Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0393(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0231/2017

Indgivne tekster :

A8-0231/2017

Forhandlinger :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0424

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 49k
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg
Territoriale typologier ***I
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) (COM(2016)0788 – C8–0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0788),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0516/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. marts 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 13. juli 2017(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. oktober 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0231/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 209 af 30.6.2017, s. 71.
(2) EUT C 342 af 12.10.2017, s. 74.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet)
P8_TC1-COD(2016)0393

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2391.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik