Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: mažmeniniai investiciniai produktų paketai ir draudimo principu pagrįsti investiciniai produktai
 Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos
 Tam tikri bendrovių teisės aspektai ***I
 Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose ***
 Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais ***
 Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje *
 Medicinos priemonės ***II
 In vitro diagnostikos medicinos priemonės ***II
 Pinigų rinkos fondai ***I
 Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I
 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija)
 Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas
 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas
 Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
 ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant teikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje *
 Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje *
 Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje *
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo
Tekstai (290 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika