Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0393(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0231/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0231/2017

Viták :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0424

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 48k
2017. november 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Területi tipológiák ***I
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0788),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0516/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 29-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 2017. július 13-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. október 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0231/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 209., 2017.6.30., 71. o.
(2) HL C 342., 2017.10.12., 74. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. november 14-én került elfogadásra az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0393

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2391 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat