Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0817(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0343/2017

Ingivna texter :

A8-0343/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0435

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

Europaparlamentets beslut av den 15 november 2017 om utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8–0333/2017),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0343/2017), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2017 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets nominerade kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy