Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0050(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0338/2016

Předložené texty :

A8-0338/2016

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0425

Přijaté texty
PDF 400kWORD 52k
Úterý, 14. listopadu 2017 - Štrasburk
Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0082),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0061/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální výboru ze dne 13. července 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní záležitosti (A8-0338/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 389, 21.10.2016, s. 93.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES
P8_TC1-COD(2016)0050

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2017/2397.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí