Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0351(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0236/2017

Předložené texty :

A8-0236/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0437

Přijaté texty
PDF 411kWORD 44k
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk
Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0721),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0456/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o statusu tržního hospodářství Číny(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 11. října 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0236/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0223.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/…, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
P8_TC1-COD(2016)0351

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2321.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se přechodu na nový systém

Komise připomíná, že cílem nové metodiky je zachovat trvalou ochranu výrobního odvětví Unie proti nekalým obchodním praktikám, zvláště těm, jež vyplývají z podstatného zkreslení trhu. V tomto ohledu Komise zajistí, že výrobnímu odvětví Unie nevznikne žádná dodatečná zátěž, bude-li požadovat ochranu na základě antidumpingového nástroje, zejména v rámci případných žádostí o přezkum před pozbytím platnosti podaných po vstupu nové metodiky v platnost.

Prohlášení Komise týkající se článku 23 a spolupráce s Evropským parlamentem a Radou

Komise bude Evropský parlament a Radu informovat vždy, když bude mít v úmyslu vydat či aktualizovat zprávu podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení. Oznámí-li Evropský parlament nebo Rada Komisi, že se domnívají, že podmínky pro vydání nebo aktualizaci zprávy podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení jsou splněny, podnikne Komise náležité kroky a bude o nich Evropský parlament a Radu odpovídajícím způsobem informovat.

Prohlášení Komise týkající se zpráv podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení

Komise urychleně využije možnosti stanovené v čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení k vydání zpráv o podstatných zkresleních, tak aby zúčastněné strany měly tyto zprávy k dispozici při přípravě podání, na která se mohou ustanovení čl. 2 odst. 6a vztahovat. Zúčastněným stranám poskytne informace ohledně využití těchto zpráv.

Právní upozornění - Ochrana soukromí