30. júla 2018
P8_TA(2017)0411(COR01)
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia)
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 225kWORD 47k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia