30 lipca 2018
P8_TA(2017)0411(COR01)
SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 25 października 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia)
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 289kWORD 48k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności