30 juli 2018
P8_TA(2017)0411(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011
COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 156kWORD 47k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy