Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0597/2017

Pateikti tekstai :

B8-0597/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0438

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 50k
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
Teisinė valstybė Maltoje
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės Maltoje (2017/2935(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 4, 5, 6, 9 ir 10 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6, 7, 8, 10, 11, 12 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (ECHR) ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl parduodamos ES pilietybės(1),

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir daugybę Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutarčių, kurios yra privalomos visoms valstybėms narėms,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014)0158),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 24 d. plenarinio posėdžio diskusiją dėl žiniasklaidos laisvės Maltoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo ir Europos tyrimų bendradarbių tinklo atskleistus Panamos dokumentus ir Maltos dosjė,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai „ES mechanizmo, kuriuo skatinama demokratija, teisinės valstybės principai ir pagrindinės teisės, kūrimas“(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl teisėtų informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonių(3),

–  atsižvelgdamas į Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti (PANA komiteto) pranešimą ir rekomendacijas, taip pat pranešimo priedą, skirtą komiteto misijai į Maltą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms vertybėmis ir kadangi tos vertybės yra visuotinės ir bendros valstybėms narėms;

B.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra ES pirminės teisės dalis; kadangi saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas įtvirtinti Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnyje; kadangi pagal ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį Sąjunga gali imtis veiksmų, kad apsaugotų bendras vertybes, kuriomis ji grįsta; kadangi teisinės valstybės mechanizmas turėtų būti lygiai taip pat taikomas visose valstybėse narėse;

C.  kadangi ES yra konstitucinė sistema, kuri veikia remiantis tarpusavio pasitikėjimo prielaida, kad valstybės narės laikysis demokratijos, teisinės valstybės principų ir paisys pagrindinių teisių;

D.  kadangi Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas ir tai yra demokratinio valdžių atskyrimo principo esmė;

E.  kadangi 2017 m. spalio 16 d., sprogus automobilyje padėtai bombai, nužudyta su korupcija kovojusi Maltos tiriamosios žurnalistikos atstovė ir tinklaraštininkė Daphne Caruana Galizia;

F.  kadangi dėl šio nužudymo Maltoje vyko gatvės demonstracijos ir pilietinės visuomenės protestai, per kuriuos buvo reikalaujama teisingumo, atskaitomybės ir teisinės valstybės principų laikymosi;

G.  kadangi Žiniasklaidos pliuralizmo observatorijos pateiktoje 2016 m. ataskaitoje dėl Maltos nustatyta vidutinio lygio (beveik siekianti aukštą lygį) grėsmė, susijusi su žiniasklaidos rinkos pliuralizmu ir politiniu nepriklausomumu, ir nurodyti grėsmę didinantys veiksniai, susiję su duomenų apie žiniasklaidos rinką stoka, žurnalistų ir redaktorių autonomijos apsaugos ir savitvarkos stygiumi, tiesiogine politikų turima žiniasklaidos priemonių nuosavybe ir žiniasklaidos raštingumo politikos stoka(4);

H.  kadangi 2017 m. pasaulio spaudos laisvės indeksas (kurį skelbia organizacija „Žurnalistai be sienų“) rodo, kad plačiai paplitęs (ypač politikų) naudojimasis Maltos įstatymais dėl šmeižto, už kurį skiriamos baudos arba laisvės atėmimo bausmės, yra pagrindinis veiksnys, ribojantis žodžio laisvę Maltoje(5);

I.  kadangi Maltos parlamentas šiuo metu svarsto Maltos vyriausybės pasiūlytą įstatymo projektą, kuriuo panaikinama baudžiamoji atsakomybė už šmeižtą ir įvedamas ad hoc draudimas taikyti bet kokios formos sprendimą ar orderį dėl atsargumo priemonių šmeižto ar garbės ir orumo įžeidimo atvejais pagal kurį nors įstatymą(6);

J.  kadangi politikos atstovai iš įvairiausių politinių partijų Maltoje buvo iškėlę Daphnei Caruanai Galiziai daug kaltinimų šmeižtu;

K.  kadangi šiemet teismo sprendimu dėl atsargumo priemonių, susijusių su vyriausybės ministro iškelta šmeižto byla, nepasibaigus bylos nagrinėjimui įšaldytos D. Caruanos Galizios banko sąskaitos;

L.  kadangi Maltos žiniasklaidos priemonės pranešė patiriančios didelį spaudimą iš „Pilatus Bank“, tapusio pagrindiniu įtarimų pinigų plovimu objektu, atšaukti arba išimti straipsnius apie šį banką; kadangi „Pilatus Bank“ JAV iškėlė ieškinį Maltos žiniasklaidai dėl banko reputacijos žlugdymo; kadangi nutekinta Finansų žvalgomosios analizės skyriaus parengta atitikties ataskaita atskleidė, kad „Pilatus Bank“ klientai – daugiausia politikoje dalyvaujantys asmenys iš Azerbaidžano, tačiau bankas šiems klientams netaikė sustiprintų deramo kliento patikrinimo priemonių, reikalaujamų pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą; kadangi valdančiosios partijos parlamento narys paragino atlikti tyrimą, susijusį su Finansų žvalgomosios analizės skyriaus informatoriumi;

M.  kadangi įtarimų korupcija ir pinigų plovimu, susijusių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis Maltoje, centre atsidūręs informatorius pabėgo iš šalies dar prieš Daphnės Caruanos Galizios nužudymą;

N.  kadangi Maltos vyriausybė įgyvendino 2013 m. informatorių apsaugos aktą(7) ir yra viena iš nedaugelio ES valstybių narių, teisės aktuose įtvirtinusių specialias informatorių apsaugos priemones;

O.  kadangi pagal Maltos Konstituciją ir įstatymus ministras pirmininkas skiria vyriausiąjį policijos komisarą, prezidentas skiria generalinį prokurorą ministro pirmininko teikimu, o teismų pareigūnai nuo 2017 m. skiriami tam tikram komitetui išnagrinėjus jų kandidatūras prieš juos paskiriant(8); kadangi teisėsaugos ir teismų sistemos nepriklausomumui Maltoje gali kelti pavojų tai, kad vyriausybė įgaliota skirti vyriausiąjį policijos komisarą, Finansų žvalgomosios analizės skyriaus vadovą ir generalinį prokurorą;

P.  kadangi įvairiuose žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad daug darbo vietų Maltos valstybinėse įmonėse sukurtos likus kelioms savaitėms iki 2017 m. birželio mėn. rinkimų, ir iškelti klausimai, ar tai buvo padaryta dėl rinkimų;

Q.  kadangi Malta atsisakė prisijungti prie Europos prokuratūros, nepriklausomos Sąjungos įstaigos, kuriai suteikti įgaliojimai tirti ES sukčiavimo ir kitų nusikaltimų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atvejus ir vykdyti jų baudžiamąjį persekiojimą;

R.  kadangi 2016 m. balandžio mėn. atskleisti Panamos dokumentai parodė, kad iš viso 714 su Malta susijusių įmonių įtrauktos į Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo Panamos dokumentų duomenų bazę; kadangi tuose dokumentuose atskleisti tam tikri faktai, susiję su dabartiniu ministru ir buvusiu ankstesnės kadencijos vyriausybės ministru, taip pat aukšto rango pareigūnais;

S.  kadangi 2017 m. vasario mėn. Europos Parlamentas surengė delegacijos vizitą į Maltą, vykdydamas Panamos dokumentų tyrimą; kadangi ši delegacija misijos ataskaitoje priėjo prie išvados, kad esama priežasčių manyti, jog Maltos policijos pajėgos nėra tinkamai pasirengusios optimaliai atlikti savo pareigų, taigi, galbūt esama netinkamo administravimo; kadangi ši delegacija pažymėjo, kad nuosprendžių ir konfiskacijos atvejų, susijusių su pinigų plovimu, skaičius Maltoje yra nepaprastai mažas, palyginti su vidutiniu Finansų žvalgomosios analizės skyriaus ataskaitų, perduotų policijai, skaičiumi; kadangi vyriausybės pareigūnas ir buvęs ministras atsisakė patenkinti PANA komiteto prašymą susitikti per šią misiją;

T.  kadangi dvi konfidencialios 2016 m. Finansų žvalgomosios analizės skyriaus ataskaitos buvo paskelbtos 2017 m. gegužės mėn. ir padaryta išvada, kad esama pagrindo įtarti pinigų plovimą, susijusį su vyriausybės pareigūnu; kadangi tuo pačiu metu paskelbtoje trečioje ataskaitoje pateikta išsami informacija apie Finansų žvalgomosios analizės skyriaus atliktą „Pilatus Bank“ patikrą vietoje ir įtariama, kad bankas pažeidė Maltos kovos su pinigų plovimu teisės aktus; kadangi „Pilatus Bank“ gavo licenciją labai greitai, palyginti su vidutiniu laikotarpiu, kurio reikia siekiant užtikrinti atitiktį Kapitalo reikalavimų direktyvoje nustatytiems standartams;

U.  kadangi Finansų žvalgomosios analizės skyriaus vadovas ir vyriausiasis policijos komisaras – abu tiesiogiai skiriami vyriausybės – atsistatydino tuoj netrukus po to, kai parengtos tos ataskaitos; kadangi nepradėtas joks policijos tyrimas dėl šių politikoje dalyvaujantiems asmenims, įskaitant vyriausybės narį, krentančių rimtų įtarimų pinigų plovimu; kadangi minėtoms byloms spręsti paskirti taikos teisėjai; kadangi po Finansų žvalgomosios analizės skyriaus ataskaitų nutekinimo spaudai atleisti du Finansų žvalgomosios analizės skyriaus darbuotojai;

V.  kadangi apie šiuos įtarimus bent 2017 m. birželio mėn. pranešta Europos Komisijai ir jos paprašyta atlikti išsamesnį tyrimą, kokia yra padėtis Maltoje, kaip ji laikosi trečiosios Kovos su pinigų plovimu direktyvos ir Kapitalo reikalavimų direktyvos ir ar tinkamai jas įgyvendina;

W.  kadangi ES pilietybė – vienas didžiausių ES pasiekimų ir kadangi pagal ES Sutartis gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai; kadangi ES turi įgaliojimus stebėti valstybių narių kovos su korupcija priemones;

X.  kadangi nusistovėjusioje ES Teisingumo Teismo praktikoje patvirtinta, kad kiekviena valstybė narė, deramai atsižvelgdama į Sąjungos teisę, pati nustato pilietybės įgijimo ir praradimo sąlygas; kadangi, įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, valstybės narės pilietybės suteikimas reiškia ir ES pilietybės suteikimą, taigi, dideles papildomas teises, o tai reiškia, kad valstybės narės priimami natūralizacijos sprendimai tikrai daro poveikį kitoms valstybėms narėms ir ES;

Y.  kadangi Maltos vyriausybė 2014 m. sukūrė individualių investuotojų programą, pagal kurią Maltos ir ES pilietybė parduodama trečiųjų šalių piliečiams už 650 000 EUR; kadangi tokiu būdu pilietybę įgijusių asmenų sąrašas neatskleidžiamas, nes jų pavardės neįtraukiamos į skelbiamą natūralizacijos būdu pilietybę įgijusių asmenų sąrašą; kadangi nutekintoje 2016 m. Finansų žvalgomosios analizės skyriaus ataskaitoje išsakomas susirūpinimas dėl galimos korupcijos, susijusios su šios programos administravimu;

Z.  kadangi vyriausybė administruoti šią individualių investuotojų programą pavedė „Nexia BT“, tarpininkui, kuris minimas Panamos dokumentuose kaip patikos fondų ir lengvatinio apmokestinimo įmonių Maltos politikoje dalyvaujantiems asmenims, įskaitant vyriausybės narį, steigėjas; kadangi Panamos dokumentai rodo, kad „Nexia BT“ neatliko deramų patikrinimų teikdama visą informaciją, kurios reikia siekiant nustatyti, kokią nuosavybę naudinga įsigyti;

AA.  kadangi Europolo finansinės žvalgybos grupės ataskaitoje „Nuo įtarimų prie veiksmų – finansinės žvalgybos panaudojimas siekiant didesnio veiklos poveikio“ pažymėta, kad tam tikri asmenys, įskaitant nusikalstamas organizacijas, piktnaudžiavo Maltos internetinių įmonių paslaugomis, kad paslėptų nusikaltimų pėdsakus; kadangi nederėtų manyti, kad tai būdinga visoms įmonėms;

1.  griežtai smerkia Daphnės Caruanos Galizios nužudymą ir ragina Maltos vyriausybę imtis visų reikiamų priemonių, kad jos žudikai būtų patraukti atsakomybėn;

2.  ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrimą; teigiamai vertina Maltos institucijų veiksmus, joms pakvietus tarptautinius teisėsaugos organus, be kita ko, JAV federalinį tyrimų biurą, ir Nyderlandų teismo ekspertizės specialistus dalyvauti tyrime; ragina visapusiškai įtraukti Europolą į visą šį tyrimą;

3.  pažymi, kad tiriamosios žurnalistikos atstovų ir informatorių apsauga yra itin svarbus visuomenės interesas; ragina Maltos institucijas ir visas ES valstybes nares užtikrinti žurnalistų ir informatorių asmens ir pragyvenimo šaltinio apsaugą;

4.  ragina Pirmininkų sueigą įsteigti Europos Daphnės Caruanos Galizios premiją už tiriamąją žurnalistiką, kuri kasmet būtų teikiama už išskirtinę tiriamosios žurnalistikos veiklą Europoje;

5.  apgailestauja dėl to, kad įvykiai Maltoje per pastaruosius metus kelia didelį susirūpinimą dėl teisinės valstybės principų, demokratijos ir pagrindinių teisių, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir policijos bei teismų nepriklausomumą;

6.  ragina Komisiją užmegzti dialogą su Maltos vyriausybe dėl teisinės valstybės principų taikymo Maltoje ir užtikrinti pagarbą Europos vertybėms; ragina Komisiją nuolat visapusiškai informuoti Parlamentą apie savo vertinimą; pakartoja, kad būtinas reguliarus stebėsenos ir dialogo procesas, į kurį būtų įtrauktos visos valstybės narės, siekiant apsaugoti ES pamatines demokratijos, pagrindinių teisių ir teisinės valstybės vertybes, dalyvaujant Tarybai, Komisijai ir Parlamentui, kaip pažymima 2016 m. spalio 25 d. rezoliucijoje dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo (Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių pakto) sukūrimo;

7.  apgailestauja, kad Maltos policija neištyrė kelių rimtų įtarimų korupcija ir kovos su pinigų plovimu bei bankų priežiūros įpareigojimų pažeidimu, nes tai kelia grėsmę teisinei valstybei šioje valstybėje narėje; pripažįsta, kad vykdomi keli taikos teisėjų tyrimai, susiję su kai kuriais šių įtarimų; konkrečiai apgailestauja dėl to, kad iki šiol Maltoje neatliktas policijos tyrimas dėl nutekintose Finansų žvalgomosios analizės skyriaus ataskaitose atskleistos informacijos apie Panamos dokumentus ir politikoje dalyvaujančius asmenis, ir pažymi, kad kai kurie Finansų žvalgomosios analizės skyriaus ataskaitose įvardyti asmenys tebeina pareigas vyriausybėje; ragina Maltos vyriausiąjį policijos komisarą pradėti tokį tyrimą;

8.  atkreipia dėmesį į Maltos vyriausiojo teisėjo komentarus dėl teisinės valstybės ir pritaria jam, kad neužtikrinus tinkamos teisėsaugos neįmanoma Maltoje apsaugoti teisinės valstybės(9);

9.  reiškia susirūpinimą dėl po vizito į Maltą parengtos PANA komiteto ataskaitos, kurioje teigiama, kad už atitiktį, kovą su sukčiavimu ir finansiniais nusikaltimais atsakingos valstybinės institucijos yra labai politizuotos;

10.  ragina Komisiją patikrinti, ar Malta laikosi trečiosios Kovos su pinigų plovimu direktyvos ir Kapitalo reikalavimų direktyvos; pažymi, kad Malta yra viena iš kelių valstybių narių, prieš kurias Komisija ėmėsi pradinių pažeidimo procedūros veiksmų už tai, kad iki 2017 m. birželio 26 d. termino į nacionalinę teisę neperkelta ketvirtoji Kovos su pinigų plovimu direktyva; pripažįsta, kad šis perkėlimas į nacionalinę teisę jau vyksta;

11.  ragina Maltos valdžios institucijas prisijungti prie Europos prokuratūros siekiant bendradarbiauti su kitomis dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis kovojant su ES sukčiavimu ir kitais nusikaltimais, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams;

12.  ragina Maltos priežiūros ir teismų institucijas ištirti „Pilatus Bank“ licencijavimo procesą, visų pirma tai, ar įvykdyti finansų įstaigų valdymo organo kompetencijos ir tinkamumo reikalavimai, nurodyti Kapitalo reikalavimų direktyvoje, ir ištirti, kaip „Nexia BT“ laikosi Kovos su pinigų plovimu direktyvos;

13.  pakartoja dažnai Parlamento narių išreiškiamą susirūpinimą dėl pilietybės įgijimo pasinaudojant investavimo programomis, be kita ko, Maltoje ir kitose ES valstybėse narėse; ragina Maltą atskleisti, kas įsigijo Maltos pasą ir kokias teises jis suteikia, kokios apsaugos priemonės taikomos siekiant užtikrinti, kad visi šie nauji piliečiai iš tiesų praleistų Maltoje vienerius metus prieš įsigydami pilietybę; ragina Komisiją stebėti tokias pilietybės programas valstybėse narėse, nes jos turi tinkamai atsižvelgti į ES teisę veikdamos savo kompetencijos srityje, susijusioje su pilietybe;

14.  ragina Maltą ir visas kitas valstybes nares užtikrinti, kad prioritetas būtų teikiamas kovai su mokesčių slėpimu ir kad šiam tikslui būtų skiriami visi reikiami ištekliai;

15.  apgailestauja dėl Komisijos sprendimo nepaskelbti ES kovos su korupcija ataskaitos 2017 m.;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, Europos Tarybai ir Maltos Respublikos Prezidentui.

(1) OL C 482, 2016 12 23, p. 117.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0409.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. „Žiniasklaidos pliuralizmo observatorija 2016 m. – Grėsmių žiniasklaidos pliuralizmui stebėjimas ES ir už jos ribų. Ataskaita apie šalį: Malta“. Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės centras. Atsisiųsti galima adresu http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Žr. https://rsf.org/en/malta
(6) Maltos vyriausybė, įstatymo projektas „Įstatymas, kuriuo atnaujinamas žiniasklaidos ir garbės ir orumo įžeidimo klausimų reguliavimas ir nustatomi su šiais klausimais susiję tolesni ar papildomi veiksmai“, 26 straipsnio 6 dalis. Žr. http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Žr. http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) 2016 m. įstatymas Nr. XLIV, 5 straipsnio 96A dalis, http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Teisinė informacija - Privatumo politika