Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
 Cererea de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto
 Marca Uniunii Europene ***I
 Convenția de la Minamata privind mercurul ***
 Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe *
 Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol *
 Numirea unui membru al Curții de Conturi
 Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015
 Instituirea Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017--2020 ***I
 Anul european al patrimoniului cultural ***I
 Un program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului ***I
 Un program al Uniunii care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor în procesul de elaborare a politicilor în sectorul serviciilor financiare ***I
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive
 Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliu
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
 Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
 Descărcarea de gestiune 2015: Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
 Descărcarea de gestiune 2015: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
 Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
 Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliție (CEPOL)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
 Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
 Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
 Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)
 Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană de Formare (ETF)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom
 Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
 Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust)
 Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)
 Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA)
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună Clean Sky 2
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH)
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI)
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună europeană pentru ITER
 Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună SESAR
 Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice
 Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor
 Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri?
 Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
 Punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere
 Situația din Venezuela
Texte (2260 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate