodott differenti, li kull wieħed minnhom ikun ġie soġġett għal valutazzjoni ta' konformità pożittiva mar-rekwiżiti applikabbli għal dak il-materjal, tista' tiġi mistennija li tkun adattata biex tintuża bħala prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, suġġetta biss għal ċerti rekwiżiti addizzjonali minħabba t-taħlita. Għaldaqstant, sabiex jiġi evitat piż amministrattiv mhux neċessarju, kombinazzjonijiet bħal dawn jenħtieġ li jitqiegħdu f'kategorija separata, li għaliha l-valutazzjoni ta' konformità jenħtieġ li tkun limitata għar-rekwiżiti addizzjonali ġġustifikati mit-taħlit.
(Din l-emenda tkopri wkoll emenda orizzontali dwar it-terminu "taħlita/taħlitiet" (fil-plural jew fis-singular) li qed jinbidel għal "kombinazzjoni/jiet" (fil-plural jew fis-singular); jekk jiġi miftiehem mill-koleġiżlaturi, il-bidliet korrispondenti se japplikaw fit-test kollu, inklużi dawk il-partijiet riflessi fl-emendi ta’ hawn taħt).
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Meta jkun qed iqiegħed prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importatur għandu jindika fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti ismu, l-isem ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrat u l-marka ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrata u l-indirizz postali fejn ikun jista' jiġi kkuntattjat, sabiex jiffaċilita s-sorveljanza tas-suq.
(25)  Meta jkun qed iqiegħed prodott bit-tikketta CE fis-suq, l-importatur jenħtieġ li jindika fuq l-imballaġġ tal-prodott ismu, l-isem ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrat u l-marka ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrata u l-indirizz postali fejn ikun jista' jiġi kkuntattjat, kif ukoll il-manifattur tal-pajjiż terz, sabiex jiffaċilita s-sorveljanza tas-suq.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Fejn ma jkunux ġew adottati standards armonizzati, jew ma jagħmlux dan f'biżżejjed dettall li jkopri l-elementi kollha tar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-sikurezza stipulati f'dan ir-Regolament, jista' jkun li jkunu meħtieġa kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti. Il-Kummissjoni għalhekk għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiffissaw dawk il-kundizzjonijiet fi speċifikazzjonijiet komuni. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, għandu jiġi ċċarat li l-prodotti fertilizzati bit-tikketta CE jridu jkunu konformi ma' speċifikazzjonijiet bħal dawn ukoll jekk huma kkunsidrati li jkunu konformi mal-istandards armonizzati.
(31)  Fejn ma jkunux ġew adottati standards armonizzati, jew ma jagħmlux dan f'biżżejjed dettall li jkopri l-elementi kollha tar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-sikurezza stipulati f'dan ir-Regolament, u fejn ikun hemm dewmien bla bżonn fil-proċess tal-adozzjoni jew l-aġġornament tal-istandards biex jiġu riflessi dawk ir-rekwiżiti, miżuri intermedji jistgħu jkunu meħtieġa biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni għalhekk ikollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiffissaw dawk il-kundizzjonijiet fi speċifikazzjonijiet komuni. Għal raġunijiet ta' ċertezza legalitad-dritt, jenħtieġ li jiġi ċċarat li l-prodotti fertilizzati bit-tikketta CE jridu jkunu konformi ma' speċifikazzjonijiet bħal dawn ukoll jekk huma kkunsidrati li jkunu konformi mal-istandards armonizzati.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 47
(47)  Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma effettivi b'mod suffiċjenti u ma jippreżentawx riskji inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent meta jinħażnu kif suppost u użati għall-użu intenzjonat tagħhom, u taħt kundizzjonijiet ta' użu li jistgħu jitbassru b'mod raġonevoli, jiġifieri meta użu bħal dan jista' jirriżulta minn aġir uman legali u li jitbassar faċilment. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għas-sikurezza u l-kwalità, kif ukoll mekkaniżmi xierqa ta' kontroll. Barra minn hekk, l-użu intenzjonat ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ma għandux iwassal għal sitwazzjoni fejn l-ikel jew l-għalf ma jibqgħux sikuri.
(47)  Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jenħtieġ li jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma effettivi b'mod suffiċjenti u ma jippreżentawx riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent meta jinħażnu kif suppost u użati għall-użu intenzjonat tagħhom, u taħt kundizzjonijiet ta' użu li jistgħu jitbassru b'mod raġonevoli, jiġifieri meta użu bħal dan jista' jirriżulta minn aġir uman legali u li jitbassar faċilment. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti għas-sikurezza u l-kwalità, kif ukoll mekkaniżmi xierqa ta' kontroll. Barra minn hekk, l-użu intenzjonat ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jenħtieġ li ma jwassalx għal sitwazzjoni fejn l-ikel jew l-għalf ma jibqgħux sikuri.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 49
(49)  Is-sistema eżistenti għandha tiġi ssupplimentata bi proċedura li skontha l-partijiet interessati jiġu infurmati b'miżuri maħsubin li jittieħdu fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent. Din għandha tippermetti wkoll li l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, f'kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi rilevanti, jaġixxu fi stadju bikri fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn.
(49)  Jenħtieġ li s-sistema eżistenti tiġi ssupplimentata bi proċedura li skontha l-partijiet interessati kollha, inklużi partijiet ikkonċernati mis-saħħa u l-konsumaturi, jiġu infurmati b'miżuri maħsubin li jittieħdu fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent. Din jenħtieġ li tippermetti wkoll li l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, f'kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi rilevanti, jaġixxu fi stadju bikri fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 55
(55)  Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ u l-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku. Għandu jkun possibbli li prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu jaċċessaw is-suq intern mingħajr dewmien mhux neċessarju, meta l-proċessi ta' manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' definizzjoni ta' kategoriji akbar jew addizzjonali ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jew materjali komponenti eliġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti bħal dawn. Għall-prodotti sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta' komponenti materjali għandhom jitwessgħu jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta' manifattura f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għaliex prodotti sekondarji mill-annimali li għalihom ma jkunx ġie determinat punt aħħari bħal dan, fi kwalunkwe każ, huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
(55)  Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ, bħall-istruvite, il-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku, u l-irkupru tal-fosforu wara l-inċinerazzjoni, bħall-prodotti bbażati fuq l-irmied. Jenħtieġ li jkun possibbli li prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu jaċċedu għas-suq intern mingħajr dewmien mhux neċessarju, meta l-proċessi ta' manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, jenħtieġ li s-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-eleġibbiltà ta' materjali bħal dawn għall-użu fil-produzzjoni. Għall-prodotti dderivati minn prodotti sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta' komponenti materjali jenħtieġ li jitwessgħu jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta' manifattura f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 55a (ġdid)
(55a)  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih polimeri differenti minn polimeri nutrijenti, madankollu dan jenħtieġ li jiġi limitat għal każijiet fejn l-iskop tal-polimeru huwa li jikkontrolla r-rilaxx ta' nutrijenti jew iżid il-kapaċitajiet ta' żamma tal-ilma tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. Jenħtieġ li jkun possibbli għal prodotti innovattivi li fihom tali polimeri li jkollhom aċċess għas-suq intern. Sabiex jiġu mminimizzati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, għas-sikurezza jew għall-ambjent li jistgħu jiġu kkawżati minn polimeri oħrajn minbarra polimeri nutrijenti, il-kriterji għal bijodegradazzjoni tagħhom sabiex ikunu kapaċi jgħaddu minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika jenħtieġ li jiġu stabbiliti. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni tal-kriterji tal-konverżjoni ta' karbonju polimeriku għal diossidu tal-karbonju (CO2) u metodu ta' ttestjar rispettiv għall-bijodegradazzjoni.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 56
(56)  Barra minn hekk, għandu jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew tal-ambjent. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għal diversi kategoriji ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
(56)  Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew tal-ambjent, filwaqt li jitqiesu l-valutazzjonijiet magħmula mill-awtoritajiet jew f'kooperazzjoni magħhom fl-Istati Membri. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għal diversi kategoriji ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 57
(57)  Fl-eżerċitar ta' dawk is-setgħat, huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż f'livell espert. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u adattata ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(57)  Meta tadotta atti delegati previsti f'dan ir-Regolament, huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż f'livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdid)
(59a)  Minħabba l-livell għoli ta' dipendenza mill-importazzjonijiet ta' blat fosfatiku fl-Unjoni, il-Kummissjoni kklassifikat tali materja bħala materja prima kritika. Huwa għaldaqstant neċessarju li jsir monitoraġġ tal-impatt ta' dan ir-Regolament fuq l-aċċess għall-provvisti tal-materja prima b'mod ġenerali, fuq id-disponibbiltà tal-blat fosfatiku b'mod partikolari u, fiż-żewġ każijiet, fuq il-prezzijiet. Wara tali evalwazzjoni, u fil-każ ta' impatt negattiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri li tqis xierqa biex issewwi tali tfixkil lill-kummerċ.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  prodotti sekondarji mill-annimali li jkunu soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009,
(a)  prodotti sekondarji mill-annimali jew prodotti derivati li jsiru disponibbli fis-suq soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009,
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)
(ba)   Id-Direttiva 91/676/KEE;
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)
(bb)  Id-Direttiva 2000/60/KE;
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
(1)  'prodott fertilizzanti' tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe materjal ieħor, applikat jew intenzjonat li jiġi applikat, waħdu jew imħallat ma' materjal ieħor, fuq pjanti jew fuq ir-riżosfera tagħhom għal fini li jipprovdi n-nutrijenti lill-pjanti jew itejjeb l-effiċjenza nutrittiva tagħhom;
(1)  'prodott ta' nutriment tal-pjanti' tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe materjal ieħor, applikati jew intenzjonati li jiġu applikati, waħidhom jew imħallta ma' materjal ieħor, fuq il-faqqiegħ jew il-mikosfera tagħhom jew fuq il-pjanti fi kwalunkwe stadju tat-tkabbir, inklużi ż-żrieragħ, u/jew ir-riżosfera, għal fini li jipprovdu n-nutrijenti lill-pjanti jew lill-faqqiegħ jew li jtejbu l-kondizzjonijiet ta' tkabbir bijoloġiċi jew fiżiċi tagħhom jew il-vitalità ġenerali, ir-rendimenti u l-kwalità tagħhom, inkluż billi jżidu l-kapaċità tal-pjanti li jieħdu n-nutrijenti (bl-eċċezzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti koperti mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009);
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
(3)  'sustanza' tfisser sustanza fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006;
(3)  'sustanza' tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat naturali jew miksuba bi kwalunkwe proċess ta' manifattura, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ sabiex jippreserva l-istabbiltà tagħha u kwalunkwe impurità dderivata mill-proċess użat, iżda eskluż kwalunkwe solvent li jista' jiġi sseparat mingħajr ma jaffettwa l-istabbilità tas-sustanza jew ibiddel il-kompożizzjoni tagħha;
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13
(13)  'speċifikazzjoni teknika' tfisser dokument li jippreskrivi r-rekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu ssodisfati minn prodott fertilizzanti bit-tikketta CE;
(13)  'speċifikazzjoni teknika' tfisser dokument li jippreskrivi r-rekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu ssodisfati minn prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew mill-proċess tal-produzzjoni tiegħu;
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-Regolament.
L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu, għall-aspetti u r-riskji koperti minn dan ir-Regolament, it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-Regolament.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)
Dan ir-Regolament m'għandux jipprevjeni lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet, li huma f'konformità mat-Trattati, dwar l-użu tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE bil-għan li jiġu protetti s-saħħa pubblika u l-ambjent, sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ma jeħtiġux modifika tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma f'konformità ma' dan ir-Regolament u sakemm dawk ma jinfluwenzawx il-kundizzjonijiet biex isiru disponibbli fis-suq.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.   Il-Kummissjoni Ewropea għandha simultanjament mal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tippubblika dokument ta' gwida li jipprovdi informazzjoni ċara u eżempji għall-manifatturi u l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq dwar kif jenħtieġ li tidher it-tikketta. Dan id-dokument ta' gwida għandu jispeċifika wkoll informazzjoni rilevanti oħra kif imsemmi fil-paragrafu 2(d) tal-Parti I tal-Anness III.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3
3.  Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għal 10-il sena wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kopert minn dawk id-dokumenti jkun tqiegħed fis-suq.
3.  Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għal ħames snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kopert minn dawk id-dokumenti jkun tqiegħed fis-suq.
(Din hija emenda orizzontali dwar it-terminu biex iżommu d-dokumentazzjoni teknika kollha; jekk jiġi miftiehem mill-koleġiżlaturi, il-bidliet korrispondenti se japplikaw fit-test kollu, inklużi dawk il-partijiet riflessi fl-emendi ta’ hawn taħt)
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 4 - subparagrafu 1
Il-manifatturi għandhom li jiżguraw li jkollhom fis-seħħ proċeduri għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma parti minn serje ta' produzzjoni jibqgħu konformi ma' dan ir-Regolament. Bidliet fil-metodu ta' produzzjoni jew fil-karatteristiċi ta' dawk il-prodotti fertilizzanti u bidliet fl-istandards ta' armonizzazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew fi speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn li b'referenza għalihom tiġi ddikjarata l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq.
Il-manifatturi għandhom li jiżguraw li jkollhom fis-seħħ proċeduri għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma parti minn serje ta' produzzjoni jibqgħu konformi ma' dan ir-Regolament. Bidliet fil-karatteristiċi ta' dawk il-prodotti fertilizzanti u bidliet fl-istandards ta' armonizzazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew fi speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn li b'referenza għalihom tiġi ddikjarata l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 4 - subparagrafu 2
Meta jkun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta', jew tar-riskji ppreżentati minn, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, il-manifatturi għandhom iwettqu testijiet ta' kampjuni ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn li jkunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq, jinvestigaw, u jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti, ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE mhux konfomri u ta' sejħiet lura ta' prodotti bħal dawn, u għandhom iżommu lid-distributuri infurmati b’monitoraġġ bħal dan.
Meta jkun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta', jew tar-riskji ppreżentati minn, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, il-manifatturi għandhom, biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi u l-ambjent, iwettqu testijiet ta' kampjuni ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn għad-dispożizzjoni fis-suq, jinvestigaw u jżommu reġistru tal-ilmenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE mhux konfomri u ta' sejħiet lura ta' prodotti bħal dawn, u għandhom iżommu lid-distributuri u lill-awtoritajiet li jissorveljaw is-suq infurmati b'monitoraġġ ta' dan it-tip.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6
6.  Il-manifatturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġstrata tagħhom u l-indirizz postali li fih ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. L-indirizz postali għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattat il-manifattur. Id-dettalji ta' kuntatt għandhom ikunu b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.
6.  Il-manifatturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġstrata tagħhom u l-indirizz postali li fih ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. L-indirizz postali għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattat il-manifattur. Din l-informazzjoni għandha tkun b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, u għandhom ikunu ċari, jinftiehmu u intelliġibbli.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7
7.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi ttikkettat f'konformità mal-Anness III, jew fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, li d-dikjarazzjonijiet tat-tikkettar jingħataw f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti u jkunu aċċessibbli għal finijiet ta' spezzjoni meta l-prodott jitqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni fuq it-tikketta għandha tkun b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, u għandha tkun ċara, tinftiehem u intelliġibbli.
7.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi ttikkettat f'konformità mal-Anness III, jew fejn il-pakkett ikun żgħir wisq biex it-tikketta tinkludi l-informazzjoni kollha, jew meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, li l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. L-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness III għandha tkun b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, u għandha tkun ċara, tinftiehem u intelliġibbli.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 10 – parti introduttorja
10.  Il-manifattur għandu jissottometti rapport dwar t-test ta' reżistenza għad-detonazzjoni, previst fl-Anness IV, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru destinatarju, għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ġejjin:
10.  Il-manifattur għandu jissottometti rapport dwar it-test ta' reżistenza għad-detonazzjoni, preskritt fl-Anness IV, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru destinatarju, u jiggarantixxi li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ġejjin ikunu kapaċi jgħaddu minn dak it-test:
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  taħlitiet ta' prodotti fertilizzanti, kif speċifikat fil-kategorija ta' funzjoni tal-prodott 7 fl-Anness I, li fihom fertilizzant kif jissemma fil-punt (a).
(b)  taħlit minn kategoriji funzjonali ta' prodotti differenti, kif speċifikat fil-kategorija funzjonali ta' prodotti 7 fl-Anness I, li jkun fih fertilizzant imsemmi fil-punt (a).
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 10 – subparagrafu 2
Ir-rapport għandu jiġi sottomess mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tqegħid fis-suq ta' dawk il-prodotti.
Ir-rapport għandu jiġi sottomess mill-inqas ħamest ijiem ta' xogħol qabel it-tqegħid fis-suq ta' dawk il-prodotti. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-lista tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fis-sit tagħha fuq l-internet.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-suq prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma konformi biss.
1.  Il-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu konformi biss jistgħu jiġu importati fl-Unjoni u jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni.
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Qabel ma jqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importaturi għandhom jiżguraw li l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità xierqa msemmija fl-Artikolu 14 tkun twettqet mill-manifattur. Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun ħejja d-dokumentazzjoni teknika, li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-dokumenti meħtieġa, u li l-manifattur ikun mexa b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6). Meta importatur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fl-Anness I, l-Anness II jew l-Anness III, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq qabel ma dan jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, l-importatur għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq b'dan.
2.  Qabel ma jqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importaturi għandhom jiżguraw li l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità xierqa msemmija fl-Artikolu 14 tkun twettqet mill-manifattur. Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun ħejja d-dokumentazzjoni teknika, li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-dokumenti meħtieġa, u li l-manifattur ikun mexa b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6). Meta importatur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq qabel ma dan jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, l-importatur għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq b'dan.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  L-importaturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. Id-dettalji ta' kuntatt għandhom ikunu b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.
3.  L-importaturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn jistgħu jiġu kkuntattjati, flimkien mal-manifatturi minn pajjiżi terzi, fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. Id-dettalji ta' kuntatt għandhom ikunu b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4
4.  L-importaturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikollu tikketta f'konformità mal-Anness III b'lingwa li tista' tinftiehem faċilment mill-utent aħħari, kif determinat mill-Istat Membru kkonċernat.
4.  L-importaturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkollu tikketta f'konformità mal-Anness III jew, meta l-pakkett ikun żgħir wisq biex it-tikketta tinkludi l-informazzjoni kollha, jew meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, li l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. L-informazzjoni rikjesta skont l-Anness III għandha tkun b'lingwa li tista' tinftiehem faċilment mill-utent aħħari, kif determinat mill-Istat Membru kkonċernat.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6
6.  Fejn ikun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni jew tar-riskji ppreżentati mill-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, l-importaturi għandhom iwettqu testijiet ta' kampjuni tal-prodotti fertilizzanti li jkunu disponibbli fis-suq, jinvestigaw u, jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti ta' prodotti fertilizzanti li juru nuqqas ta' konformità u sejħiet lura ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, u għandhom iżommu lid-distributuri informati b'monitoraġġ bħal dan.
6.  Fejn ikun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew tar-riskji li jippreżenta, l-importaturi għandhom, biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi u l-ambjent, iwettqu testijiet ta' kampjuni tal-prodotti fertilizzanti li jkunu tqiegħdu fis-suq, jinvestigaw u, jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti fir-rigward tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li juru nuqqas ta' konformità u s-sejħiet lura ta' prodotti ta' dan it-tip, u għandhom iżommu lid-distributuri informati dwar kwalunkwe monitoraġġ ta' dan it-tip.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8
8.  L-importaturi għandhom, għal 10 snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun tqiegħed fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni tal-UE tal-konformità għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika tkun tista' ssir disponibbli għal dawk l-awtoritajiet, fuq talba min-naħa tagħhom.
8.  L-importaturi għandhom, għal ħames snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun ġie introdott fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika tkun tista' titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' dawk l-awtoritajiet, fuq talba min-naħa tagħhom. Fuq talba, l-importaturi għandhom iqiegħdu kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għad-dispożizzjoni tal-operaturi ekonomiċi l-oħra kkonċernati.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Qabel iqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għad-dispożizzjoni fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li dan ikun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u mid-dokumenti meħtieġa, li jkollu tikketta f'konformità mal-Anness III b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin fl-Istat Membru li fih il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun se jitqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq u li l-manifattur u l-importatur ikunu kkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6) u l-Artikolu 8(3) rispettivament.
Qabel iqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li dan ikun akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa, li jkollu tikketta f'konformità mal-Anness III b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin fl-Istat Membru li fih il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun se jitqiegħed fis-suq u li l-manifattur u l-importatur ikunu kkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6) u l-Artikolu 8(3) rispettivament. Meta l-pakkett ikun żgħir wisq biex it-tikketta tinkludi l-informazzjoni kollha, jew meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, id-distributuri tas-suq għandhom jivverifikaw li l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 2 - subparagrafu 2
Meta distributur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fl-Anness I, l-Anness II jew l-Anness III, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti għad-dispożizzjoni fis-suq sakemm dan ma jkunx inġieb f'konformità. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, id-distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur b'dan, kif ukoll lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.
Meta distributur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq qabel jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, id-distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur b'dan, kif ukoll lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
Mingħajr ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jkunu f'konformità mal-istandards armonizzati jew partijiet minnhom, li referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom jitqiesu li huma f'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, II u III koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom.
Il-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu konformi jew li jkunu ġew ittestjati f'konformità mal-istandards armonizzati jew partijiet minnhom li r-referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom jitqiesu li jkunu konformi mar-rekwiżiti rispettivi stipulati fl-Anness I, II u III koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet komuni, li l-konformità magħhom għandha tiżgura konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Annessi I, II u III koperti minn dawk l-ispeċifikazzjonijiet jew partijiet minnhom. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).
Meta rekwiżit stabbilit fl-Annessi I, II jew III ma jkunx kopert minn standards armonizzati jew partijiet minnhom li r-referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u meta, b'segwitu għal talba lil organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni biex jabbozzaw standards armonizzati għal dak ir-rekwiżit, il-Kummissjoni tosserva dewmien bla bżonn fl-adozzjoni ta' dak l-istandard, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet komuni għal dak ir-rekwiżit. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
1.  It-tikketta CE għandha titwaħħal b'mod viżibbli, leġibbli u li ma jitħassarx mad-dokumenti akkumpanjanti u, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut f'forma ta' pakkett, mal-imballaġġ.
1.  It-tikketta CE għandha titwaħħal b'mod viżibbli, leġibbli u li ma jitħassarx mal-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, mad-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
It-tikketta CE għandha tiġi segwita min-numru ta' identifikazzjoni tal-korp innotifikat involut fil-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Anness IV, il-Modulu D1.
It-tikketta CE għandha tiġi segwita min-numru ta' identifikazzjoni tal-korp innotifikat, meta dan ikun rikjest mill-Anness IV.
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun għadda minn operazzjoni ta' rkupru u jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament għandu jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart.
Meta materjal li kien skart ikun għadda minn operazzjoni ta' rkupru u prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun konformi ma' dan ir-Regolament ikun fih jew ikun magħmul minn dak il-materjal, il-materjal għandu jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart mill-mument meta titfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE.
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2
2.  L-Istat Membru notifikanti għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew iż-żamma tal-kompetenza tal-korp innotifikat ikkonċernat.
2.  L-awtoritajiet notifikanti għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew iż-żamma tal-kompetenza tal-korp innotifikat ikkonċernat.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3
3.  Meta korp innotifikat isib li r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II, jew l-Anness III, jew standards armonizzati korrispondenti, speċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn, ma jkunux intlaħqu minn manifattur, dan għandu jitlob lill-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u ma għandux joħroġ ċertifikat.
3.  Meta korp innotifikat isib li r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II, jew l-Anness III, jew l-istandards armonizzati korrispondenti, jew l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13, ma jkunux intlaħqu minn manifattur, dan għandu jirrikjedi li l-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u ma għandux joħroġ ċertifikat ta' konformità jew deċiżjoni ta' approvazzjoni.
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4
4.  Fejn, waqt il-monitoraġġ tal-konformità wara l-ħruġ ta' ċertifikat, korp innotifikat isib li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx għadu konformi, għandu jitlob lill-manifattur biex jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat jekk dan ikun neċessarju.
4.  Fejn, waqt il-monitoraġġ tal-konformità wara l-ħruġ ta' ċertifikat jew deċiżjoni ta' approvazzjoni, korp innotifikat isib li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx għadu konformi, għandu jirrikjedi li l-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat jew id-deċiżjoni ta' approvazzjoni jekk dan ikun neċessarju.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 5
5.  Fejn ma jittiħdux miżuri korrettivi jew fejn dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ, il-korp innotifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kull ċertifikat, kif xieraq.
5.  Fejn ma jittiħdux miżuri korrettivi jew fejn dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ u għaldaqstant prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jibqa' mhux konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, il-korp innotifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kull ċertifikat jew deċiżjoni ta' approvazzjoni, kif xieraq.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a
(a)  kwalunkwe rifjut, restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' ċertifikat;
(a)  kwalunkwe rifjut, limitazzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' ċertifikat jew deċiżjoni ta' approvazzjoni;
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – titolu
Proċedura għat-trattament tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju fil-livell nazzjonali
Proċedura fil-livell nazzjonali għat-trattament tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Meta l-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' Stat Membru wieħed ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, dawn għandhom iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott fertilizzanti ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti rilevanti kollha stipulati f'dan ir-Regolament. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għal dak il-għan.
Meta l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq ta' Stat Membru wieħed ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent jew għall-aspetti l-oħra relatati mal-protezzjoni tal-interess pubbliku koperti minn dan ir-Regolament, dawn għandhom iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott fertilizzanti ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti rilevanti kollha stipulati f'dan ir-Regolament. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ mal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għal dak il-għan.
(Din l-emenda tkopri wkoll emenda orizzontali dwar it-terminu "riskju inaċċettabbli" (fis-singular) li qed jinbidel għal "riskju" (fis-singular); jekk jiġi miftiehem mill-koleġiżlaturi, il-bidliet korrispondenti se japplikaw fit-test kollu, inklużi dawk il-partijiet riflessi fl-emendi ta’ hawn taħt).
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Fejn, matul l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq isibu li l-prodott fertilizzanti immarkat CE ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, mingħajr dewmien għandhom jitolbu lill-operatur ekonomiku jieħu l-azzjonijiet korrettivi xierqa kollha fi żmien perjodu raġonevoli sabiex iġib il-prodott fertilizzanti f'konformità ma' dawk ir-rekwiżiti, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq, biex isejħu lura, jew ineħħi t-tikketta CE.
Fejn, matul l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq isibu li l-prodott fertilizzanti mmarkat CE ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, mingħajr dewmien għandhom jitolbu lill-operatur ekonomiku jieħu l-azzjonijiet korrettivi xierqa kollha biex iġib il-prodott fertilizzanti konformi ma' dawk ir-rekwiżiti, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu lura sa żmien raġonevoli li huma jistgħu jippreskrivu b'mod proporzjonat għan-natura tar-riskju, u biex ineħħi t-tikketta CE.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
Meta l-operatur ekonomiku rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fi żmien il-perjodu msemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE milli jsir disponibbli fis-suq nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott fertilizzanti minn dak is-suq jew biex isejħuh lura.
Meta l-operatur ekonomiku rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fi żmien il-perjodu msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE milli jitqiegħed fis-suq nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott fertilizzanti minn dak is-suq jew biex isejħuh lura. L-obbligi tal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq f'dan ir-rigward għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-possibilità li l-Istati Membri jirregolaw il-prodotti fertilizzanti li ma jkollhomx it-tikketta CE meta jitqiegħdu fis-suq.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5 – punt b
(b)  nuqqasijiet fl-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 12 li jikkonferixxu preżunzjoni tal-konformità.
(b)  nuqqasijiet fl-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 12;
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)
(ba)   nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Meta jiġi kkunsidrat li l-miżura nazzjonali hija ġġustifikata u n-nuqqas ta' konformità tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi attribwit għan-nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fil-punt (ba) tal-Artikolu 37(5), il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jemendaw jew iħassru l-ispeċifikazzjoni komuni kkonċernata. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1
1.  Fejn, wara li tkun saret evalwazzjoni skont l-Artikolu 37(1), Stat Membru jsib li għalkemm prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun konformi ma' dan ir-Regolamemt xorta jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, dan għandu jitlob lill-operatur ekonomiku rilevanti sabiex jieħu l-miżuri xierqa kollha fi żmien perjodu raġonevoli sabiex jiżgura li l-prodott fertilizzanti konċernat, meta jitqiegħed fis-suq, ma jibqax jippreżenta dak ir-riskju, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu lura.
1.  Fejn, wara li jkun wettaq evalwazzjoni skont l-Artikolu 37(1), Stat Membru jsib li għalkemm prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun konformi ma' dan ir-Regolament, xorta jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, jew għall-aspetti l-oħra relatati mal-protezzjoni tal-interess pubbliku koperti minn dan ir-Regolament, dan għandu mingħajr dewmien jitlob lill-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri xierqa kollha fi żmien raġonevoli li tippreskrivi l-awtorità tas-sorveljanza tas-suq u li jkun proporzjonat għan-natura tar-riskju sabiex jiżgura li l-prodott fertilizzanti konċernat, meta jitqiegħed fis-suq, ma jibqax jippreżenta dak ir-riskju, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu lura.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt c
(c)  id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE ma takkumpanjax il-prodott fertlizzant bit-tikketta CE;
(c)  id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE ma tkunx tfasslet;
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV għall-finijiet li jiġu adattati għall-progress tekniku u jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE
1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV bl-għan li tadattahom għall-progress tekniku, filwaqt li tqis il-prodotti u l-materjali li diġà jkunu ġew awtorizzati fl-Istati Membri, u b'mod partikolari fl-oqsma tal-produzzjoni ta' prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali u mill-irkupru ta' skart u bl-għan li tiffaċilita l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE:
(a)  li għandhom il-probabbiltà li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq intern, u
(a)  li jkollhom il-potenzjal li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq intern, u
(b)  li għalihom hemm evidenza xjentifika li ma jippreżentawx xi riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, u li huma effettivi b'mod suffiċjenti.
(b)  li għalihom hemm evidenza xjentifika li ma jippreżentawx riskju għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, u li huma effettivi biżżejjed.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Mingħajr dewmien indebitu wara... [data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont il-paragrafu 1 sabiex temenda l-kategoriji tal-materjali komponenti stipulati fl-Anness II biex iżżid, b'mod partikolari, il-prodotti sekondarji mill-annimali li fir-rigward tagħhom ikun ġie stabbilit il-punt aħħari, l-istruvite, il-faħam bijoloġiku u l-prodotti derivati mill-irmied f'dawk il-kategoriji tal-materjali komponenti, kif ukoll sabiex tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-inklużjoni ta' dawk il-prodotti f'dawk il-kategoriji. Meta tadotta dawk l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tqis speċifikament il-progress teknoloġiku li jkun sar fl-irkupru tan-nutrijenti.
Emenda 345
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 43 sabiex tiġi estiża d-data tad-dħul fis-seħħ tal-limitu ta' 20mg/kg msemmi fl-Anness I, parti II, PFC1(B), punt 3, punt (a), punt 2 u l-Anness I, parti II, PFC1(C)I, punt 2, punt (a), punt 2, jekk, abbażi ta' valutazzjoni tal-impatt dettaljata, jkollha evidenza li tqis li l-introduzzjoni ta' limitu aktar strett tipperikolu b'mod gravi l-provvista ta' prodotti fertilizzanti lill-Unjoni.
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 2 - parti introduttorja
2.  Fejn il-Kummissjoni temenda l-Anness II sabiex iżżid mikroorganiżmi ġodda fil-kategorija ta' materjali komponenti għal organiżmi bħal dawn skont il-paragrafu 1, għandha tagħmel dan abbażi tad-dejta li ġejja:
2.  Fejn il-Kummissjoni temenda l-Anness II sabiex iżżid mikroorganiżmi ġodda fil-kategorija tal-materjal komponent għall-organiżmi bħal dawn, għandha tagħmel dan wara li tivverifika li r-razez kollha tal-mikroorganiżmu addizzjonali jikkonformaw mar-rekwiżiti fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, abbażi tad-data li ġejja:
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt a
(a)  isem tal-mikroorganiżmu;
(a)  l-isem tal-mikroorganiżmu fil-livell tar-razza;
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c
(c)  dejta storika tal-produzzjoni u l-użu sikuri tal-mikroorganiżmu;
(c)  il-letteratura xjentifika li tirrapporta dwar il-produzzjoni u l-użu sikuri tal-mikroorganiżmu;
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt d
(d)  relazzjoni tassonomika ma' speċijiet ta' mikroorganiżmi li jissodisfaw ir-rewkiżiti għal Preżunzjoni Kwalifikata tas-Sikurezza kif inhu stabbilit mill-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel;
(d)  ir-relazzjoni tassonomika mal-ispeċijiet ta' mikroorganiżmi li jissodisfaw ir-rewkiżiti għal Preżunzjoni ta' Sikurezza Kwalifikata kif tkun ġiet stabbilita mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, jew riferiment ta' konformità ddikjarata mal-istandards armonizzati rilevanti dwar is-sikurezza tal-mikroorganiżmi użati li jkunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew il-konformità mar-rekwiżiti għall-evalwazzjoni ta' sikurezza tal-mikroorganiżmi kif ikunu ġew adottati mill-Kummissjoni, jekk ma jkunux ġew stabbiliti standards armonizzati ta' dan it-tip;
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
Biex jiġi rifless il-progress teknoloġiku rapidu f'dak il-qasam, il-Kummissjoni għandha sa... [sena wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 43 biex tiddefinixxi l-kriterji għall-evalwazzjoni tal-mikroorganiżmi li jistgħu jintużaw fil-prodotti għan-nutrizzjoni tal-pjanti mingħajr ma jiġu iskritti nominalment f'lista pożittiva.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
Sa.... [sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 43 sabiex temenda l-Anness II sabiex iddaħħal il-punti aħħarin fil-katina tal-manifattura li jkunu ġew iddeterminati bi qbil mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, fir-rigward tal-prodotti sekondarji mill-annimali elenkati fil-kategorija tal-materjal komponent 11 tal-Anness II.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.   Meta tkun qed tadotta atti delegati msemmija f’paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha temenda l-kategorija tal-materjal komponent li tistabbilixxi r-rekwiżit għall-polimeri minbarra l-polimeri nutrijenti fl-Anness II b'mod li tirrifletti l-aktar evidenza xjentifika u żviluppi teknoloġiċi riċenti, u għanda sa... [tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] tiddefinixxi l-kriterji għall-konverżjoni tal-karbonju polimeriku li jkun irid jiġi ttrasformat f'diossidu tal-karbonju (CO2) u metodu ta' ttestjar rispettiv għall-bijodegradazzjoni.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  Meta tkun qed tadotta atti delegati msemmija f’paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha temenda l-kategorija tal-materjal komponent li tistabbilixxi r-rekwiżit għall-prodotti sekondarji tal-industrija fl-Anness II b'mod li tirrifletti l-prattiki għall-manifattura tal-prodotti u l-iżvilupp teknoloġiku attwali kif ukoll l-aktar evidenza xjentifika riċenti, u għanda sa... [sena wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] tiddefinixxi l-kriterji biex il-prodotti sekondarji industrijali jiġu inklużi fil-kategorija tal-materjal komponent.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti ddeżinjati minn kull Stat Membru bi qbil mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli u b'dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli u b'dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli tagħhom dwar il-penali jiġu infurzati.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1069/2009
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
(1a)  fil-paragrafu 2, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej wara l-ewwel subparagrafu:
"Għall-prodotti derivati li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 32 u li diġà jintużaw b'mod estensiv fl-Istati Membri għall-produzzjoni ta' fertilizzanti, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi tali punt aħħari sa... [sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti]".
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1107/2009
Artikolu 3 – punt 34 – parti introduttorja
(3)   "34. "bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott li jistimola l-proċess ta' nutrizzjoni ta' pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta:
“34. "bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott li jkun fih kwalunkwe sustanza jew mikroorganiżmu li jistimolaw il-proċess ta' nutrizzjoni ta' pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tagħha, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' tali sustanzi u/jew mikroorganiżmi, bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta jew tar-riżosfera tal-pjanta:
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1107/2009
Artikolu 3 – punt 34 – punt c
(c)  xejriet tal-kwalità tal-għelejjel.
(c)  il-kwalità tal-għelejjel.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1107/2009
Artikolu 3 – punt 34 – punt ca (ġdid)
(ca)   id-disponibbiltà tan-nutrijenti maqbuda fil-ħamrija jew fir-riżosfera;
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1107/2009
Artikolu 3 – punt 34 – punt cb (ġdid)
(cb)   id-degradazzjoni tal-kompożizzjonijiet organiċi fil-ħamrija;
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1107/2009
Artikolu 3 – punt 34 – punt cc (ġdid)
(cc)  l-umifikazzjoni
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – titolu
Dispożizzjonijiet tranżitorji
Dispożizzjonijiet tranżitorji, rapportar u rieżami
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1
L-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti li tqiegħdu fis-suq bħala fertilizzanti deżinjati "fertilizzant tal-KE" f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 qabel [Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. Madankollu, il-Kapitolu 5 għandu japplika mutatis mutandis għal prodotti bħal dawn.
L-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkunu ġew introdotti fis-suq bħala fertilizzanti ddeżinjati "fertilizzant tal-KE" f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 qabel [tnax-il xhar wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. Madankollu, il-Kapitolu 5 għandu japplika mutatis mutandis għal prodotti bħal dawn.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri li diġà implimentaw limitu aktar baxx għall-kontenut ta' kadmju (Cd) fil-fertilizzanti organominerali u fil-fertilizzanti inorganiċi stabbilit fil-kategoriji funzjonali tal-prodotti 1 (B)(3)(a), u  1 (C)(I)(2)(a) tal-Parti II tal-Anness I jistgħu jżommu dak il-limitu aktar strett sakemm il-limitu stabbilit skont dan ir-Regolament ikun indaqs jew iktar baxx. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw tali miżuri nazzjonali eżistenti lill-Kummissjoni sa ... [sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Sa... [42 xahar wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jivvaluta l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u l-impatt kumplessiv tiegħu fir-rigward tal-ilħuq tal-għanijiet tiegħu, inkluż l-impatt fuq l-impriżi ta' daqs żgħir u medju. Dak ir-rapport għandu b'mod partikolari jinkludi:
(a)  valutazzjoni tal-funzjonament tas-suq intern għall-prodotti fertilizzanti, inklużi l-valutazzjoni tal-konformità u l-effikaċja tas-sorveljanza tas-suq, analiżi tal-effetti ta' armonizzazzjoni parzjali fuq il-produzzjoni, it-tendenzi tal-użu u l-flussi kummerċjali tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u l-prodotti fertilizzanti li jitqiegħdu fis-suq skont ir-regoli nazzjonali;
(b)  valutazzjoni tal-applikazzjoni ta' restrizzjonijiet fuq il-livelli tal-kontaminanti kif stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, kull informazzjoni xjentifika rilevanti ġdida rigward it-tossiċità u l-karċinoġeniċità tal-kontaminanti jekk issir disponibbli, inklużi r-riskji ta' kontaminazzjoni mill-uranju fil-prodott fertilizzanti;
(c)  valutazzjoni tal-iżviluppi fit-teknoloġiji ta' dekadmjazzjoni u l-impatt, l-iskala u l-ispejjeż tagħhom tul il-katina tal-valur, kif ukoll il-ġestjoni tal-iskart tal-kadmju relatat; u
(d)  valutazzjoni tal-impatti fuq il-kummerċ fil-ksib ta' materja prima, inkluża d-disponibbiltà ta' blat fosfatiku.
Ir-rapport għandu jqis kif dovut il-progress u l-innovazzjoni teknoloġiċi kif ukoll il-proċessi ta' standardizzazzjoni li jaffettwaw il-produzzjoni u l-użu tal-prodotti fertilizzanti. Jekk ikun hemm bżonn, għandu jiġi akkumpanjat bi proposta leġiżlattiva sa... [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].
Sa... [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni tad-data xjentifika biex tistabbilixxi l-kriterji agronomiċi u ambjentali għad-definizzjoni ta' kriterji għall-punti aħħarin tad-demel tal-irziezet b'mod li tiġi kkwalifikata l-prestazzjoni tal-prodotti li jinkludu jew jikkonsistu f'demel tal-irziezet proċessat.
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1c (ġdid)
1c.  Sa... [ħames snin wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami tal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tal-mikroorganiżmi.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2
Japplika mill-1 ta' Jannar 2018.
Huwa għandu japplika minn… [sentejn wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 19 sa 35, li għandhom japplikaw minn... [sena wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], u l-Artikoli 13, 41, 42, 43 u 45 li għandhom japplikaw minn... [id-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
Emenda 105
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 1 – punt Ca (ġdid)
Ca.  Fertilizzant b'livell baxx ta' karbonju
Emenda 106
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 5 – punt A – punt Ia (ġdid)
Ia.  Inibitur tad-denitrifikazzjoni
Emenda 107
Proposta għal regolament
Anness I - parti II – punt 4
4.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fih sustanza li għaliha jkunu ġew stabbiliti limiti massimi ta' residwi għall-ikel u għall-għalf f'konformità ma'
imħassar
(a)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/9332,
(b)  Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill33,
(c)  Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill34 jew
(d)  Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill35,
l-użu tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kif speċifikat fl-istruzzjonijiet tal-użu ma għandux iwassal għal qbiż ta' dawk il-limiti fl-ikel jew l-għalf.
__________________
32 Ir-Regolament (KEE) Nru 315/93 tal-Kunsill, tat-8 ta' Frar 1993, li jistabblixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1).
33 Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).
34 Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11).
35 Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 2002 dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali (ĠU L 140, 30.5.2002, p. 10).
Emenda 108
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 4a (ġdid)
4a.  L-ingredjenti sottomessi għall-approvazzjoni jew għall-approvazzjoni mill-ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 iżda li ma jkunux inklużi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ma għandhomx jintużaw fi prodotti fertilizzanti meta n-nuqqas ta' inklużjoni jkun dovut għall-paragrafu 4 tal-Artikolu 1, tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.
Emenda 109
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 1
1.  Fertilizzant organiku għandu jkollu
1.  Fertilizzant organiku għandu jkollu
—  karbonju (C) u
—  karbonju organiku (Corg) u
—  nutrijenti
—  nutrijenti
ta' oriġini unikament bijoloġika, li jeskludu materjal li huwa fossilizzat jew inkorporat fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.
ta' oriġini unikament bijoloġika, bħall-pit, inklużi l-leonardit, il-linjite u s-sustanzi miksuba minn dawn il-materjali, iżda li jeskludu materjali oħra li jkunu fossilizzati jew inkorporati f'formazzjonijiet ġeoloġiċi.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 2 – inċiż 1
—  Kadmju (Cd) 1,5 mg/kg materja niexfa,
—  Kadmju (Cd) 1,0 mg/kg materja niexfa,
Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 2 – inċiż 6
—  Bjuret (C2H5N3O2) 12 g/kg materja niexfa.
—  Bjuret (C2H5N3O2) taħt il-limitu ta' detezzjoni.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

3.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

3.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-fertilizzant organiku f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Il-mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Il-pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Il-limiti

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = l-għadd ta' kampjuni għall-ittestjar

c = l-għadd ta' kampjuni fejn l-għadd ta' batterji espress f'CFU (unitajiet li jistgħu jifformaw kolonja) jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għall-għadd ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tal-għadd ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma jridux ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tal-fertilizzant organiku.

Emenda 114
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A)(I) – punt 1a (ġdid)
1a.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih tal-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin: nitroġenu (N), pentossidu tal-fosforu (P2O5) jew ossidu tal-potassju (K2O).
Emenda 115
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) (I) - punt 2a (ġdid)
2a.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih aktar minn nutrijent wieħed, il-prodott għandu jkun fih in-nutrijenti dikjarati primarji fil-kwantitajiet minimi stipulati hawn taħt: □
2,5 % tal-massa ta’ nitroġenu (N) totali, jew 2 % tal-massa ta’ pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew 2% tal-massa ta’ ossidu tal-potassju (K2O) totali, u
6,5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.
Emenda 116
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 1a (ġdid)
1a.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih tal-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin: nitroġenu (N), pentossidu tal-fosforu (P2O5) jew ossidu tal-potassju (K2O).
Emenda 117
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) (II) – punt 2 – parti introduttorja
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijiet dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi mistqarra:
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijiet primarji dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi stipulati:
Emenda 118
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) (II) – punt 2 – inċiż 1
—  2% skont il-massa ta' nitroġenu (N) totali,
—  % tal-massa ta' nitroġenu (N) totali, u/jew
Emenda 119
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A) (II) – punt 2 – inċiż 2
–  1% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew
–  % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew
Emenda 120
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 2 – inċiż 3
–  2 % skont il-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.
–  % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali. u
Emenda 121
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 2 – inċiż 3a (ġdid)
–  6,5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.
Emenda 122
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 2a (ġdid)
2a.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih aktar minn nutrijent wieħed, il-prodott għandu jkun fih in-nutrijenti primarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati hawn taħt: □
2% tal-massa ta’ nitroġenu (N) totali, jew 1% tal-massa ta’ pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew 2% tal-massa ta’ ossidu tal-potassju (K2O) totali, u
5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 1
1.  Fertilizzant organominerali għandu jkun koformolazzjoni ta'
1.  Fertilizzant organominerali għandu jkun koformolazzjoni ta'
–  Fertilizzant inorganiku wieħed jew iktar, kif speċifikat fil-PFC 1(C) hawn taħt, u
–  fertilizzant minerali wieħed jew iktar, kif speċifikat fil-PFC 1(C) hawn taħt, u
–  materjal li jkun fih karbonju organiku (C) u
–  materjal wieħed jew aktar li jkun fihom karbonju organiku (Corg) u
–  nutrijenti ta' oriġini unikament bijoloġika, li jeskludu materjal li huwa fossilizzat jew inkorporat fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.
–  nutrijenti ta' oriġini unikament bijoloġika, bħall-pit, inklużi l-leonardit, il-linjite u s-sustanzi miksuba minn dawn il-materjali, iżda li jeskludu materjali oħra li jkunu fossilizzati jew inkorporati f'formazzjonijiet ġeoloġiċi.
Emenda 343
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 3 – punt a – punt  2 – inċiżi 2 u 3
–  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 40 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5), u
–  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri sitt snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 40 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5), u
–  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tnax-il sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),
–  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri sittax-il sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),
Emenda 126
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

4.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

4.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-fertilizzanti organominerali f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Il-mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Il-pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Il-limiti

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = għadd ta' kampjuni għall-ittestjar

c = għadd ta' kampjuni fejn l-għadd ta' batterji espress f'CFU (unitajiet li jistgħu jifformaw kolonja) jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għall-għadd ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tal-għadd ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma jridux ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tal-fertilizzant organominerali.

Emenda 127
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B)(I) – punt 2 – inċiż 2
—  2 % skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew
—  % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u l-ilma, jew
Emenda 128
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B) (I) - punt 2a (ġdid)
2a.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih aktar minn nutrijent wieħed, il-prodott għandu jkun fih in-nutrijenti primarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati hawn taħt:
2,5% tal-massa ta’ nitroġenu (N) totali, li 1 % tal-massa ta' dak il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun nitroġenu organiku (N), jew 2% tal-massa ta’ pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew 2% tal-massa ta’ ossidu tal-potassju (K2O) totali, u
6,5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.
Emenda 129
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B)(I) – punt 4
4.  Fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, kull unità għandu jkollha l-materja organika u n-nutrijenti fil-kontenut dikjarat tagħhom.
4.  Fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, kull unità għandu jkun fiha l-karbonju organiku u n-nutrijenti kollha fil-kontenut dikjarat tagħhom. Unità tirreferi għal wieħed mill-elementi komponenti tal-prodott bħalma huma l-bċejjeċ żgħar, il-gerbub, eċċ.
Emenda 130
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B)(II) – punt 2a (ġdid)
2a.  Meta l-prodott ikun fih aktar minn nutrijent wieħed, għandhom ikunu preżenti l-kwantitajiet minimi li ġejjin:
–  1 % tal-massa ta' nitroġenu (N) totali, jew
–  1 % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew
–  1 % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.
u meta s-somma tan-nutrijenti tkun minn tal-inqas 4 %.
Emenda 131
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(B)(II) – punt 3
3.  Il-karbonju organiku (C) għandu jkun preżenti fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b'tal-inqas 3% skont il-massa.
3.  Il-karbonju organiku (C) għandu jkun preżenti fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b'tal-inqas % tal-massa.
Emenda 132
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C) – punt 1
1.   Fertilizzant inorganiku għandu jkun fertilizzanti barra minn fertilizzant organiku jew organominerali.
1.   Fertilizzant minerali għandu jkun fertilizzant li jkun fih nutrijenti f'forma minerali jew ipproċessati f'forma minerali li joriġinaw mill-annimali jew mill-pjanti. Il-karbonju organiku (Corg) fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma għandux jaqbeż il-1 % tal-massa. Dan jeskludi l-karbonju li joriġina minn kisjiet li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kategoriji tal-materjali komponenti 9 u 10 u l-addittivi agronomiċi li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kategorija funzjonali tal-prodott 5 u l-kategorija tal-materjal komponent 8.
Emenda 133
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C) – punt 1a (ġdid)
1a.  Il-fertilizzanti fosforiċi jridu jissodisfaw tal-inqas wieħed mil-livelli ta' solubbiltà minimu li ġejjin biex ikunu disponibbli għall-pjanti, inkella ma jistax jiġi ddikjarat li huma fertilizzanti fosforiċi:
–  Solubbiltà fl-ilma: livell minimu ta' 40 % tal-P totali, jew
–  Solubbiltà fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali: livell minimu ta' 75 % tal-P totali, jew
–  Solubbiltà fl-aċidu formiku (għall-fosfat mill-blat artab biss): livell minimu ta' 55 % tal-P totali.
Emenda 134
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C) – punt 1b (ġdid)
1b.  Il-kontenut tan-nitroġenu totali li jrid jiġi ddikjarat jinstab bis-somma tan-N ammonijaku, in-N nitriku, in-N ureiku, in-N mill-urea tal-metilin, in-N mill-isobutilidendjurea, in-N mill-krotonilidendjurea. Il-kontenut tal-fosfru li jrid jiġi ddikjarat jinstab mill-forma tal-P fosfatiku. Bi qbil mal-Artikolu 42(1), jistgħu jiżdiedu forom ġodda wara eżaminazzjoni xjentifika.
Emenda 135
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I) – punt 1
1.  Fertilizzant inorganiku bil-makronutrijenti għandu jkun immirat li jipprovdi l-pjanti b'wieħed jew iktar mill-makronutrijenti li ġejjin: nitroġenu (N), fosforu (P), potassju (K), manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na).
1.  Fertilizzant minerali bil-makronutrijenti għandu jkun immirat biex jipprovdi lill-pjanti b'wieħed jew iktar mill-makronutrijenti li ġejjin:
(a)  Primarji: nitroġenu (N), fosforu (P) u potassju (K).
(b)  Sekondarji: manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na).
Emenda 344
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I) – punt 2 – punt a – punt 2 – inċiżi 2 u 3
–  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 40 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),
–  Minn [sitt snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 40 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),
–  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tnax-il sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),
–  Minn [sittax-il sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),
Emenda 139
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1
1.  Fertlizzant inorganiku ta' makronutrijenti solidi sempliċi għandu jkollu kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent wieħed.
1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti solidi sempliċi għandu jkollu kontenut ta':
(a)   mhux aktar minn nutrijent primarju wieħed (nitroġenu (N), fosforu (P), potassju (K)), jew
Emenda 140
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1 – punt b (ġdid)
(b)   mhux aktar minn nutrijent sekondarju wieħed (manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) u sodju (Na)).
Emenda 141
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1a (ġdid)
1a.   Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti solidu sempliċi b'kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent primarju wieħed, jista' jkun fih nutrijent sekondarju wieħed jew aktar.
Emenda 142
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – parti introduttorja
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantità minima mistqarra:
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih nutrijenti dikjarati primarji u/jew sekondarji fil-kwantità minima mistqarra:
Emenda 143
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – inċiż 2
–  12% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,
–  12 % skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,
Emenda 144
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – inċiż 7
–  1 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.
–  3 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.
Emenda 145
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1
1.  Fertilizzant inorganiku ta' makronutrijenti solidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent wieħed.
1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti solidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent primarju u/jew sekondarju wieħed.
Emenda 146
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – parti introduttorja
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi mistqarra:
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti primarji u/jew sekondarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati:
Emenda 147
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 2
–  3% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,
–  % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,
Emenda 148
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 3
–  3% tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.
–  % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.
Emenda 149
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 4
–  1,5 % skont il-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali,
–  2 % tal-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali,
Emenda 150
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 5
–  1,5 % skont il-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali,
–  2 % tal-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali,
Emenda 151
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 6
–  1,5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew
–  5 % tal-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew
Emenda 152
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 7
–  1 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.
–  3 % tal-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.
Emenda 153
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punt 5 – inċiż 1
—  wara ħames ċikli termali kif deskritt taħt l-Intestatura 4.2 fil-Modulu A1 fl-Anness IV,
—  wara ħames ċikli termali kif deskritt taħt l-Intestatura 4.2 fil-Modulu A1 fl-Anness IV, għall-ittestjar qabel it-tqegħid fis-suq,
Emenda 154
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 1
1.  Fertilizzant inorganiku ta' makronutrijenti likwidi sempliċi għandu jkollu kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent wieħed.
1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti likwidi sempliċi għandu jkollu kontenut dikjarat ta':
(a)   mhux iktar minn nutrijent primarju wieħed,
Emenda 155
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 1 – punt b (ġdid)
(b)   mhux iktar minn nutrijent sekondarju wieħed.
Emenda 156
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punt 1a (ġdid)
1a.   Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti likwidi sempliċi b'kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent primarju wieħed, jista' jkun fih nutrijent sekondarju wieħed jew aktar.
Emenda 157
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – parti introduttorja
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantità minima mistqarra:
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih nutrijenti primarji u/jew sekondarji dikjarati fil-kwantità minima mistqarra:
Emenda 158
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – inċiż 2
–  5% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,
–  5% tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,
Emenda 159
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – inċiż 6
–  5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew
–  5 % tal-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali,
Emenda 160
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – inċiż 7
–  1 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.
–  minn 0,5 % sa 5 % tal-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.
Emenda 161
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 1
1.  Fertilizzant inorganiku ta' makronutrijenti likwidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent wieħed.
1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti likwidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent primarju u/jew sekondarju wieħed.
Emenda 162
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – parti introduttorja
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi mistqarra:
2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti primarji u/jew sekondarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati:
Emenda 163
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 1
—  1,5% skont il-massa ta' nitroġenu (N) totali,
—  % tal-massa ta' nitroġenu (N) totali, jew
Emenda 164
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 2
–  1,5% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,
–  1,5% tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,
Emenda 165
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 3
–  1,5% tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali,
–  % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali, jew
Emenda 166
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 4
–  0,75% skont il-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali,
–  1,% tal-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali, jew
Emenda 167
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 5
–  0,75% skont il-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali,
–  1,% tal-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali, jew
Emenda 168
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 6
–  0,75 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew
–  1,5 % tal-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew
Emenda 169
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)(II) – punt 1
1.  Fertilizzant inorganiku ta' mikronutrijenti għandu jkun fertilizzant inorganiku barra minn fertilizzant ta' makronutrijenti mmirat li jipprovdi wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) jew żingu (Zn).
1.  Fertilizzant inorganiku ta' mikronutrijenti għandu jkun fertilizzant inorganiku barra minn fertilizzant ta' makronutrijenti mmirat li jipprovdi wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo), selenju (Se), siliċju (Si) jew żingu (Zn).
Emenda 170
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 1(C)a (ġdid)
PFC 1(C)a: FERTILIZZANT B'LIVELL BAXX TA' KARBONJU
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih aktar minn 1 % ta' karbonju organiku (Corg) u sa 15 % ta' karbonju organiku (Corg).
2.  Il-karbonju preżenti fiċ-ċjanammid tal-kalċju u fl-urea u l-kondensazzjoni tagħha u prodotti assoċjati mhux se jiġi inkluż fil-karbonju organiku għall-fini ta' dik id-definizzjoni.
3.  L-ispeċifikazzjonijiet ta' fertilizzanti solidi/likwidi, sempliċi/komposti, makronutrijenti/mikronutrijenti ta' PFC 1(C) japplikaw għall-finijiet ta' din il-kategorija.
4.  Prodotti mibjugħa taħt PFC 1(C)a għandhom jikkonformaw mal-livelli ta' kontaminanti kif speċifikat fl-Anness I għal fertilizzanti organiċi jew organominerali fi kwalunkwe każ meta PFC 1(C) ma jkun fiha l-ebda valur ta' limitu għal dawk il-kontaminanti.
Emenda 171
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 2 – punt 1
1.  Materjal għat-trattament bil-ġir għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE immirat sabiex jikkoreġi l-aċidità tal-ħamrija, u li jkollu fih l-ossidi, l-idrossidi, il-karbonati jew is-silikati tan-nutrijenti kalċju (Ca) jew manjeżju (Mg).
1.  Materjal għat-trattament bil-ġir għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE mmirat sabiex jikkoreġi l-aċidità tal-ħamrija, u li jkollu fih l-ossidi, l-idrossidi, il-karbonati jew/u s-silikati tan-nutrijenti kalċju (Ca) jew manjeżju (Mg).
Emenda 398
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 2 – punt 3
3.  Il-parametri li ġejjin li huma ddeterminati fuq il-materja niexfa għandhom jiġu ssodisfati:
3.  Il-parametri li ġejjin li huma ddeterminati fuq il-materja niexfa għandhom jiġu ssodisfati:
—  Valur newtralizzanti minimu: 15 (ekwivalenti CaO) jew 9 (ekwivalenti HO-), u
—  Valur newtralizzanti minimu: 15 (ekwivalenti CaO) jew 9 (ekwivalenti HO-), u
—  Reattività minima: 10% jew 50% wara 6 xhur (test ta' inkubazzjoni).
—  Reattività minima: 10 % jew 50 % wara 6 xhur (test ta' inkubazzjoni), u
—  Daqs minimu tal-granuli 70 % < 1 mm, minbarra ġir maħruq, materjal tal-ġir granulat u ġibs, (=70 % tad-daqs tal-granuli għandu jgħaddi minn għarbiel ta' 1 mm)
Emenda 175
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 3 - punt 1
Tejjieb tal-ħamrija għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE maħsub biex jiżdied mal-ħamrija sabiex iżomm, itejjeb jew jipproteġi l-karatteristiċi fiżiċi jew kimiċi, l-istruttura jew l-attività bijoloġika tal-ħamrija.
Tejjieb tal-ħamrija għandu jkun materjal, inkluż il-mulch, miżjud fil-ħamrija in situ primarjament biex iżomm jew itejjeb il-karatteristiċi fiżiċi tagħha, u li jista' jtejjeb il-proprjetajiet jew l-attività kimika u/jew bijoloġika tagħha.
Emenda 176
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 3(C) – punt 1a (ġdid)
1a.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih 15 % jew iktar ta' materjal ta' oriġini bijoloġika.
Emenda 177
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 3(A) – paragrafu 1
1.  Tejjieb organiku tal-ħamrija għandu jikkonsisti esklussivament minn materjal ta' oriġini unikament bijoloġika, bl-esklużjoni ta' materjal li huwa fossilizzat jew inkorporat fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.
1.  Tejjieb organiku tal-ħamrija għandu jikkonsisti esklussivament minn materjal ta' oriġini unikament bijoloġika, bl-inklużjoni tal-pit, il-leonardite, il-linjite u sustanzi umiċi miksuba minnhom, iżda bl-esklużjoni ta' materjali oħra li huma fossilizzati jew inkorporati fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.
Emenda 179
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 3(A) – punt 2 – inċiż 2
—  Kromu eżavalenti (Cr VI) 2 mg/kg materja niexfa,
—  Kromu eżavalenti (Cr VI) 1 mg/kg materja niexfa,
Emenda 181
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 3(a) – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a)  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

(a)  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fit-tejjieb organiku tal-ħamrija f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Il-mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Il-pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Limitu

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = in-numru ta' kampjuni għall-ittestjar

c = in-numru ta' kampjuni fejn in-numru ta' batterji espress f'CFU (unitajiet li jistgħu jifformaw kolonja) jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għan-numru ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tan-numru ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma jridux ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tat-tejjieb organiku tal-ħamrija.

Emenda 182
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 3(B) – punt 1
1.  Tejjieb inorganiku tal-ħamrija għandu jkun tejjieb tal-ħamrija barra minn tejjieb organiku tal-ħamrija.
1.  Tejjieb inorganiku tal-ħamrija għandu jkun tejjieb tal-ħamrija barra minn tejjieb organiku tal-ħamrija, u għandu jinkludi riti tal-mulch. Rita tal-mulch bijodegradabbli għandha tkun rita ta' polimeru bijodegradabbli f'konformità mar-rekwiżiti tal-punti 2a u 3 ta' CMC 10 fl-Anness II u maħsuba biex titqiegħed fil-ħamrija in situ sabiex tipproteġi l-istruttura tagħha, trażżan it-tkabbir tal-ħaxix ħażin, tnaqqas it-telf tal-indewwa tal-ħamrija jew tevita l-erożjoni.
Emenda 184
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 4 – punt 1
1.  Materjal għat-tkabbir għandu jkun materjal barra minn ħamrija maħsuba għall-użu bħala substrat għall-iżvilupp tal-għeruq.
1.  Materjal għat-tkabbir għandu jkun materjal barra minn ħamrija in situ li fih jitkabbru l-pjanti u l-faqqiegħ.
Emenda 187
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

3.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

3.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-materjal għat-tkabbir f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Limitu

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = in-numru ta' kampjuni għall-ittestjar

c = in-numru ta' kampjuni fejn in-numru ta' batterji espress f'CFU jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għan-numru ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tan-numru ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma għandhomx ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tal-materjal għat-tkabbir.

Emenda 188
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 5 – punt 1
Addittiv agronomiku għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE maħsub li jiżdied ma' prodott li jipprovdi lill-pjanti bin-nutrijenti, bil-ħsieb li jtejjeb it-tendenzi tar-rilaxx tan-nutrijenti tal-prodott.
Addittiv agronomiku għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE maħsub li jiżdied ma' prodott, li għandu effett ippruvat fuq it-trasformazzjoni jew id-disponibbiltà tal-pjanta ta' forom differenti ta' nutrijenti minerali jew mineralizzati, jew it-tnejn li huma, li għandu jiġi miżjud mal-ħamrija bil-ħsieb li jtejjeb l-assorbiment mill-pjanti tan-nutrijenti jew li jnaqqas it-telf tan-nutrijenti.
Emenda 193
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 5(A)(Ia) (ġdid)
PFC 5(A)(Ia): Inibitur tad-denitrifikazzjoni
1.  Inibitur tad-denitrifikazzjoni għandu jkun inibitur li jnaqqas il-formazzjoni ta' ossidu nitruż (N2O) billi jirrallenta jew iwaqqaf il-konverżjoni tan-nitrat (NO3-) f'dinitroġenu (N2) mingħajr ma jinfluwenza l-proċess ta' nitrifikazzjoni kif deskritt f'PFC 5(A)(I). Dan għandu jikkontribwixxi biex tiżdied id-disponibbiltà ta' nitrat għall-pjanta u jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-N2O.
2.  L-effikaċja ta' dan il-metodu tista' tiġi vvalutata billi jitkejlu l-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu f'kampjuni tal-gass miġbura f'apparat tal-kejl xieraq u billi jitkejjel l-ammont ta' N2O ta' dak il-kampjun f'kromatografu b'fażi gassuża. Il-valutazzjoni għandha tirreġistra wkoll il-kontenut ta' ilma tal-ħamrija.
Emenda 202
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – parti introduttorja
1.  Bijostimulant tal-pjanti għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jistimula l-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti indipendentament mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan uniku li jtejjeb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta li ġejjin:
1.  Bijostimulant tal-pjanti għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jistimula l-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti indipendentement mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan uniku li jtejjeb karatteristika waħda jew aktar mill-karatteristiċi li ġejjin tal-pjanta u r-riżosfera jew il-fillosfera tal-pjanta:
Emenda 203
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  disponibbiltà ta' nutrijenti konfinati fil-ħamrija u fir-riżosfera.
Emenda 204
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – punt cb (ġdid)
(cb)  umifikazzjoni,
Emenda 205
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – punt cc (ġdid)
(cc)  id-degradazzjoni tal-komposti organiċi fil-ħamrija.
Emenda 206
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6 – punt 2 – inċiż 1
—  Kadmju (Cd) 3 mg/kg materja niexfa,
—  Kadmju (Cd) 1,5 mg/kg materja niexfa,
Emenda 208
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 1
1.  Bijostimulant mikrobjali tal-pjanti għandu jikkonsisti biss minn mikroorganiżmu jew konsorzju ta' mikroorganiżmi msemmija fil-Kategorija tal-Materjal Komponent 7 tal-Anness II.
1.  Bijostimulant mikrobiku tal-pjanti għandu jikkonsisti:
(a)   minn mikroorganiżmu jew konsorzju ta' mikroorganiżmi msemmija fil-Kategorija tal-Materjali Komponenti (CMC) 7 tal-Anness II;
(b)  minn mikroorganiżmi jew konsorzju ta' mikroorganiżmi differenti minn dawk previsti taħt il-punt (a) ta’ dan il-punt.. Jistgħu jintużaw bħala kategoriji ta' materjali komponenti dment li jkunu konformi mar-rekwiżiti mogħtija fil-Kategorija tal-Materjali Komponenti 7 tal-Anness II.
Emenda 209
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

3.   Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

3.   Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-bijostimulant mikrobiku tal-pjanti f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Mikroorganiżmi/it-tossini tagħhom, metaboliti

Pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Limitu

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli

5

0

Assenti fi 1 g jew 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Vibrio spp

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Shigella spp

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

L-għadd tal-kolonji anaerobiċi sakemm il-bijostimulant mikrobiku ma jkunx batterju aerobiku

5

2

105 CFU/g jew ml

L-għadd ta' ħmira u moffa sakemm il-bijostimulant mikrobiku ma jkunx fungus

5

2

1000 CFU/g jew ml

fejn n= in-numru ta' unitajiet li jagħmlu l-kampjun; c= in-numru ta' unitajiet ta' kampjuni li jagħtu valuri ikbar mil-limitu definit.

Emenda 210
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 4
4.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 1 g jew 1 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
imħassar
Emenda 211
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 5
5.  Enterococcaceae ma tridx tkun preżenti fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE f'iktar minn 10 CFU/g ta' massa friska.
imħassar
Emenda 212
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 6
6.  Listeria monocytogenes ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
imħassar
Emenda 213
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 7
7.  Vibrio spp ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
imħassar
Emenda 214
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 8
8.  Shigella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
imħassar
Emenda 215
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 9
9.  Staphylococcus aureus ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 1 g jew 1 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
imħassar
Emenda 216
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 10
10.  L-għadd tal-kolonji aerobiċi ma għandux ikun iktar minn 5 CFU/g jew ml mill-kampjun ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, sakemm il-bijostimulant mikrobjali ma jkunx batterja aerobika.
imħassar
Emenda 217
Proposta għal regolament
Anness I – part II – PFC 6(A) – punt 12 – subparagrafu 2
il-bijostimulant tal-pjanti għandu jkollu pH ogħla minn jew daqs 4.
imħassar
Emenda 218
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 13
13.  Iż-żmien tal-ħżin tal-bijostimulant mikrobjali tal-pjanti għandu jkun tal-inqas 6 xhur skont il-kundizzjonijiet tal-ħżin speċifikati fuq it-tikketta.
imħassar
Emenda 219
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – PFC 7 – punt 3 – parti introduttorja
3.  It-taħlit ma għandux jibdel in-natura ta' kull wieħed mill-prodotti fertilizzanti komponenti
3.  It-taħlit ma għandux jibdel il-funzjoni ta' kull wieħed mill-prodotti fertilizzanti komponenti
Emenda 220
Proposta għal regolament
Anness II - parti I – CMC 11a (ġdid)
CMC 11a: Prodotti sekondarji industrijali oħrajn
Emenda 221
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 1 – punt 1 – parti introduttorja
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanzi u taħlitiet, barra minn8
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanzi u taħlitiet, inklużi addittivi tekniċi, barra minn8
__________________
__________________
8 L-esklużjoni ta' materjal minn CMC 1 ma jtelfux milli jkun materjal komponent eliġibbli minħabba CMC oħra li tistipula rekwiżiti differenti. Ara, pereżempju, CMC 11 dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali, CMC 9 u CMC 10 dwar il-polimeri, u CMC 8 dwar l-adittivi agronomiċi.
8 L-esklużjoni ta' materjal minn CMC 1 ma jtelfux milli jkun materjal komponent eliġibbli minħabba CMC oħra li tistipula rekwiżiti differenti. Ara, pereżempju, CMC 11 dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali, CMC 9 u CMC 10 dwar il-polimeri, u CMC 8 dwar l-adittivi agronomiċi.
Emenda 222
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 1 – punt 1 – punt b
(b)  prodotti sekondarji fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE,
(b)  prodotti sekondarji fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE, minbarra prodotti sekondarji reġistrati skont ir-Regolament(KE) Nru 1907/2006 minbarra dawk koperti minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fil-punt 5 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament,
Emenda 223
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 1 – punt 1 – punt e
(e)  polimeri, jew
(e)  polimeri, bl-eċċezzjoni ta' dawk użati f'materjal għat-tkabbir li mhuwiex f'kuntatt mal-ħamrija, jew
Emenda 228
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 2 – punt 1
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti li ma jkunu għaddew mill-ebda proċess ieħor ħlief il-qtugħ, it-tħin, iċ-ċentrifugazzjoni, l-ippressar, it-tnixxif, il-lijofilizzazzjoni jew l-estrazzjoni bl-ilma.
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti li ma jkunu għaddew mill-ebda proċess ieħor ħlief il-qtugħ, it-tħin, iċ-ċentrifugazzjoni, it-tgħarbil, il-maċinazzjoni, l-ippressar, it-tnixxif, il-lijofilizzazzjoni, il-buffering, l-estrużjoni, ir-radjazzjoni, it-trattament bl-iffriżar, is-sanifikazzjoni bl-użu tas-sħana, l-estrazzjoni bl-ilma jew kwalunkwe preparazzjoni/pproċessar ieħor li ma jrendix is-sustanza finali suġġetta għar-reġistrazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
Emenda 229
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 2 – punt 2
2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-pjanti huma mifhuma li jinkludu l-alga u jeskludu ċ-ċjanobatterji.
2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-pjanti huma mifhuma li jinkludu l-alga ħlief fir-rigward taċ-ċjanobatterji li jipproduċu ċjanotossini klassifikati bħala perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet.
Emenda 230
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 - parti introduttorja
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu kompost miksub mill-kompostjar aerobiku ta' esklussivament wieħed jew aktar mill-materjali ta' input li ġejjin:
1.  Prodott għan-nutrizzjoni tal-pjanti bit-tikketta CE jista' jkollu kompost, estratt likwidu jew mhux likwidu mikrobiku jew mhux mikrobiku magħmul minn kompost, miksub mill-kompostjar aerobiku, u l-multiplikazzjoni possibbli li tirriżulta tal-mikrobiċi li jeżistu fin-natura ta' esklussivament wieħed jew aktar mill-materjali ta' input li ġejjin:
Emenda 231
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt b
(b)  Prodotti sekondarji tal-annimali tal-kategoriji 2 u 3 skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009;
(b)  Prodotti dderivati minn prodotti sekondarji mill-annimali msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 li għalihom ikun intlaħaq il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament;
Emenda 232
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt c – parti introduttorja
(c)  Organiżmi ħajjin jew mejtin jew partijiet minnhom, li ma jkunux proċessati jew li jkunu proċessati biss b'mezzi manwali, mekkaniċi jew gravitazzjonali, billi jinħallu fl-ilma, bit-tagħwim, bl-estrazzjoni bl-ilma, bid-distillazzjoni tal-fwar jew bit-tisħin esklussivament biex jitneħħa l-ilma, jew li jiġu estratti mill-arja bi kwalunkwe mezz, ħlief
(c)  Organiżmi ħajjin jew mejtin jew partijiet minnhom, li ma jkunux proċessati jew li jkunu proċessati biss b'mezzi manwali, mekkaniċi jew gravitazzjonali, billi jinħallu fl-ilma, bit-tagħwim, bl-estrazzjoni bl-ilma, ħlief
Emenda 233
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt c – inċiż 2
–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali jew ħama mit-tħammil, u
–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali (ħlief għal residwi tal-ikel li ma jittieklux, magħlef u pjantaġġjuni marbuta mal-agrokarburanti) jew ħama mit-tħammil, u
Emenda 238
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt ea (ġdid)
(ea)  Residwi mhux ipproċessati u pproċessati mekkanikament mill-industriji tal-produzzjoni tal-ikel, ħlief mill-industriji li jużaw prodotti sekondarji mill-annimali skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.
Emenda 239
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt eb (ġdid)
(eb)  Materjali konformi ma' CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 u CMC 11.
Emenda 240
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 2 – inċiż 1
–  li tipproċessa biss materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, u
–  li fiha l-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input imsemmija f’punt1 hawn fuq huma separati b'mod ċar mil-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input minbarra dawk imsemmija f’punt 1, u
Emenda 241
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 3 – punt 6 – punt a – inċiż 2
—  Kriterju: massimu ta' 25 mmol O2/kg materja organika/siegħa; jew
—  Kriterju: massimu ta' 50 mmol O2/kg materja organika/siegħa; jew
Emenda 242
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 4 – titlu
CMC 4: Diġestat tal-għelejjel għall-enerġija
CMC 4: Diġestat tal-għelejjel għall-enerġija u bijoskart abbażi tal-pjanti
Emenda 247
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 4 – punt 1 – punt c
(c)  Kwalunkwe materjal imsemmi fil-punti (a)-(b) li jkun ġie diġerit qabel.
(c)  Kwalunkwe materjal imsemmi fil-punti (a)-(b) li jkun ġie diġerit qabel mingħajr ebda traċċa ta' aflatossini.
Emenda 248
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 4 – punt 2 – inċiż 1
–  li tipproċessa biss materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, u
–  li fiha l-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input imsemmija fil-punt 1 hawn fuq huma separati b'mod ċar mil-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input minbarra dawk imsemmija fil-punt 1, u
Emenda 249
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 4 – punt 3 – punt b
(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluż stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa);
(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluża l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/20111a;
_________________
1a Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).
Emenda 250
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 4 – punt 3 – punt d
(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa); jew
(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011; jew
Emenda 251
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt c – inċiż 2
–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali jew ħama mit-tħammil,
–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali għajr dawk speċifikati fil-punt (ea) jew ħama mit-tħammil, u
Emenda 255
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt e – parti introduttorja
(e)  Kwalunkwe materjal elenkat fil-punti (a)-(d) li
(e)  Kwalunkwe materjal mingħajr aflatossini elenkat fil-punti (a)-(d) li
Emenda 256
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt ea (ġdid)
(ea)  Residwi mhux ipproċessati u pproċessati mekkanikament mill-industriji tal-produzzjoni tal-ikel, ħlief mill-industriji li jużaw prodotti sekondarji mill-annimali skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.
Emenda 257
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt eb (ġdid)
(eb)  Materjali konformi ma' CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 u CMC 11.
Emenda 258
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 2 – inċiż 1
–  li tipproċessa biss materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, u
–  li fiha l-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input imsemmija fil-punt 1 hawn fuq huma separati b'mod ċar mil-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input minbarra dawk imsemmija fil-punt 1, u
Emenda 259
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 3 – punt a
(a)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C tal-anqas waqt 24 siegħa u żmien ta' żamma idrawlika ta' mill-anqas 20 jum;
(a)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C tal-anqas waqt 24 siegħa u żmien ta' żamma idrawlika ta' mill-anqas 20 jum, segwita minn analiżi biex tivverifika li l-proċess ta' diġestjoni jkun qered b'suċċess il-patoġeni;
Emenda 260
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 3 – punt b
(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluż stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa);
(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluża l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;
Emenda 261
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 5 – punt 3 – punt d
(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa); jew
(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011; jew
Emenda 262
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 6 – punt 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  residwi taż-żebbuġ, jiġifieri prodott sekondarju viskuż tal-għasir taż-żebbuġ miksub billi r-residwi nidjin taż-żebbuġ jiġu ttrattati b'solventi organiċi f'żewġ fażijiet (residwu ta' 2 fażijiet) jew fi tlieta (residwu ta' 3 fażijiet);
Emenda 263
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 6 – punt 1 – punt cb (ġdid)
(cb)   prodotti sekondarji tal-industrija tal-għalf, li huma elenkati fil-katalgu tal-materjali tal-għalf individwali fir-Regolament (UE) Nru 68/2013;
Emenda 264
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 6 – punt 1 – punt cc (ġdid)
(cc)  kwalunkwe materjal ieħor jew sustanza oħra li ġie(t) approvat(a) għall-inkorporazzjoni fl-ikel jew fl-għalf.
Emenda 269
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 6 – punt 2 – subparagrafu 2a (ġdid)
Is-sustanzi kollha għandu jkun fihom l-aflotossini taħt il-limitu ta' detezzjoni.
Emenda 270
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 7 – punt 1 – inċiż 1
–  ma jkunux għaddew mill-ebda proċess ieħor ħlief it-tnixxif jew il-lijofilizzazjoni u
imħassar
Emenda 271
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 8 – punt 1
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanza jew taħlita maħsuba biex tittejjeb it-tendenzi tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' prodott, biss jekk il-konformità ta' dik is-sustanza jew it-taħlita mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għal prodott f'PFC 5 tal-Anness I tkun intweriet f'konformità mal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli għal addittiv agronomiku bħal dan.
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanza jew taħlita (inklużi l-addittivi teknoloġiċi, pereżempju: antiagglomeranti, aġenti kontra r-ragħwa, aġenti kontra t-trab, koloranti u aġenti reoloġiċi) maħsuba biex tittejjeb it-tendenzi tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' prodott, biss jekk il-konformità ta' dik is-sustanza jew it-taħlita mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għal prodott f'PFC 5 tal-Anness I tkun intweriet f'konformità mal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli għal addittiv agronomiku bħal dan.
Emenda 272
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 8 – punt 3a (ġdid)
3a.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu inibitur tad-denitrifikazzjoni konformi, kif imsemmi f'PFC 5(A)(Ia) tal-Anness I, biss jekk ikun fih in-nitroġenu fi kwalunkwe forma.
Emenda 273
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 8 – punt 4
4.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu inibitur tal-ureażi konformi, kif jissemma f'PFC 5(A)(II) tal-Anness I, biss jekk tal-anqas 50% tal-kontenut tan-nitroġenu (N) totali tal-prodott fertilizzanti jikkonsisti minn nitroġenu (N) mill-urea (CH4N2O).
4.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu inibitur tal-ureażi konformi, kif jissemma f'PFC 5(A)(II) tal-Anness I, biss jekk tal-anqas 50 % tal-kontenut totali ta' nitroġenu (N) tal-prodott fertilizzanti jikkonsisti minn forma ta' ammonju (NH4+) jew ta' ammonju (NH4+) u ta' urea (CH4N2O).
Emenda 274
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 9 – punt 3
3.  Il-polimeri ma għandux ikollhom il-formaldeid.
3.  Il-polimeri għandu jkollhom massimu ta' 600 ppm ta' formaldeid liberu.
Emenda 275
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 10 – punt 1
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih polimeri differenti minn polimeri nutrijenti biss fil-każijiet fejn l-iskop tal-polimeru huwa li
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih polimeri differenti minn polimeri nutrijenti biss fil-każijiet fejn l-iskop tal-polimeru huwa li
(a)  jikkontrolla l-penetrazzjoni tal-ilma fil-partiċelli tan-nutrijenti u b'hekk jiġu rilaxxati n-nutrijenti (f'liema każ il-polimeru huwa magħruf bħala 'aġent tal-kisi'), jew
(a)  jikkontrolla l-penetrazzjoni tal-ilma fil-partiċelli tan-nutrijenti u b'hekk jiġu rilaxxati n-nutrijenti (f'liema każ il-polimeru huwa magħruf bħala 'aġent tal-kisi'), jew
(b)  jżid il-kapaċitajiet ta' żamma tal-ilma tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.
(b)  iżid il-kapaċitajiet ta' żamma tal-ilma tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, jew
(ba)  itejjeb il-ħamrija bħala rita tal-mulch bijodegradabbli, konformi, b'mod partikolari, mar-rekwiżiti tal-punti 2a u 3 ta' CMC 10, jew
(bb)  jillega l-komponenti tal-prodott fertilizzanti, mingħajr l-ebda kuntatt mal-ħamrija, jew
(bc)  itejjeb l-istabbiltà tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, jew
(bd)   itejjeb il-penetrazzjoni tal-ilma fil-ħamrija.
Emenda 276
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 10 – punt 2
2.  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], għandu jkun hemm konformità mal-kriterju li ġej: Il-polimeru għandu jkun jista' jgħaddi minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika, b'tali mod li ħafna minnu finalment jiddekomponi f'diossidu tal-karbonju (CO2), bijomassa u ilma. Għandu jkollu tal-anqas 90 % tal-karbonju organiku kkonvertit f'CO2 f'massimu ta' 24 xahar, f'test tal-bijodegradibbiltà kif speċifikat fil-punti (a)-(c) hawn taħt.
2.  Minn ... [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], għandu jkun hemm konformità mal-kriterju li ġej: Il-polimeru għandu jkun jista' jgħaddi minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika, b'tali mod li ħafna minnu finalment jiddekomponi f'diossidu tal-karbonju (CO2), bijomassa u ilma. Għandu jkollu tal-anqas 90 % tal-karbonju organiku kkonvertit f'CO2 f'massimu ta' 48 xahar wara t-tmiem tal-perjodu tal-funzjonalità kkonċernat tal-prodott fertilizzanti indikat fuq it-tikketta, meta mqabbel ma' standard xieraq waqt it-test tal-bijodegradibbiltà. Il-kriterji ta' bijodegradabbiltà u l-iżvilupp ta' metodu xieraq tal-ittestjar għall-bijodegradazzjoni għandhom jiġu evalwati fid-dawl tal-aktar provi xjentifiċi reċenti u stabbiliti f'atti delegati msemmija fl-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament.
(a)  It-test għandu jsir f'25°C ± 2°C.
(b)  It-test għandu jsir f'konformità mal-metodu għad-determinazzjoni tal-bijodegradabbiltà aerobika finali tal-materjali tal-plastik fil-ħamrija billi titkejjel id-domanda għall-ossiġenu jew l-ammont ta' diossidu tal-karbonju prodott.
(c)  Għandu jintuża trab taċ-ċelluloża mikrokristallina bl-istess dimensjoni bħall-materjal tat-test bħala materjal ta' referenza fit-test.
(d)  Qabel it-test, il-materjal tat-test ma għandux ikun soġġett għal kundizzjonijiet jew proċeduri mfasslin sabiex iħaffu d-degradazzjoni tar-rita, bħall-esponiment għas-sħana jew għad-dawl.
Emenda 277
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 10 – punt 2a (ġdid)
2a.  Ir-riti tal-mulch bijodegradabbli msemmija f'PFC 3(B) għandhom ikunu konformi mal-kriterju li ġej:
Il-polimeru għandu jkun jista' jgħaddi minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika, b'tali mod li finalment jiddekomponi f'diossidu tal-karbonju (CO2), bijomassa u ilma u għandu jkollu tal-inqas 90 % tal-karbonju organiku, b'mod assolut jew relattiv għall-materjal ta' referenza, ikkonvertit f'CO2 f'massimu ta' 24 xahar, f'test tal-bijodegradabbiltà skont l-istandards tal-Unjoni għal bijodegradazzjoni ta' polimeri fil-ħamrija.
Emenda 278
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 10 – punt 3a (ġdid)
3a.  Peress li l-prodott huwa maħsub biex jiġi miżjud mal-ħamrija u rilaxxat fl-ambjent, dawn il-kriterji għandhom japplikaw għall-materjali kollha li jinsabu fil-prodott.
Emenda 279
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 10 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.   Prodott bit-tikketta CE li jkun fih polimeri minbarra polimeri nutrijenti għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 1, 2 u 3 bil-kundizzjoni li l-polimeri jintużaw biss bħala materjal leganti għall-prodott fertilizzanti u li ma jkunux f'kuntatt mal-ħamrija.
Emenda 280
Proposta għal regolament
Anness II – parti II – CMC 11

Test propost mill-Kummissjoni

Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu prodotti sekondarji mill-annimali fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 meta jilħaq il-punt finali fil-katina ta' manifattura kif iddeterminat skont dak ir-Regolament, li huma elenkati fit-tabella ta' hawn taħt u kif inhu speċifikat fiha:

Emenda

Suġġett għall-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-atti delegati skont l-Artikolu 42, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu prodotti sekondarji mill-annimali fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 meta jilħaq il-punt finali fil-katina ta' manifattura kif iddeterminat skont dak ir-Regolament, li huma elenkati fit-tabella ta' hawn taħt u kif inhu speċifikat fiha

 

Prodott derivat

Standards ta' pproċessar sabiex jintlaħaq il-punt finali fil-katina ta' manifattura

1

Dqiq mil-laħam

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

2

Dqiq mill-għadam mitħun

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

3

Dqiq mil-laħam u l-għadam mitħun

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

4

Demm tal-annimali

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

5

Proteini idrolizzati tal-Kategorija III – skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

6

Demel ipproċessat

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

7

Kompost (1)

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

8

Residwi tad-diġestjoni tal-bijogass (1)

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

9

Dqiq mir-rix

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

10

Ġlud

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

11

Qwieqeb u qrun

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

12

Gwanu tal-friefet il-lejl

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

13

Suf u pil

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

14

Rix u rix fin (downs)

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

15

Lanżit tal-ħanżir

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

16

Gliċerina u prodotti oħrajn ta' materjali tal-Kategoriji 2 u 3 derivati mill-produzzjoni tal-bijodiżil u ta' fjuwils rinnovabbli

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

17

Ikel għall-annimali domestiċi u oġġetti li jgerrmu l-klieb li ġew miċħuda għal raġunijiet kummerċjali jew minħabba fallimenti tekniċi

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009

(1)   derivati minn materjali tal-Kategoriji 2 u 3 għajr minn dqiq mil-laħam u l-għadam mitħun u minn proteini tal-annimali pproċessati

Emenda 281
Proposta għal regolament
Anness II - parti II – CMC 11a (ġdid)
CMC 11a: Prodotti sekondarji industrijali oħrajn
1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih prodotti sekondarji industrijali oħrajn, bħal sulfat tal-ammonju mill-produzzjoni tal-kaprolattam, aċidu sulfuriku mir-raffinar tal-gass naturali u taż-żejt kif ukoll materjali oħrajn li ġejjin minn proċessi industrijali speċifiċi, li huma esklużi mis-CMC 1 u huma elenkati fit-tabella ta' hawn taħt, fil-kundizzjonijiet speċifikati fiha:
2.  Minn ... [sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-kriterji applikabbli għall-prodotti sekondarji industrijali li ntużaw skont ir-Regolament (KE) 2003/2003 bħala komponenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bil-għan li jkunu inklużi fil-kategorija ta' materjal komponenti, għandhom ikunu stabbiliti fid-dawl tal-aktar provi xjentifiċi reċenti u stabbiliti fl-atti delegati msemmija fl-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament.
Emenda 282
Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 2 – punt e
(e)  Deskrizzjoni tal-komponenti kollha ta' aktar minn 5% skont il-piż tal-prodott f'ordni dixxendenti ta' kobor skont il-piż niexef, inkluża indikazzjoni tal-kategoriji tal-materjal komponent ("CMC") rilevanti kif inhu msemmi fl-Anness II.
(e)  Deskrizzjoni tal-komponenti kollha ta' aktar minn 1 % skont il-piż tal-prodott f'ordni dixxendenti ta' kobor skont il-piż niexef, inkluża indikazzjoni tal-kategoriji tal-materjal komponent ("CMC") rilevanti kif inhu msemmi fl-Anness II u inkluż il-kontenut bħala perċentwal tal-materja niexfa;
Emenda 283
Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)
(ea)  Fil-każ ta' kwalunkwe prodott li jkun fih materjal li joriġina minn skart organiku jew prodotti sekondarji, li ma jkunx għadda minn proċess li jkun qered il-materjali organiċi kollha, it-tikketta għandha tispeċifika liema skart u prodotti sekondarji ntużaw u n-numru tal-lott jew in-numru tas-serje taż-żmien tal-produzzjoni. Dak in-numru għandu jirreferi għad-data tat-traċċabbiltà miżmuma mill-produttur li tidentifika s-sorsi individwali (irziezet, fabbriki, eċċ.) ta' kull prodott tal-iskart organiku/sekondarju użat fil-lott/fis-serje taż-żmien. Il-Kummissjoni għandha tippubblika, wara konsultazzjoni pubblika u wara ... [sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-ispeċifikazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni, li se tidħol fis-seħħ [3 snin wara l-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet]. Sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun il-piż amministrattiv għall-operaturi u għall-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, l-ispeċifikazzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom iqisu kemm ir-rekwiżiti tal-paragrafi 5 sa 7 tal-Artikolu 6 u l-Artikolu 11 u s-sistemi eżistenti tat-traċċabbiltà (pereżempju għal prodotti sekondarji mill-annimali jew sistemi industrijali) kif ukoll il-kodiċijiet ta' klassifikazzjoni tal-iskart tal-Unjoni.
Emenda 284
Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 2a (ġdid)
2a.  Il-manifatturi għandhom jagħmlu disponibbli istruzzjonijiet qosra għall-użu previst, inklużi d-doża u l-mument tal-applikazzjoni previsti u l-pjanti destinatarji u l-ħżin previsti.
Emenda 285
Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 7a (ġdid)
7a.  L-ebda prodott ma jista' jagħmel dikjarazzjonijiet relatati ma' PFC oħra mingħajr ma jissodisfa r-rekwiżiti sħaħ ta' dik il-PFC addizzjonali, u lanqas ma huma permessi dikjarazzjonijiet diretti jew impliċiti ta' effetti ta' protezzjoni tal-pjanti.
Emenda 286
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1 – punt 2 – punt b
(b)  Il-kontenut tal-inibitur tan-nitrifikazzjoni għandu jkun espress bħala perċentwal skont il-massa tan-nitroġenu (N) totali preżenti bħala nitroġenu tal-ammonju (NH4+) u nitroġenu tal-urea (CH4N2O).
(b)  Il-kontenut tal-inibitur tan-nitrifikazzjoni għandu jkun espress bħala perċentwal skont il-massa tan-nitroġenu (N) totali preżenti bħala nitroġenu tal-ammonju (NH4+) jew nitroġenu tal-ammonju (NH4+) u nitroġenu tal-urea (CH4N2O).
Emenda 287
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt a
(a)  in-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni N-P-K;
(a)  in-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni N-P-K; il-kontenut tan-nitroġenu dikjarat huwa mogħti bis-somma ta' N ammonjakali, N nitriku, N ureiku, N mill-urea-formaldeid, N mill-isobutildendiurea, N mill-krotonilidendiurea u N miċ-ċjanammid.
Il-fertilizzanti fosforiċi jridu jissodisfaw il-livelli minimi ta' solubbiltà li ġejjin biex ikunu disponibbli għall-pjanti, inkella dawn ma jistgħux jiġu ddikjarati bħala fertilizzanti fosforiċi:
–  solubbiltà fl-ilma: livell minimu ta' 25 % tal-P totali,
–  solubbiltà fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali: livell minimu ta' 30 % tal-P totali,
–  solubbiltà fl-aċidu formiku (għall-fosfat naturali artab biss): livell minimu ta' 35 % tal-P totali.
Emenda 288
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt b
(b)  in-nutrijenti dikjarati manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni Mg-Ca-S-Na;
(b)  in-nutrijenti dikjarati kalċju (Ca), manjeżju (Mg), sodju (Na) jew kubrit (S) bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni Ca-Mg-Na-S;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. Jekk jiġi miftiehem mill-koleġiżlaturi, il-bidliet korrispondenti se japplikaw fit-test kollu, inklużi dawk il-partijiet riflessi fl-emendi ta’ hawn taħt.)
Emenda 289
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt c
(c)  in-numri li jindikaw il-kontenut totali tan-nutrijenti ddikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), segwiti minn numri fil-parentisi li jindikaw il-kontenut totali ta' manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na),
(c)  in-numri li jindikaw il-kontenut medju tan-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), segwiti minn numri fil-parentesi li jindikaw il-kontenut totali ta' manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na),
Emenda 290
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt d – inċiż 6
–  Karbonju organiku (C); u
–  Karbonju (C) organiku u proprozjon C/N;
Emenda 291
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt d – inċiż 7a (ġdid)
–  F'forma bħal trab jew gerbub.
Emenda 292
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(B) – punt 1 – punt d – inċiż 2
–  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali;
Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma;
Emenda 293
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(B) – punt 1 – punt d – inċiż 2 – subinċiż 3
–   fejn ikun preżenti fosfat artab mitħun, pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-aċidu formiku;
–   Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli biss fl-aċidiiminerali;
Emenda 294
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(B) – paragrafu 1a (ġdid)
1a.   Il-kontenut tan-nitroġenu totali dikjarat huwa mogħti bis-somma ta' N ammonjakali, N nitriku, N ureiku, N mill-metilen-urea, N mill-isobutildendiurea, N mill-krotonilidendiurea u N miċ-ċjanammid.
Emenda 295
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt d – inċiż 2
–  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali;
–  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma;
Emenda 296
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt d – inċiż 2 – subinċiż 3
–  fejn ikun preżenti fosfat artab mitħun, pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-aċidu formiku;
–  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli biss fl-aċidi minerali;
Emenda 297
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt d – inċiż 4 – subinċiż 1a (ġdid)
–  f'forma bħal trab jew gerbub;
Emenda 298
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt da (ġdid)
(da)  pH
Emenda 299
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1a (ġdid)
1a.  Il-prodotti fertilizzanti li fihom inqas minn 5 ppm ta' kadmju, arseniku, ċomb, kromju VI u merkurju, rispettivament, għandhom ikunu eleġibbli li jużaw "Tikketta Ħadra" viżibbli fl-imballaġġ u t-tikketta tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 43, li jissupplimentaw dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' tali tikketti.
Emenda 300
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I)(a) –punt 3 – punt c
(c)  trab, fejn tal-anqas 90% tal-prodott ikun jista' jgħaddi minn għarbiel b'toqob ta' 10 mm, jew
(c)  trab, fejn tal-anqas 90 % tal-prodott ikun jista' jgħaddi minn għarbiel b'toqob ta' 1 mm, jew
Emenda 301
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punt 4a (ġdid)
4a.   Għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE msemmija fil-punt (bb) tal-punt 1 ta' CMC 10 tal-Anness II, meta l-polimeri jintużaw unikament bħala materjal leganti, għandha tkun preżenti d-dikjarazzjoni li ġejja: "Dan il-prodott fertilizzanti mhuwiex maħsub biex jiġi f'kuntatt mal-ħamrija."
Emenda 302
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(II) – punt 1
1.  Il-mikronutrijenti dikjarati fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom ikunu elenkati skont l-ismijiet u s-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni li ġejja: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), managniż (Mn), molibdenu (Mo) u żingu (Zn), segwiti mill-isem/ismijiet tal-kontrojon(i) tagħhom;
1.  Il-mikronutrijenti dikjarati fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom ikunu elenkati skont l-ismijiet u s-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni li ġej: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo), selenju (Se), siliċju (Si) u żingu (Zn), segwiti mill-isem/ismijiet tal-kontrojon(i) tagħhom;
Emenda 303
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 1(C)a (ġdid)
PFC 1(C)a: Fertilizzant b'livell baxx ta' karbonju
1.  Għandhom ikunu preżenti l-elementi ta' informazzjoni li ġejjin relatati mal-makronutrijenti:
(a)  in-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni N-P-K;
(b)  in-nutrijenti dikjarati manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni Mg-Ca-S-Na;
(c)  in-numri li jindikaw il-kontenut totali tan-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), segwiti minn numri fil-parentesi li jindikaw il-kontenut totali ta' manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na);
(d)  il-kontenut tan-nutrijenti dikjarati li ġejjin, fl-ordni li ġej u bħala perċentwal tal-fertilizzant skont il-massa:
▪  Nitroġenu (N) totali
l-ammont minimu ta' nitroġenu (N) organiku, segwit minn deskrizzjoni tal-oriġini tal-materja organika użata;
Nitroġenu (N) fil-forma ta' nitroġenu nitriku;
Nitroġenu (N) fil-forma ta' nitroġenu ammonjakali;
Nitroġenu (N) fil-forma ta' nitroġenu tal-urea;
▪  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali;
Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-ilma;
pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali;
fejn ikun preżenti fosfat naturali artab, pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-aċidu formiku;
▪  Ossidu tal-potassju (K2O) totali;
ossidu tal-potassju (K2O) solubbli fl-ilma;
▪  ossidu tal-manjeżju (MgO), ossidu tal-kalċju (CaO), triossidu tal-kubrit (SO3) u ossidu tas-sodju (Na2O), espressi
–  fejn dawk in-nutrijenti huma solubbli kompletament fl-ilma, biss bħala l-kontenut solubbli fl-ilma;
–  fejn il-kontenut solubbli ta' dawk in-nutrijenti huwa tal-inqas kwart tal-kontenut totali ta' dawk in-nutrijenti, il-kontenut totali u l-kontenut solubbli fl-ilma;
–  f'każijiet oħra, bħala l-kontenut totali.
(e)  fejn tkun preżenti l-urea (CH4N2O), informazzjoni dwar l-impatti possibbli fuq il-kwalità tal-arja mir-rilaxx tal-ammonju mill-użu tal-fertilizzant, u stedina lill-utenti biex japplikaw il-miżuri ta' rimedju xierqa.
2.  L-elementi l-oħrajn li ġejjin għandhom jiġu indikati bħala perċentwal skont il-massa tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE:
–  Kontenut tal-karbonju (C) organiku; u
–  Kontenut ta' materja niexfa.
3.  Fejn wieħed jew iktar mill-mikronutrijenti boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) u żingu (Zn), huma preżenti fil-kontenut minimu indikat bħala perċentwal skont il-massa fit-tabella hawn taħt, għandhom
–  jiġu ddikjarati jekk jiżdiedu intenzjonalment mal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, u
–  jistgħu jiġu ddikjarati f'każijiet oħra:
Mikronutrijent
Perċentwal skont il-massa

Boron (B)
0,01

Kobalt (Co)
0,002

Ram (Cu)
0,002

Manganiż (Mn)
0,01

Molibdenu (Mo)
0,001

Żingu
0,002

Dawn għandhom jiġu ddikjarati wara l-informazzjoni dwar il-makronutrijenti. Għandhom ikunu preżenti l-elementi ta' informazzjoni li ġejjin:
(a)  indikazzjoni tal-ismijiet u tas-simboli kimiċi tal-mikronutrijenti dikjarati, elenkati fl-ordni li ġej: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) u żingu (Zn), segwiti mill-isem/ismijiet tal-kontrojon(i) tagħhom;
(b)  il-kontenut totali tal-mikronutrijenti espress bħala perċentwal tal-fertilizzant skont il-massa
fejn dawk in-nutrijenti huma solubbli kompletament fl-ilma, biss bħala l-kontenut solubbli fl-ilma;
fejn il-kontenut solubbli ta' dawk in-nutrijenti huwa tal-inqas kwart tal-kontenut totali ta' dawk in-nutrijenti, il-kontenut totali u l-kontenut solubbli fl-ilma; u
f'każijiet oħra, bħala l-kontenut totali;
(c)  fejn il-mikronutrijent(i) dikjarat(i) ikun(u) kelat(i) b'aġent(i) kelanti, il-kwalifikatur li ġej wara l-isem u l-identifikatur kimiku tal-mikronutrijent:
'kelat minn...' isem tal-aġent kelanti jew it-taqsira tiegħu, u l-ammont ta' mikronutrijent kelat bħala perċentwal tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE skont il-massa;
(d)  fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih mikronutrijent(i) kumplessat(i) minn aġent(i) kumplessanti:
il-kwalifikatur li ġej wara l-isem u l-identifikatur kimiku tal-mikronutrijent: 'kumplessat minn ...', u l-ammont ta' mikronutrijent kumplessat bħala perċentwal tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE skont il-massa; u
l-isem tal-aġent kumplessanti jew it-taqsira tiegħu;
(e)  id-dikjarazzjoni li ġejja: 'Jintuża biss fejn hemm ħtieġa rikonoxxuta. Taqbiżx id-doża xierqa'.
Emenda 399
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 2 – inċiż 2
—   Granulometrija, espressa bħala perċentwal tal-prodott li jgħaddi minn għarbiel magħżul minn qabel;
—  Granulometrija, espressa bħala l-perċentwal tal-prodott li jgħaddi minn għeriebel ta' 1,0 mm u 3,15 mm;
Emenda 304
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 –PFC 3 – punt 1 – inċiż 3
–   Kontenut totali ta' nitroġenu (N);
imħassar
Emenda 305
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 –PFC 3 – punt 1 – inċiż 4
–   Kontenut totali ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5);
imħassar
Emenda 306
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 –PFC 3 – punt 1 – inċiż 5
–   Kontenut totali ta' ossidu tal-potassju (K2O);
imħassar
Emenda 307
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 6 – punt e
(e)  id-doża, iż-żmien (stadju tal-iżvilupp tal-pjanti) u l-frekwenza tal-applikazzjoni;
(e)  id-doża, iż-żmien (stadju tal-iżvilupp tal-pjanti), il-lokalizzazzjoni u l-frekwenza tal-applikazzjoni, (f'konformità mal-provi empiriċi li jiġġustifikaw id-dikjarazzjoni(jiet) rigward il-bijostimulanti);
Emenda 308
Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – PFC 6 – punt fa (ġdid)
(fa)  l-indikazzjoni li l-prodott mhuwiex prodott għall-protezzjoni tal-pjanti;
Emenda 309
Proposta għal regolament
Anness III – parti 3 – PFC 1(A)

Tolleranza permissibbli għall-kontenut tan-nutrijenti ddikjarat u parametru ddikjarat ieħor


Tolleranza permissibbli għall-kontenut tan-nutrijenti dikjarat u parametru ddikjarat ieħor

Karbonju organiku (C)
± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Karbonju (C) organiku
± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Kontenut ta' materja niexfa
± 5,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Kontenut ta' materja niexfa
± 5,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali
± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) organiku
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) organiku
± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali
± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali
± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-manjeżju, ossidu tal-kalċju, triossidu tal-kubrit jew ossidu tas-sodju totali u solubbli fl-ilma
± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punti perċentwali f'termini assoluti.

Ossidu tal-manjeżju, ossidu tal-kalċju, triossidu tal-kubrit jew ossidu tas-sodju totali u solubbli fl-ilma
± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punt perċentwali f'termini assoluti.

Ram (Cu) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti

Ram (Cu) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti

Żingu (Zn) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Żingu (Zn) totali
± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Kwantità
—  5 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat

Kwantità
—  5 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat
Forom dikjarati ta' nitroġenu, fosforu u potassju
Binarji: tolleranza massima, f'termini assoluti, ta' 1,1 N u 0,5 N organiku, 1,1 P2O5, 2 K2O u 1,5 għas-somma taż-żewġ nutrijenti.

Ternarji: tolleranza massima, f'termini assoluti, ta' 1,1 N u 0,5 N organiku, 1,1 P2O5, 1,1 K2O u 1,9 għas-somma taż-żewġ nutrijenti.

± 10 % tal-kontenut dikjarat totali ta' kull nutrijent sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti.

Emenda 310
Proposta għal regolament
Anness III – parti 3 – PFC 1(B) – tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent inorganiku

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti

± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punti perċentwali f'termini assoluti.

± 25 % tal-kontenut dikjarat sa massimu ta' 0,9 punti perċentwali f'termini assoluti

Emenda

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent inorganiku

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti għal kull nutrijent għalih waħdu u għas-somma tan-nutrijenti

—  50 % u + 100 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' -2 u +4 punti perċentwali f'termini assoluti

± 25 % tal-kontenut dikjarat sa massimu ta' 0,9 punti perċentwali f'termini assoluti

It-tolleranzi P2O5 jirreferu għall-pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma.

 

 

Emenda 311
Proposta għal regolament
Anness III – parti 3 – PFC 1(B)
Karbonju organiku: ± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti
Karbonju organiku: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti
Nitroġenu organiku: ± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti
Nitroġenu organiku: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti
Ram (Cu) totali ± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti
Ram (Cu) totali: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti
Żingu (Zn) totali ± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti
Żingu (Zn) totali: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti
Emenda 312
Proposta għal regolament
Anness III – parti 3– PFC 1(C)(I)

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti

± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punt perċentwali f'termini assoluti.

± 25 % tal-kontenut dikjarat sa massimu ta' 0,9 punti perċentwali f'termini assoluti

 

Granulometrija: ± 10 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal iddikjarat tal-materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku

 

Kwantità: ± 5 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

 

Emenda

 

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti għal kull nutrijent għalih waħdu u għas-somma tan-nutrijenti

—  50 % u + 100 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' -2 u +4 punti perċentwali f'termini assoluti

—  50 % u + 100 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' -2 u +4 punti perċentwali f'termini assoluti

 

Il-valuri ta' tolleranza ta' hawn fuq japplikaw ukoll għall-forom N u għas-solubbiltajiet.

 

Granulometrija: ± 20 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal iddikjarat tal-materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku

 

Kwantità: ± 3 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Emenda 313
Proposta għal regolament
Anness III – parti 3 – PFC 3

Test propost mill-Kummissjoni

Forom tan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 1,0 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju organiku (C)

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali;

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Materja niexfa

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Kwantità

—  5 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fil-ħin tal-manifattura

 

—  25 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju (C) org / Nitroġenu (N) org

± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Granulometrija

± 10 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal dikjarat ta' materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku.

Emenda

Forom tan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 0,9 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju (C) organiku

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali;

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Materja niexfa

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Kwantità

—  5 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fil-ħin tal-manifattura

 

—  15 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju (C) org / Nitroġenu (N) org

± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Granulometrija

± 10 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal dikjarat ta' materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku.

Emenda 314
Proposta għal regolament
Anness III – parti 3 – PFC 4

Test propost mill-Kummissjoni

Forom għan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

Konduttività elettrika

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 1,0 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Kwantità skont il-volum (litri jew m³)

—  5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

—  25% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) tal-materjali b'daqs tal-partiċella akbar minn 60 mm

—  5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

—  25% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) ta' GM ifformati minn qabel

—  5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

—  25% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Nitroġenu (N) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Ossidu tal-potassju (K2O) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Emenda

Forom tan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

Konduttività elettrika

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 0,9 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Kwantità skont il-volum (litri jew m³)

—  5 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 15 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) tal-materjali b'daqs tal-partiċella akbar minn 60 mm

—  5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 15 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) ta' GM ifformati minn qabel

—  5 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 15 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Nitroġenu (N) solubbli fl-ilma

± 50 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Ossidu tal-potassju (K2O) solubbli fl-ilma

± 50 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Emenda 315
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 1 – punt 1 – punt 1 – punt b
(b)  diġestati tal-għelejjel tal-enerġija kif inhu speċifikat f'CMC 4,
(b)  diġestati tal-għelejjel tal-enerġija u bijoskart abbażi tal-pjanti kif inhu speċifikat f'CMC 4,
Emenda 316
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 1 – punt 1 – punt 1 – punt fa (ġdid)
(fa)  pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti mhux ipproċessati jew ipproċessati mekkanikament kif inhu speċifikat f'CMC 2.
Emenda 317
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 1 – punt 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)
(ba)  inibitur tad-denitrifikazzjoni kif speċifikat f'PFC 5(A)(Ia),
Emenda 318
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 1 – punt 3 – punt 2 – punt aa (ġdid)
(aa)  inibitur tad-denitrifikazzjoni kif speċifikat f'PFC (A)(Ia),
Emenda 319
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 2 – modulu A – punt 2.2 – punt b
(b)  disinn kunċettwali u tpinġijiet u skemi tal-manifattura,
imħassar
Emenda 320
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 2 – modulu A – punt 2.2 – punt c
(c)  deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet neċessarji għall-fehim ta' dawk it-tpinġijiet u l-iskemi u l-użu tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE,
imħassar
Emenda 321
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 2 – modulu A1 – punt 4 – paragrafu 1
Iċ-ċikli u t-testijiet msemmija taħt l-Intestaturi 4.1-4.3 hawn taħt għandhom jitwettqu fuq kampjun rappreżentattiv tal-prodott tal-inqas kull 3 xhur f'isem il-manifattur, sabiex tiġi vverifikata l-konformità ma'
Iċ-ċikli u t-testijiet msemmija taħt l-Intestaturi 4.1-4.3 hawn taħt għandhom jitwettqu fuq kampjun rappreżentattiv tal-prodott tal-inqas kull 6 xhur fil-każ ta' operazzjoni kontinwa tal-impjant jew kull sena għal produzzjoni perjodika f'isem il-manifattur, sabiex tiġi vverifikata l-konformità ma'
Emenda 322
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 2 – modulu A1 – punt 4.3.5a (ġdid)
4.3.5a.  Il-manifattur għandu jżomm ir-rapporti tat-test flimkien mad-dokumentazzjoni teknika.
Emenda 323
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 2 – modulu B – punt 3.2 – punt c – inċiż 6
–  rapporti tat-testijiet, u
–  rapporti tat-testijiet, inklużi studji dwar l-effiċjenza agronomika, u
Emenda 324
Proposta għal regolament
Anness IV – parti 2 – modulu D1 – punt 2 – punt b
(b)  disinn kunċettwali u tpinġijiet u skemi tal-manifattura, inklużi deskrizzjoni bil-miktub u dijagramma tal-proċess ta' produzzjoni, fejn kull trattament, kontenitur ta' ħażna u żona jiġu identifikati b'mod ċar,
(b)  deskrizzjoni bil-miktub u dijagramma tal-proċess ta' produzzjoni,

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 59(4), ir-raba subparagrafu (A7-0270/2017).

Avviż legali - Politika tal-privatezza