Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniu Marinhou e Pintou
 Žig Europske unije ***I
 Minamatska konvencija o živi ***
 Hibridna neusklađenost s trećim zemljama *
 Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola *
 Imenovanje članice Revizorskog suda
 Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2015.
 Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. ***I
 Europska godina kulturne baštine ***I
 Program Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije ***I
 Program Unije za jačanje sudjelovanja potrošača u donošenju politika u području financijskih usluga ***I
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije
 Razrješnica za 2015.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2015
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor
 Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
 Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
 Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)
 Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
 Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO)
 Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
 Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
 Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
 Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA)
 Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
 Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA)
 Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
 Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
 Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
 Razrješnica za 2015.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
 Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (Europol)
 Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)
 Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA)
 Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
 Razrješnica za 2015.: Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”
 Razrješnica za 2015.: Zajedničkog poduzeća ECSEL
 Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
 Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
 Razrješnica za 2015.: Zajedničkog poduzeća za ITER
 Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR
 Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama
 Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju
 Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu?
 Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke
 Provedba Direktive o otpadu iz rudarstva
 Stanje u Venezueli
Tekstovi (2021 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti