Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0190(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0285/2017

Indgivne tekster :

A8-0285/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0394

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 48k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (COM(2017)0424 – C8–0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0424),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0239/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. september 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0285/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik
P8_TC1-COD(2017)0190

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2092.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik