Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
 Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
 Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie
 Některé aspekty práva obchodních společností ***I
 Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech ***
 Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech ***
 Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice *
 Zdravotnické prostředky ***II
 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II
 Fondy peněžního trhu ***I
 Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I
 Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 ***
 Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení)
 Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
 Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku *
 Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku *
 Automatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku *
 Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku *
 Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU
Texty (295 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí