Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
 Námietka voči delegovanému aktu: kľúčové informácie pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení
 Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie
 Niektoré aspekty práva obchodných spoločností ***I
 Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach ***
 Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach ***
 Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku *
 Zdravotnícke pomôcky ***II
 Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II
 Fondy peňažného trhu ***I
 Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I
 Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
 Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie)
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti
 Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom *
 Automatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom *
 Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku *
 Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku *
 Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Riešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ
Texty (291 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia