30 juli 2018
P8_TA(2017)0411(COR01)
RECTIFICATIE
van Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011 (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 158kWORD 46k
Juridische mededeling - Privacybeleid