Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0060(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0332/2017

Texte depuse :

A8-0332/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0429

Texte adoptate
PDF 324kWORD 50k
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - Strasbourg
Perioada pentru adoptarea actelor delegate ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0136),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0116/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 iulie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 octombrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0332/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 345, 13.10.2017, p. 67.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate
P8_TC1-COD(2017)0060

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/2380.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate