30 юли 2018 г.
P8_TA(2017)0411(COR01)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 492kWORD 47k
Правна информация - Политика за поверителност