Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0814(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0338/2017

Ingivna texter :

A8-0338/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0432

Antagna texter
PDF 229kWORD 41k
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Hannu Takkula
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

Europaparlamentets beslut av den 15 november 2017 om utnämning av Hannu Takkula till ledamot av revisionsrätten (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0330/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0338/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Utskottet höll den 19 oktober 2017 en utfrågning med den nominerade kandidaten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Hannu Takkula till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy