Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer
 Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union
 Visse aspekter af selskabsretten ***I
 Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde ***
 Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde ***
 Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien *
 Medicinsk udstyr ***II
 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II
 Pengemarkedsforeninger ***I
 Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I
 Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
 Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (Beslutning)
 Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter
 Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet
 Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal
 Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland *
 Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien *
 Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland *
 Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn *
 Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland *
 Genetisk modificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle
Tekster (287 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik