Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2907(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0569/2017

Texte depuse :

B8-0569/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.13

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0398

Texte adoptate
PDF 301kWORD 57k
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Rapița modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052753 – 2017/2907(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052753),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

–  având în vedere votul din data de 14 septembrie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 1 martie 2017 și publicat la 10 aprilie 2017(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 3 decembrie 2013, Monsanto Europe S.A. și Bayer CropScience N.V. au prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a unor produse alimentare, ingrediente alimentare și furaje care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a rapiței modificate genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 în produse care constau în sau conțin acest soi de rapiță și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, ca orice alt tip de rapiță, cu excepția cultivării; întrucât cererea vizează, pentru aceste utilizări, toate combinațiile dintre evenimentele unice de modificare genetică ce determină rapița MON 88302 x Ms8 x Rf3;

B.  întrucât, la 1 martie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 10 aprilie 2017;

C.  întrucât în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se precizează faptul că produsele alimentare sau furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia trebuie să țină seama de toate dispozițiile aplicabile din dreptul Uniunii și de alți factori justificați care sunt pertinenți pentru chestiunea în cauză;

D.  întrucât rapița bazată pe combinația a trei evenimente a fost obținută prin încrucișare tradițională pentru a se combina trei evenimente separate induse în rapiță: MON 88302, care exprimă proteina 5-enolpiruvilsikimat-3-fosfat sintază (CP4 EPSPS) ce conferă toleranță la substanțele erbicide pe bază de glifosat, MS8, care exprimă proteinele barnază și fosfinotricin acetiltransferază (PAT), și RF3, care exprimă proteinele barstar și PAT ce asigură toleranța la substanțele erbicide pe bază de glufosinat de amoniu și efectul heterozis (vigoarea hibridă);

E.  întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni; întrucât în observațiile de ordin general cele mai critice se menționează, printre altele, faptul că datele prezentate nu vin în sprijinul unei evaluări cuprinzătoare și solide a posibilelor interacțiuni dintre evenimentele individuale conținute în rapița modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3, evaluare obligatorie conform orientărilor EFSA; că, având în vedere seriile de studii și concepția studiilor, nu se poate trage o concluzie definitivă în ceea ce privește efectele pe termen lung (în special în legătură cu produsele alimentare), efectele asupra reproducerii și asupra dezvoltării; că informațiile (datele și analiza lor) prezentate cu privire la evaluarea, compoziția și toxicologia fenotipică sunt insuficiente și că, pentru a demonstra caracterul inofensiv al rapiței modificate genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3, sunt necesare studii suplimentare(5);

F.  întrucât, printre preocupările majore se află lipsa unui studiu bazat pe alimentarea șobolanilor timp de 90 de zile, lipsa unei evaluări a reziduurilor de substanțe erbicide complementare pe produsele alimentare și furajele importate, posibilele lor efecte negative asupra sănătății și caracterul neadecvat al planului de monitorizare a mediului;

G.  întrucât, având în vedere lipsa unui raport privind toxicitatea subcronică la șobolani după o alimentație de 90 de zile, Agenția Națională Franceză pentru Securitatea Sanitară a Alimentației, a Mediului și a Muncii a respins prompt cererea de introducere pe piață a rapiței modificate genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3(6);

H.  întrucât, potrivit unui studiu independent, avizul emis de EFSA ar trebui respins din cauza unor probleme majore și lacune considerabile și, prin urmare, nu ar trebui autorizat importul în Uniune de semințe viabile ce conțin combinația de evenimente MON 88302 x MS8 x RF3(7);

I.  întrucât utilizarea unor erbicide complementare face parte din practicile agricole obișnuite de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie prezente în recoltă în toate cazurile, acestea fiind componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a erbicidelor complementare decât culturile echivalente tradiționale(8);

J.  întrucât autorizația actuală a glifosatului expiră la 31 decembrie 2017; întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul OMS a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru oameni;

K.  întrucât, potrivit comitetului EFSA pentru pesticide, pe baza datelor prezentate până în prezent nu poate fi trasă nicio concluzie cu privire la caracterul inofensiv al reziduurilor rămase în urma pulverizării culturilor modificate genetic cu compuși ai glifosatului(9); întrucât aditivii și amestecurile din care aceștia fac parte și care sunt folosite în produsele comerciale pentru pulverizarea glifosatului pot fi mai toxice decât substanța activă pură(10); întrucât o serie de studii au demonstrat că produsele pe bază de glifosat pot avea efect de perturbare endocrină(11);

L.  întrucât rapița de import modificată genetic este folosită la scară largă în Uniune ca furaj; întrucât un studiu științific evaluat inter pares a constatat o posibilă legătură între glifosatul conținut în furajele cu care au fost alimentate scroafe gestante și creșterea incidenței anomaliilor congenitale grave la purceii lor(12);

M.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(13); întrucât autorizația glufosinatului expiră la 31 iulie 2018(14);

N.  întrucât autoritatea competentă dintr-un stat membru a scos în evidență caracterul incoerent al autorizației de import al acestui tip de rapiță modificată genetic, tolerantă la glufosinat, deoarece este puțin probabil să fie prelungită autorizația de utilizare în Uniune a glufosinatului din cauza toxicității acestuia pentru reproducere(15);

O.  întrucât nu au fost evaluate reziduurile rămase în urma pulverizării cu erbicide complementare; întrucât, prin urmare, nu se poate trage concluzia că acest tip de rapiță modificată genetic, stropită cu glifosat și glufosinat, poate fi utilizată în condiții de siguranță în alimente și furaje;

P.  întrucât, de asemenea, autoritățile competente din multe state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscul ca acest tip de rapiță modificată genetic să se implanteze în Uniune ca plantă sălbatică, îndeosebi de-a lungul traseelor de transportare a bunurilor importate, și au scos în evidență lacune în planul de monitorizare în acest sens;

Q.  întrucât un stat membru a formulat următoarele observații: „Glifosatul este utilizat în mod obișnuit pentru combaterea buruienilor de-a lungul căilor ferate și al drumurilor din Uniune. Gradul ridicat de toleranță la glifosat al MON88302 x Ms8 x Rf3 poate duce la un avantaj selectiv în aceste împrejurări. Pentru evaluarea probabilității ca această cultură să se dezvolte în populații permanente în Europa, trebuie luate în considerare efectele acestui avantaj selectiv asupra persistenței și a capacității sale de răspândire necontrolată, având în vedere îndeosebi capacitatea rapiței de a supraviețui în stocul de semințe”;

R.  întrucât, potrivit unui studiu realizat în Austria în 2011, o serie de studii internaționale constată că semințele împrăștiate accidental în timpul transportului reprezintă un factor important în dezvoltarea de populații sălbatice de rapiță modificată genetic în habitatele adiacente drumurilor; de asemenea, este bine-cunoscută problema răspândirii masive a populațiilor sălbatice de rapiță modificată genetic în țările în care este cultivat acest tip de rapiță, dar și în țările în care sunt importate semințe de acest soi pentru a fi transportate ulterior la instalațiile de extracție a uleiului; în plus, importul mai multor tipuri de rapiță modificată genetic tolerante la erbicide poate duce la apariția de populații sălbatice rezistente la mai multe substanțe (combinarea de gene), ceea ce poate provoca sau agrava problemele legate de gestionarea cu ajutorul erbicidelor a habitatelor adiacente drumurilor(16);

S.  întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât în publicațiile științifice au fost documentate peste 20 de soiuri diferite de buruieni rezistente la glifosat(17); întrucât s-au observat buruieni rezistente la glufosinat începând din 2009;

T.  întrucât, în urma votului său din 14 septembrie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 14 state membre au votat împotriva proiectului de act de punere în aplicare, în timp ce doar 9 state membre, care reprezintă 36,48% din populația Uniunii, au votat pentru, iar cinci state membre s-au abținut;

U.  întrucât Comisia și-a exprimat în mai multe rânduri regretul cu privire la faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în procesul de autorizare a produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât și Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe care o consideră nedemocratică(18);

V.  întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură(19) propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă;

W.  întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în măsura posibilului, Comisia va acționa astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului;

X.  întrucât propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 nu abordează în măsură suficientă caracterul nedemocratic al procesului de autorizare a OMG-urilor;

Y.  întrucât legitimitatea democratică poate fi garantată numai atunci când, cel puțin, propunerea Comisiei este retrasă în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz; întrucât această procedură există deja pentru alte comitete permanente,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii în măsura în care nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(20), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurându-se în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

5.  solicită legiuitorilor responsabili să avanseze de urgență în lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și să garanteze, printre altele, că, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate cultivării sau consumului alimentar și hranei pentru animale, Comisia își va retrage propunerea;

6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plante modificat genetic rezistente la combinații de erbicide, cum este cazul rapiței MON 88302 x Ms8 x Rf3, fără o evaluare completă a efectelor cumulate specifice ale reziduurilor de pulverizare cu combinații de erbicide complementare și cu formule comerciale ale acestora, utilizate în țările în care sunt cultivate;

7.  invită Comisia să solicite efectuarea unor teste mult mai detaliate pentru a determina riscurile de sănătate provocate de evenimentele de transformare combinate, cum ar fi rapița MON 88302 x Ms8 x Rf3;

8.  solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate și de monitorizare toxicologică și ulterioară introducerii pe piață, care să vizeze întregul lanț alimentar și furajer;

9.  invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor generate de utilizarea de erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor prezentate de plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau furaj;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767
(4)––––––––––––––––– – Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0456).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0040).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0039).Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0038).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (P8_TA(2016)0388).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390).Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215).Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214).Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0377).Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0378).
(5) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(6) Idem.
(7)https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethofumesate (Concluzia EFSA în urma examinării inter pares a riscului legat de utilizarea ca pesticid a substanței active glifosat). Buletinul EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(14) JO L 67, 12.3.2015, p. 6.
(15) Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(16)  https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, p. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(19) JO C 355, 20.10.2017, p. 165.
(20) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate