Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0597/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0597/2017

Rasprave :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0438

Usvojeni tekstovi
PDF 276kWORD 55k
Srijeda, 15. studenog 2017. - Strasbourg
Vladavina prava na Malti
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. studenoga 2017. o vladavini prava na Malti (2017/2935(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 4., 5., 6., 9. i 10. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 6., 7., 8., 10., 11., 12. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o građanstvu Europske unije na prodaju(1),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i brojne sporazume UN-a o ljudskim pravima koji su obvezujući za sve države članice,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir plenarnu raspravu od 24. listopada 2017. o slobodi medija na Malti;

–  uzimajući u obzir otkrića Panamskih dokumenata i dokumenata koji se odnose na Maltu do kojih su došli Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara i Europska mreža za istraživačku suradnju;

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016. s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2017. o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu(3),

–  uzimajući u obzir izvještaj i preporuke istražnog odbora za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza (odbor PANA) te priloge izvještaju o službenom putovanju odbora na Maltu;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava te poštovanja ljudskih prava i budući da su te vrijednosti univerzalne i zajedničke državama članicama;

B.  budući da je Povelja Europske unije o temeljnim pravima dio primarnog prava EU-a; budući da su sloboda izražavanja te sloboda i pluralizam medija ugrađeni u članak 11. Povelje o temeljnim pravima i članak 10. Europske konvencije o ljudskim pravima; budući da, u skladu s člankom 2., člankom 3. stavkom 1. i člankom 7. UEU-a, Unija ima mogućnost djelovanja kako bi zaštitila zajedničke vrijednosti na kojima se temelji; budući da bi se mehanizam vladavine prava trebao jednako snažno primjenjivati na sve države članice;

C.  budući da je EU ustavni sustav koji funkcionira na pretpostavci uzajamnog povjerenja, odnosno da će države članice djelovati u skladu s demokracijom, vladavinom prava i temeljnim pravima;

D.  budući da je neovisnost pravosuđa utvrđena u članku 47. Povelje o temeljnim pravima i članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima te je nužan preduvjet za demokratsko načelo diobe vlasti;

E.  budući da je malteška istraživačka novinarka i blogerica koja je istraživala slučajeve korupcije, Daphne Caruana Galizia, ubijena 16. listopada 2017. u eksploziji bombe podmetnutoj u njezin automobil;

F.  budući da je njezino ubojstvo na Malti dovelo do uličnih prosvjeda i prosvjeda pripadnika civilnog društva koji su pozivali na pravdu, odgovornost i poštovanje vladavine prava;

G.  budući da je u izvještaju za 2016. o nadziranju medijskog pluralizma po državama na Malti utvrđena srednje (gotovo visoka) razina rizika za tržišni pluralizam i političku neovisnost, a utvrđeni faktori koji povećavaju rizik odnose se na nedostatak podataka o medijskom tržištu, nedostatak zaštite i samoregulacije novinara te izdavačke slobode, izravno političko vlasništvo medijskih kuća te na nedostatak politike medijske pismenosti(4);

H.  budući da su Reporteri bez granica u svojem svjetskom indeksu medijskih sloboda 2017. godine utvrdili da su malteški zakoni o kaznenom djelu klevete, koja je kažnjiva novčanom ili zatvorskom kaznom i kojom se političari uvelike koriste protiv novinara, ključan faktor koji ograničava slobodu izražavanja na Malti(5);

I.  budući da malteški parlament trenutačno raspravlja o prijedlogu zakona malteške vlade kojim se ukida kazneno djelo teške klevete te uvodi ad hoc zabrana pribjegavanja bilo kojem obliku mjera opreza ili sudskih naloga o oduzimanju u postupcima teške klevete ili klevete bez obzira o kojem se zakonu radilo(6);

J.  budući da se Daphe Caruana Galizia suočavala s brojnim optužbama za tešku klevetu koje su podnijeli politički predstavnici različitih stranaka na Malti;

K.  budući da je ove godine toj novinarki zamrznut bankovni račun zbog sudskog naloga kojim je izrečena mjera opreza u vezi s predmetom teške klevete koji je pokrenuo jedan ministar u vladi, i to prije nego što je predmet riješen;

L.  budući da su medijske kuće na Malti izvještavale o iznimnom pritisku koji je na njih vršila banka Pilatus, koja je u središtu navoda o pranju novca, kako bi se članci o toj banci povukli ili uklonili; budući da je ta banka pokrenula pravni postupak u SAD-u protiv malteških medija zbog narušavanja njezina ugleda; budući da se u izvješću o usklađenosti financijsko-obavještajne jedinice (FIAU) koje je dospjelo u javnost navodi da su klijenti banke Pilatus uglavnom istaknuti političari iz Azerbajdžana, ali da ta banka nije primijenila pojačanu dubinsku analizu stranaka koja je potrebna u skladu s Direktivom o sprečavanju pranja novca; budući da je jedan zastupnik vladajuće stranke zatražio da se pokrene istraga o zviždaču iz FIAU-a;

M.  budući da je prije ubojstva novinarke Daphne Caruana Galizia zviždač koji je bio ključan u optužbama za korupciju i pranje novca u kojima su sudjelovale osobe na istaknutim političkim položajima na Malti pobjegao iz te zemlje;

N.  budući da je malteška vlada primijenila Zakon o zaštiti zviždača iz 2013.(7) te je jedna od rijetkih država članica EU-a koja je ugradila mjere zaštite zviždača u zakon;

O.  budući da u skladu s malteškim Ustavom i zakonima predsjednik vlade imenuje ravnatelja policije, predsjednik na prijedlog predsjednika vlade imenuje glavnog tužitelja, a počevši od 2017. članovi sudačkog osoblja imenuju se nakon što odbor prouči kandidate prije njihova imenovanja(8); budući da neovisnost tijela za provedbu zakona i sudstva na Malti može biti ugrožena činjenicom da vlada ima ovlast imenovanja ravnatelja policije, ravnatelja FIAU-a i glavnog tužitelja;

P.  budući da je u raznim medijskim izvještajima navedeno da je velik broj radnih mjesta u malteškim javnim poduzećima stvoren samo nekoliko tjedana prije izbora u lipnju 2017., zbog čega se strahuje da je to motivirano izbornom taktikom;

Q.  budući da je Malta odbila pridružiti se Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO), neovisnom tijelu Unije ovlaštenom za istraživanje i procesuiranje prijevara i drugih kaznenih djela u EU-u koji utječu na financijske interese Unije;

R.  budući da je prema Panamskim dokumentima iz travnja 2016. ukupno 714 poduzeća povezanih s Maltom navedeno u bazi podataka o Panamskim dokumentima Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara; budući da ti dokumenti sadrže objave o jednom sadašnjem ministru, bivšem ministru iz prijašnje vlade te o visoko pozicioniranim dužnosnicima;

S.  budući da je Europski parlament u veljači 2017. organizirao posjet izaslanstva Malti u okviru njegova ispitivanja afere Panamskih dokumenata; budući da je to izaslanstvo u svojem izvješću o službenom putovanju navelo da postoje razlozi za sumnju u sposobnost malteških policijskih snaga da obavljaju svoje zadatke na najbolji način, što može upućivati na nepravilnosti u radu; budući da je to izaslanstvo konstatiralo da se broj osuđujućih presuda i zapljena povezanih s pranjem novca na Malti čini iznimno malim u odnosu na prosječan broj izvještaja koje FIAU šalje policiji; budući da je jedan državni dužnosnik i prijašnji ministar odbio sastanak s predstavnicima odbora PANA tijekom njegova posjeta;

T.  budući da je zaključak dvaju povjerljivih izvješća FIAU-a za Maltu iz 2016., a koja su objavljena u svibnju 2017., bio da postoji opravdana sumnja da je vladin dužnosnik uključen u pranje novca; budući da je u trećem izvješću, objavljenom u isto vrijeme, navedeno da je FIAU proveo inspekciju u banci Pilatus te je navodno zaključeno da ta banka krši malteške zakone o suzbijanju pranja novca; budući da postupak izdavanja dozvola u banci Pilatus brz u usporedbi s prosječnim vremenom potrebnim za jamčenje sukladnosti s normama utvrđenima u Direktivi o kapitalnim zahtjevima;

U.  budući da su ravnatelj FIAU-a i ravnatelj policije, koje izravno imenuje vlada, podnijeli ostavku ubrzo nakon izrade tih izvješća; budući da nije pokrenuta policijska istraga o tim ozbiljnim optužbama za pranje novca koje su navodno počinili istaknuti političari, uključujući članove vlade; budući da su za navedene predmete imenovani suci; budući da je dvoje zaposlenika FIAU-a otpušteno nakon što su izvješća FIAU-a neslužbeno dospjela u medije;

V.  budući da je Europska komisija najkasnije u lipnju 2017. obaviještena o tim optužbama, uz zahtjev za dodatnom istragom na Malti i za pridržavanje i odgovarajuću provedbu treće direktive o sprečavanju pranja novca i Direktive o kapitalnim zahtjevima;

W.  budući da je status građanina Europske unije jedno od najvažnijih postignuća EU-a i budući da su u skladu s Ugovorima pitanja boravišta i državljanstva pod isključivom nadležnošću država članica; budući da EU ima ovlast nadzirati antikorupcijske prakse u državama članicama;

X.  budući da je ustaljenom sudskom praksom Suda Europske unije potvrđeno da svaka država članica, uvažavajući zakone Unije, sama postavlja uvjete za stjecanje i gubitak državljanstva; budući da od stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta stjecanje državljanstva države članice također znači stjecanje statusa građanina EU-a, a time i važnih dodatnih prava, što znači da odluke o naturalizaciji država članica nisu neutralne s obzirom na druge države članice i EU;

Y.  budući da je malteška vlada 2014. godine pokrenula program pojedinačnih ulagača kojim se malteško državljanstvo i status građanina EU-a prodaje državljanima trećih zemalja po cijeni od 650 000 EUR; budući da je popis osoba koje su na taj način stekle državljanstvo nejasan jer one nisu na objavljenom popisu naturaliziranih građana; budući da je u izvješću FIAU-a iz 2016., koje je neslužbenim kanalima pušteno u medije, izražena zabrinutost zbog moguće korupcije vođenju tog programa;

Z.  budući da je vlada upravljanje programom pojedinačnih ulagača povjerila Nexii BT, posredniku koji se u Panamskim dokumentima spominje kao osnivač trustova i off-shore kompanija za istaknute malteške političare, uključujući članove vlade; budući da je iz Panamskih dokumenata razvidno da BT Nexia nije djelovala s dužnom pažnjom u pogledu pružanja svih informacija potrebnih za utvrđivanje stvarnog vlasništva;

AA.  budući da je u izvješću Financijske obavještajne skupine Europola naslovljenom „Od sumnje do djelovanja – preinaka financijskih obavještajnih podataka radi boljeg operativnog učinka” naglašeno da su određene stranke, uključujući kriminalne organizacije, zlouporabile određene aspekte malteške internetske industrije za pranje prihoda od kaznenih djela; budući da se to tumačenje ne bi trebalo primijeniti na čitavu industriju;

1.  snažno osuđuje ubojstvo Daphne Caruana Galizia i poziva maltešku vladu da iskoristi sva potrebna sredstva kako bi se ubojice privele pravdi;

2.  poziva na provođenje neovisne međunarodne istrage o ubojstvu Daphne Caruana Galizia; prima na znanje poteze malteških vlasti kojima su zatražile sudjelovanje međunarodnih tijela kaznenog progona u toj istrazi, uključujući američki Savezni istražni ured (FBI) i nizozemske forenzičke stručnjake; poziva na puno sudjelovanje Europola u čitavom postupku istrage;

3.  napominje da je zaštita istraživačkih novinara i zviždača jedan od ključnih interesa društva; traži od malteških vlasti i svih država članica EU-a da da osiguraju/zajamče zaštitu osobne sigurnosti i sredstava za život zviždača i novinara;

4.  poziva Konferenciju predsjednika da uspostavi „Europsku nagradu za istraživačko novinarstvo Daphne Caruana Galizia” koja bi se jednom godišnje dodjeljivala za izvanredna ostvarenja istraživačkog novinarstva u Europi;

5.  žali što su događaji na Malti proteklih godina doveli do ozbiljne zabrinutosti u pogledu vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, među kojima su i sloboda medija i neovisnost policije i pravosuđa;

6.  poziva Komisiju da uspostavi dijalog s malteškom vladom u pogledu funkcioniranja vladavine prava na Malti i poštovanja europskih vrijednosti; poziva Komisiju da iscrpno obavještava Parlament o svojim procjenama; ponovno ističe potrebu za redovitim postupkom praćenja i dijalogom u kojem sudjeluju sve države članice radi zaštite temeljnih vrijednosti EU-a koje uključuju demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava, te Vijeće, Komisija i Parlament, kao što je izneseno u Rezoluciji od 25. listopada 2016. o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (Pakt za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava);

7.  žali zbog toga što malteška policija nije ispitala više ozbiljnih optužbi za korupciju i nepridržavanje odredbi o suzbijanju pranja novca i o bankovnom nadzoru, što predstavlja prijetnju vladavini prava u toj državi članici; prima na znanje da je u tijeku nekoliko sudskih istraga u vezi s nekima od tih optužbi; posebno žali zbog činjenice da do danas na Malti nije provedena policijska istrage o podacima iznesenima u Panamskim dokumentima i o istaknutim političarima spomenutima u izvješćima FIAU-a, koja su neslužbeno puštena u medije, te napominje da su neke od osoba navedenih u izvješćima FIAU-a još uvijek članovi vlade; poziva ravnatelja malteške policije da pokrene tu istragu;

8.  prima na znanje komentare predsjednika Vrhovnog suda Malte u pogledu vladavine prava i podupire njegovu tvrdnju da bez ispravnog provođenja zakonodavstva nije moguće jamčiti vladavinu prava na Malti(9);

9.  izražava zabrinutost zbog izvješća koje je odbor PANA sastavio nakon posjeta Malti u kojem se navodi da su javne institucije zadužene za jamčenje usklađenosti i za borbu protiv prijevara i financijskog kriminala izrazito politizirane;

10.  poziva Komisiju da provjeri pridržava li se Malta treće direktive o sprečavanju pranja novca i Direktive o kapitalnim zahtjevima; napominje da je Malta jedna od nekoliko država članica protiv kojih je Komisija pokrenula mjere zbog neprenošenja četvrte direktive o sprečavanju pranja novca u zadanom roku odnosno do 26. lipnja 2017.; prima na znanje da je prijenos te direktive u tijeku;

11.  poziva malteška nadležna tijela da se pridruže EPPO-u i tako s drugim državama članicama koje u njemu sudjeluju rade na suzbijanju prijevara u EU-u i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije;

12.  poziva malteške nadzorne i pravosudne vlasti da istraže postupak izdavanja dozvola u banci Pilatus, posebno u vezi s ispunjavanjem uvjeta u vezi s poslovnim ugledom i iskustvom za upravljačko tijelo financijskih institucija, kao što je navedeno u Direktivi o kapitalnim zahtjevima te da ispitaju je li Nexia BT usklađena s Direktivom o borbi protiv pranja novca;

13.  ponavlja da su zastupnici u EP-u više puta izrazili zabrinutost u vezi s programom stjecanja državljanstva ulaganjem, uključujući na Malti i u drugim državama članicama EU-a; poziva Maltu da jasno objavi tko je kupio maltešku putovnicu i sva pripadajuća prava te da se pokrenu zaštitni mehanizmi kako bi se potvrdilo da su svi novi državljani prije kupnje zaista proveli jednu godinu na Malti; poziva Komisiju da nadzire takve programe za stjecanje državljanstva u državama članicama jer one moraju poštovati pravo Unije pri izvršavanju svojih nadležnosti u području državljanstva;

14.  poziva Maltu i sve druge države članice da borbu protiv utaje poreza utvrde kao prioritet i da se tom cilju posvete sva potrebna sredstva;

15.  žali zbog odluke Komisije o tome da 2017. neće objaviti izvješće o borbi protiv korupcije;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe te predsjedniku Republike Malte.

(1) SL C 482, 23.12.2016., str. 117.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0409.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. Praćenje medijskog pluralizma – praćenje rizika za medijski pluralizam u EU-u i izvan njega (Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond). Izvještaj po državama: Malta. Centar za medijski pluralizam i slobodu medija. Dostupno za preuzimanje na http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Vidi https://rsf.org/en/malta
(6) Vlada Republike Malte, prijedlog zakona naslovljen „AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto”, članak 26. stavak 6. Vidi http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) vidi http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Zakon br. XLIV, 2016., članak 5. (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti