Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0285/2017

Predkladané texty :

A8-0285/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.9

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0394

Prijaté texty
PDF 322kWORD 41k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0424),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0239/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. septembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0285/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike
P8_TC1-COD(2017)0190

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2092.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia