Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0225(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0388/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0388/2016

Viták :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Szavazatok :

PV 26/10/2017 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0416

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 54k
2017. október 26., Csütörtök - Strasbourg
A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények ***I
P8_TA(2017)0416A8-0388/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. október 26-i jogalkotási állásfoglalása a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0473),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0289/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2016. március 11-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. január 20-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. június 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0388/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 219., 2016.6.17., 2. o.
(2) HL C 82., 2016.3.3., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. október 26-án került elfogadásra a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0225

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2401 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat