Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0393(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0231/2017

Předložené texty :

A8-0231/2017

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0424

Přijaté texty
PDF 397kWORD 44k
Úterý, 14. listopadu 2017 - Štrasburk
Územní typologie ***I
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0788),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0516/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. října 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0231/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 209, 30.6.2017, s. 71.
(2) Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 74.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)
P8_TC1-COD(2016)0393

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2391.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí