Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 27 ta' April 2017 - BrussellVerżjoni finali
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' António Marinho e Pinto
 It-trademark tal-UE ***I
 Il-Konvenzjoni ta’ Minamata dwar il-Merkurju ***
 Diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi *
 Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn id-Danimarka u l-Europol *
 Nomina ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri
 Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2015
 Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali 2017 sal-2020 ***I
 Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ***I
 Programm tal-UE għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar u l-awditjar ***I
 Programm tal-UE biex jappoġġa attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji ***I
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
 Kwittanza 2015: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2015
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2015: Il-prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji tal-UE
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2015: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2015: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2015: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2015: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2015: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
 Kwittanza 2015: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2015: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2015: L-Unità ta’ Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (Eurojust)
 Kwittanza 2015: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
 Kwittanza 2015: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
 Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
 Kwittanza 2015: Impriża Konġunta ECSEL
 Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH)
 Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI)
 Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta ITER
 Kwittanza 2015: L-Impriża Konġunta SESAR
 Il-ġestjoni tal-flotot tas-sajd fir-Reġjuni Ultraperiferiċi
 Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ
 Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa
 Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment
 Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri
 Is-sitwazzjoni fil-Venezwela
Testi
Verżjoni finali (2232 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza