Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I
 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I
 Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών
 Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές
 Έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
Κείμενα
Οριστική έκδοση (904 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου