Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0060(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0332/2017

Předložené texty :

A8-0332/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0429

Přijaté texty
PDF 397kWORD 44k
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk
Doba pro přijetí aktů v přenesené pravomoci ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0136),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0116/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. července 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. října 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0332/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 67.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci
P8_TC1-COD(2017)0060

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/2380.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí