Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0225(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0388/2016

Predkladané texty :

A8-0388/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 26/10/2017 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0416

Prijaté texty
PDF 325kWORD 54k
Štvrtok, 26. októbra 2017 - Štrasburg
Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I
P8_TA(2017)0416A8-0388/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0473),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0289/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. marca 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0388/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 219, 17.6.2016, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 82, 3.3.2016, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
P8_TC1-COD(2015)0225

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2401.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia