Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0225(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0388/2016

Předložené texty :

A8-0388/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Hlasování :

PV 26/10/2017 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0416

Přijaté texty
PDF 396kWORD 55k
Čtvrtek, 26. října 2017 - Štrasburk
Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I
P8_TA(2017)0416A8-0388/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0473),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0289/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. března 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0388/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 219, 17.6.2016, s. 2.
(2) Úř. věst. C 82, 3.3.2016, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. října 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky
P8_TC1-COD(2015)0225

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2401.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí