Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2859(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0573/2017

Predložena besedila :

B8-0573/2017

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0407

Sprejeta besedila
PDF 245kWORD 48k
Sreda, 25. oktober 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 22. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)06270),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 28. septembra 2017, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov(1) ter zlasti člena 4(4) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 13 in člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2),

–  ob upoštevanju osnutkov regulativnih tehničnih standardov o posrednih ureditvah kliringa v okviru uredb EMIR in MiFIR, ki jih je ESMA predložil 26. maja 2016 v skladu s členom 4(4) Uredbe (EU) št. 648/2012,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 24. oktobra 2017,

A.  ker je Komisija podprla osnutke regulativnih tehničnih standardov šele 16 mesecev potem, ko jih je prejela od Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) dne 26. maja 2016; ker se v tem obdobju ni uradno posvetovala z ESMA glede njenih predlogov sprememb k tem osnutkom regulativnih tehničnih standardov ter sozakonodajalcev ali industrije ni obvestila o razlogih za zamudo pri potrditvi, ki je bila daljša od treh mesecev, določenih v Uredbi (EU) št. 1095/2010; ker je nedopustno, da je Komisija rok za sprejetje osnutkov regulativnih tehničnih standardov prekoračila za več kot leto dni, ne da bi obvestila sozakonodajalca;

B.  ker Parlament meni, da sprejeti regulativni tehnični standardi zaradi sprememb Komisije niso isti kot osnutki regulativnih tehničnih standardov, ki jih je predložil ESMA, in da ima tri mesece časa za nasprotovanje osnutkom regulativnih tehničnih standardov (obdobje predloga); ker je to trimesečno obdobje pregleda Komisija potrdila v pismu z dne 28. septembra 2017;

C.  ker bi se morala delegirana uredba začeti uporabljati s 3. januarjem 2018, datumom začetka uporabe Direktive 2014/65/EU (MiFID II) in Uredbe (EU) št. 600/2014 (MiFIR), in ker industrija ne bi imela dovolj časa za izvedbo sprememb, če Parlament v celoti izkoristi trimesečno obdobje, ki mu je na voljo;

D.  ker bi hitra objava delegirane uredbe v uradnem listu omogočila pravočasno izvajanje in pravno varnost glede določb, ki se nanašajo na posredni kliring;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov