Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecție la un act delegat: documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări
 Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană
 Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale ***I
 Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă ***
 Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă ***
 Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația *
 Dispozitivele medicale ***II
 Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II
 Fondurile de piață monetară ***I
 Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I
 Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
 Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție)
 Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute
 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European
 Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria *
 Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia *
 Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE
Texte (307 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate