2018. gada 30. jūlijs
P8_TA(2017)0411(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 30. novembra Regulā (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 353kWORD 47k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika