Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0050(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0338/2016

Texte depuse :

A8-0338/2016

Dezbateri :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Voturi :

PV 14/11/2017 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0425

Texte adoptate
PDF 324kWORD 58k
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0082),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0061/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 iulie 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0338/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 389, 21.10.2016, p. 93.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului
P8_TC1-COD(2016)0050

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/2397.)

Notă juridică - Politica de confidențialitate