Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg
 Fiskefartygs egenskaper ***I
 Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I
 Palmolja och avverkning av regnskogar
 Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden
 Undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin
Texter (537 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy