Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2134(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0298/2017

Predložena besedila :

A8-0298/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0400

Sprejeta besedila
PDF 322kWORD 48k
Torek, 24. oktober 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba instrumenta prilagodljivosti za zagotovitev financiranja Evropskega sklada za trajnostni razvoj
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) (uredba o večletnem finančnem okviru), zlasti člena 11,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, kot je bil sprejet 1. decembra 2016(3),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0298/2017),

A.  ker je po reviziji uredbe o večletnem finančnem okviru za instrument prilagodljivosti na voljo letni znesek 676 milijonov EUR v tekočih cenah, povečan za zapadla sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ki so konec leta 2016 znašala 646 milijonov EUR; ker je bil iz instrumenta prilagodljivosti v proračunu za leto 2017 že uporabljen znesek 530 milijonov EUR, tako da na voljo ostaja še 792 milijonov EUR;

B.  ker je začela Uredba (EU) 2017/1601 Evropskega parlamenta in Sveta(4) veljati 28. septembra 2017;

C.  ker je Komisija po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev za prevzem obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu) za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti v znesku 275 milijonov EUR, ki presega zgornjo mejo razdelka 4;

1.  ugotavlja, da zgornja meja razdelka 4 za leto 2017 ne omogoča ustreznega financiranja EFSD; znova ponavlja dolgoletno stališče, da finančna sredstva za zunanje delovanje Unije ne zadostujejo za kritje potreb proaktivne in trajnostne zunanje politike;

2.  zato soglaša s tem, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 275 milijonov EUR;

3.  ponovno poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv;

4.  ponovno izraža svoje dolgoletno stališče, da se plačila, ki izhajajo iz obveznosti, prevzetih v sklopu instrumenta prilagodljivosti, ne smejo upoštevati pri zgornji meji večletnega finančnega okvira;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(2) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(3) UL L 51, 28.2.2017.
(4) Uredba (EU) 2017/1601 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. septembra 2017 o vzpostavitvi Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD), jamstva EFSD ter jamstvenega sklada EFSD (UL L 249, 27.9.2017, str. 1).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/51.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov