Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0351(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0236/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0236/2017

Viták :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0437

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 45k
2017. november 15., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0721),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0456/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Kína piacgazdasági státuszáról szóló, 2016. május 12-i európai parlamenti állásfoglalásra(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. október 11-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0236/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0223.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. november 15-én került elfogadásra az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0351

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2321 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az átmenetről

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az új módszertan célja a – különösképpen a jelentős piactorzulásokból fakadó – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben az uniós gazdasági ágazat számára jelenleg is biztosított védelem fenntartása. Ebben az összefüggésben a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az uniós gazdasági ágazatra ne háruljanak többletterhek akkor, amikor az a dömpingellenes jogszabályi rendelkezések alapján – különösen hatályvesztési felülvizsgálatra irányuló kérelem útján, az új módszertan hatálybalépése után – védelmet kér.

A Bizottság nyilatkozata a 23. cikkről, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatandó együttműködésről

A Bizottság minden olyan esetben tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, amikor az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja alapján jelentést szándékozik készíteni, vagy azt tervezi, hogy egy ilyen jelentést aktualizál. Abban az esetben, ha az Európai Parlament vagy a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy álláspontja szerint fennállnak az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja szerinti jelentés elkészítésének vagy aktualizálásának feltételei, a Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket, és erről megfelelő módon tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A Bizottság nyilatkozata az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja szerinti jelentésekről

A Bizottság haladéktalanul élni fog azzal a lehetőséggel, hogy az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének c) pontja alapján jelentéseket készítsen a jelentős torzulás eseteiről, és ennek révén biztosítani fogja, hogy ezek a jelentések az érdekelt felek rendelkezésére álljanak akkor, amikor olyan beadványokat készítenek, amelyek az alaprendelet 2. cikke (6a) bekezdésének hatálya alá tartozhatnak. A Bizottság iránymutatással fog szolgálni az érdekelt felek számára e jelentések felhasználásáról.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat