Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten
 Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden
 Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I
 Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken ***
 Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken ***
 Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië *
 Medische hulpmiddelen ***II
 Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II
 Geldmarktfondsen ***I
 Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I
 Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 ***
 Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie)
 Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven
 Raming van de uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar 2018 - Afdeling I – Europees Parlement
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland *
 Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België *
 Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland *
 Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije *
 Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland *
 Genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU
Teksten (305 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid