Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0050(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0338/2016

Predkladané texty :

A8-0338/2016

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0425

Prijaté texty
PDF 327kWORD 54k
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0082),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0061/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. júla 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A8-0338/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 389, 21.10.2016, s. 93.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES
P8_TC1-COD(2016)0050

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2017/2397.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia