Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis
 Prašymas atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą
 ES prekių ženklas ***I
 Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio ***
 Trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimai *
 Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas *
 Audito Rūmų narės skyrimas
 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita
 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa ***I
 Europos kultūros paveldo metai ***I
 Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programa ***I
 Sąjungos programa, skirta konkrečiai veiklai finansinių paslaugų srityje remti ***I
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BBI)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (Clean Sky 2)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI BĮ)
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė
 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
 Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas
 ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje
 Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme?
 Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita
 Kasybos atliekų direktyvos taikymas
 Padėtis Venesueloje
Tekstai (2110 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika