Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Elfogadott szövegek
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
 António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 Az európai uniós védjegy ***I
 A higanyról szóló Minamata egyezmény ***
 A harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek *
 Megállapodás a Dánia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről *
 A Számvevőszék egy tagjának kinevezése
 Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló 2015. évi éves jelentés
 A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program ***I
 A kulturális örökség európai éve ***I
 A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató uniós program ***I
 A fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző uniós program ***I
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek
 2015. évi mentesítés: A Számvevőszék különjelentései a Bizottság 2015. évi mentesítéséhez kapcsolódóan
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése - Európai Parlament
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
 2015. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
 2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala (BEREC)
 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
 2015. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
 2015. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
 2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 2015. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
 2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
 2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC)
 2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 2015. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
 2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
 2015. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
 2015. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
 2015. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
 2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
 2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
 2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
 2015. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
 2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
 2015. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
 2015. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
 2015. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
 2015. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 2015. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
 2015. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)
 2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
 2015. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
 2015. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
 2015. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
 2015. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH)
 2015. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
 2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás
 2015. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
 Halászflották igazgatása a legkülső régiókban
 A ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés
 A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a mezőgazdasági termelők földhöz jutásának megkönnyítésének mikéntje
 Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről
 A bányászati hulladékról szóló irányelv végrehajtása
 A venezuelai helyzet
Szövegek (2306 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat