Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2861(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0593/2017

Texte depuse :

B8-0593/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0439

Texte adoptate
PDF 274kWORD 54k
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - Strasbourg
Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la negocierile multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la Buenos Aires, 10-13 decembrie 2017 (2017/2861(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația ministerială de la Doha a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) din 14 noiembrie 2001(1),

–  având în vedere Declarația ministerială de la Hong Kong a OMC din 18 decembrie 2005(2),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Agenda de dezvoltare de la Doha (ADD), în special cea din 9 octombrie 2008(3), cea din 16 decembrie 2009(4), cea din 14 septembrie 2011(5), cea din 21 noiembrie 2013(6) și cea din 26 noiembrie 2015(7),

–  având în vedere rezultatele celei de a 9-a Conferințe ministeriale, organizate în luna decembrie 2013, în Bali și în special acordul privind facilitarea comerțului(8),

–  având în vedere rezultatele celei de a 10-a Conferințe ministeriale, organizate în luna decembrie 2015, în Nairobi și Declarația ministerială adoptată la 19 decembrie 2015(9),

–  având în vedere Documentul final adoptat prin consens la 14 iunie 2016 în contextul sesiunii anuale a Conferinței Parlamentare privind OMC de la Geneva(10),

–  având în vedere obiectivele ONU de dezvoltare durabilă(11),

–  având în vedere cea de-a șasea examinare globală a sistemului de ajutor pentru comerț, care a avut loc la Geneva, între 11 și 13 iulie 2017(12),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât OMC a jucat, de la înființarea sa, un rol central în consolidarea multilateralismului, promovarea unei ordini economice mondiale incluzive și favorizarea unui sistem comercial multilateral deschis, nediscriminatoriu și bazat pe norme; întrucât Runda de la Doha a fost lansată în 2001 având ca obiective crearea de noi oportunități comerciale, consolidarea normelor comerciale multilaterale și soluționarea dezechilibrelor actuale ale sistemului comercial, punând în centrul negocierilor nevoile și interesele țărilor în curs de dezvoltare și în special ale țărilor cel mai puțin dezvoltate;

B.  întrucât UE a susținut în mod consecvent o abordare multilaterală solidă a comerțului, bazată pe norme, dar a recunoscut totodată faptul că abordările complementare, cum ar fi acordurile bilaterale, regionale și multilaterale pot, de asemenea, contribui la deschiderea comerțului și dezvoltarea economică, în special prin deblocarea liberalizării și îmbunătățirea normelor și a disciplinei în domeniile de politică abordate mai puțin atent de OMC și pot sprijini sistemul multilateral, cu condiția ca respectivele acorduri să fie compatibile cu normele OMC, să se bazeze pe norme comune și să creeze condițiile pentru o posibilă abordare multilaterală în viitor;

C.  întrucât rezultatele celei de a 9-a Conferințe ministeriale din 2013 au fost de o importanță sistemică și, în special, încheierea unui acord privind facilitarea comerțului, cel mai important acord comercial multilateral încheiat de la instituirea OMC în 1995;

D.  întrucât anumiți membri ai OMC încearcă să submineze modelul actual de soluționare a litigiilor comerciale internaționale; întrucât Organul de apel al OMC se apropie de numărul minim de judecători care îi este necesar pentru a funcționa; întrucât, recent, SUA au respins propunerile din partea UE și a anumitor țări din America Latină de a porni un proces de selecție pentru a ocupa numărul tot mai mare de posturi vacante; întrucât acest blocaj, care a lăsat deja două din cele șapte locuri ale Organului de apel vacante, ar putea duce la prăbușirea unui sistem care este esențial pentru gestionarea conflictelor dintre cei mai puternici parteneri comerciali ai lumii;

E.  întrucât rezultatele obținute la cea de-a 10-a Conferință ministerială din 2015 au fost, de asemenea, de o importanță majoră, cu o serie de șase decizii ministeriale cu privire la agricultură, bumbac și aspecte legate de țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv un angajament de a elimina subvențiile la export pentru exporturile agricole, probabil cel mai important rezultat privind agricultura înregistrat vreodată în cadrul OMC;

F.  întrucât discuțiile recente privind modul în care se pot înregistra progrese în ceea ce privește Agenda de dezvoltare de la Doha (ADD) au arătat în mod clar că există puncte de vedere diferite între membrii OMC în ceea ce privește modul în care să continue negocierile, fapt care demonstrează că o revizuire a nivelului de ambiție este necesară pentru a ajunge în mod realist la rezultate în toate domeniile de negociere, iar această revizuire trebuie să ia pe deplin în considerare realitatea climatului comercial actual;

G.  întrucât transformarea digitală a economiei deschide noi canale comerciale, facilitând participarea întreprinderilor mici și mijlocii la comerțul mondial, prin intermediul comerțului electronic; întrucât acest lucru este considerat din ce în ce mai mult un domeniu în care OMC ar putea juca un rol important;

H.  întrucât cea de-a 11-a Conferință ministerială a OMC (CM11) va avea loc la Buenos Aires, în Argentina, în perioada 10-13 decembrie 2017,

1.  își reiterează angajamentul deplin față de valorile durabile ale abordării multilaterale și solicită o agendă comercială bazată pe un comerț liber, echitabil și bazat pe norme, în beneficiul tuturor, care să sprijine agenda de dezvoltare durabilă acordând importanță în primul rând drepturilor sociale, legate de mediu și drepturilor omului și asigurându-se că normele convenite la nivel multilateral și armonizate se aplică tuturor în mod uniform;

2.  subliniază nevoia de a continua pe baza rezultatelor convenite în cadrul celei de-a noua și celei de-a zecea Conferințe ministeriale pentru a face și garanta progrese semnificative la CM11 de la Buenos Aires din decembrie 2017, vizând menținerea și consolidarea arhitecturii comerciale multilaterale; subliniază că, în ciuda acestui lucru, părțile ar trebui să urmărească noi obiective de politică în domenii precum comerțul digital și facilitarea investițiilor;

3.  îndeamnă toate țările membre ale OMC să profite de dinamica creată prin progresele recente, având în vedere obiectivul strategic al consolidării sistemului comercial multilateral și necesitatea de a consolida OMC ca centru al negocierilor comerciale, recunoscând în același timp că sunt necesare noi abordări pentru a face față provocărilor actuale; recunoaște că flexibilitatea, deschiderea, caracterul integrator și angajamentul politic vor fi esențiale pentru realizarea de progrese globale, echilibrate și realiste privind aspectele rămase nesoluționate din cadrul ADD; consideră că, de la lansarea Rundei de la Doha în 2001, lumea s-a schimbat dramatic din punct de vedere economic, politic și tehnologic, și că noile provocări, cum ar fi comerțul electronic, comerțul digital, transparența investițiilor, subvențiile și supracapacitatea, lanțurile valorice globale, achizițiile publice, reglementarea internă a serviciilor, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii și o mai mare compatibilitate între agenda comercială și cele în domeniul muncii și al mediului care se situează în afara domeniului de aplicare al ADD, trebuie să fie dezbătute, iar acest lucru se poate realiza fără a aduce atingere aspectelor restante privind ADD; subliniază nevoia de a permite țărilor în curs de dezvoltare să găsească metode proprii pentru a asigura în continuare șanse egale în aceste noi sectoare;

4.  subliniază importanța funcționării OMC ca un forum eficient și eficace de negociere cu privire la toate chestiunile de interes pentru membrii săi și ca această organizație să ofere o platformă de dezbatere deschisă cu privire la chestiuni legate de comerțul la nivel mondial;

5.  subliniază necesitatea de a se merge la Buenos Aires cu propuneri de text foarte avansate pentru a asigura în mai mare măsură transparența și caracterul incluziv al negocierilor comerciale, dat fiind faptul că Conferința ministerială ar trebui să fie foarte bine pregătită prin negocieri la nivel de comisii; salută, în acest sens, negocierile avansate privind aspecte precum subvențiile pentru pescuit, ca modalitate de combatere a pescuitului excesiv și a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

6.  ia act de propunerile prezentate cu privire la sprijinul intern acordat agriculturii, inclusiv propunerea comună din partea UE și a Braziliei; consideră că impulsionarea dezbaterii în acest domeniu ar putea reprezenta un rezultat esențial la CM 11; reiterează, în acest context, necesitatea de a găsi o soluție permanentă privind deținerea de stocuri publice în scopul securității alimentare, sprijinul pentru bumbac și subvențiile, în conformitate cu Decizia ministerială de la Nairobi; subliniază că negocierile cu privire la acest subiect și eventualul lor rezultat nu ar trebui să prevaleze asupra discuțiilor privind viitorul politicii agricole comune;

7.  reafirmă importanța realizării de progrese în cadrul negocierilor și a obținerii de rezultate cu privire la alte chestiuni menționate de către membri, inclusiv: reglementarea internă în domeniul serviciilor, comerțul electronic, facilitarea investițiilor, subvențiile orizontale și îmbunătățirea transparenței și a bunei practici de reglementare în beneficiul IMM-urilor;

8.  consideră că rezultatul Conferinței ministeriale din 2017 ar trebui să recunoască în mod clar importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 și a angajamentelor din cadrul Acordului de la Paris în combaterea schimbărilor climatice, precum și rolul pe care îl poate juca comerțul în îndeplinirea lor și că va trebui să definească măsuri concrete care trebuie luate în acest sens, dat fiind faptul că standardele globale și cadrul multilateral sunt benefice pentru comerțul mondial;

9.  reafirmă legăturile dintre egalitatea de gen și dezvoltarea favorabilă incluziunii, subliniind că capacitarea femeilor este esențială pentru eradicarea sărăciei și că eliminarea barierelor din calea participării femeilor în cadrul schimburilor comerciale este esențială pentru dezvoltarea economică; recunoaște necesitatea de a dezvolta intervenții care abordează gama de bariere care limitează oportunitățile pentru femei în economie; invită membrii OMC să includă un program de lucru care să asigure faptul că politica comercială care ține seama de aspectele legate de gen figurează printre rezultatele Conferinței ministeriale din 2017;

10.  atrage atenția asupra celei de-a șasea revizuiri a programului Ajutor pentru comerț, care a avut loc în iulie 2017 la Geneva, intitulată „promovarea comerțului, a incluziunii și a conectivității pentru dezvoltarea durabilă”, care s-a axat, printre altele, asupra necesității de a elimina decalajul digital;

11.  susține opinia conform căreia acest lucru ar trebui să fie transpus în acțiuni concrete în vederea facilitării comerțului electronic și pentru a transforma oportunitățile oferite de sectorul digital în realități comerciale; subliniază că o mai bună conectivitate oferă mai multe oportunități de afaceri, făcând accesul la piețe mai ușor și mai puțin costisitor și pentru oamenii de afaceri din cadrul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din țările în curs de dezvoltare; observă, în acest sens, că investițiile în infrastructură rămân o provocare cheie și că este esențial să se realizeze progrese în acest domeniu; invită, prin urmare, membrii OMC să promoveze investițiile în infrastructură, încurajând, printre alte inițiative, parteneriatele public-privat;

12.  subliniază că este important să se discute posibile răspunsuri oferite de politica comercială la fenomenul din ce în ce mai extins al servitizării în domeniul comerțului cu mărfuri (așa-numitul „mod 5”);

13.  invită Comisia să își continue eforturile de dezvoltare a unui set de norme de conduită multilaterale obligatorii privind comerțul electronic în cadrul OMC; sprijină comunicarea UE intitulată „Un mediu pentru facilitarea tranzacțiilor online” prezentată membrilor Consiliului pentru comerțul cu servicii în iunie 2017, care prevede un set de principii comune atât de necesar și apărut la timp, referitor la protecția consumatorilor, mesajele nesolicitate, serviciile de autentificare și de asigurare a încrederii și contractele electronice, care ar spori încrederea consumatorilor în mediul online și ar crea un mediu favorabil pentru comerțul digital;

14.  încurajează reluarea negocierilor comerciale multilaterale cu privire la Acordul privind bunurile de mediu;

15.  salută intrarea în vigoare a Acordului de facilitare a comerțului la 22 februarie 2017; consideră că acest acord va aduce beneficii semnificative pentru toți membrii OMC, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare și pentru operatorii economici relevanți, prin creșterea transparenței și a securității juridice și prin reducerea costurilor administrative și a duratei procedurilor vamale;

16.  subliniază faptul că este important ca toți membrii OMC să pună în aplicare deciziile luate atât la Nairobi, cât și la Bali, inclusiv crearea de oportunități noi de export pentru furnizorii de servicii din țările cel mai puțin dezvoltate în temeiul derogării în domeniul serviciilor pentru țările cel mai puțin dezvoltate și al simplificării normelor care reglementează regulile de origine; ia act de interesul tot mai mare în rândul membrilor OMC cu privire la un acord de facilitare a serviciilor; solicită depunerea unor eforturi sporite la nivel multilateral pentru simplificarea și armonizarea semnificativă a regulilor de origine;

17.  subliniază importanța esențială a OMC pentru un sistem comercial bazat pe norme și consideră că există o nevoie acută de garantare a punerii în aplicare a hotărârilor sale, a respectării angajamentelor obligatorii și a soluționării litigiilor comerciale și subliniază contribuția sa unică la promovarea unei mai mari transparențe și a evaluării inter pares, în special prin Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (TPRM); își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mai multe posturi din organul de apel rămân vacante, fapt ce limitează în mod sever activitatea acestui organ esențial, amenințând să submineze funcționarea actuală și corespunzătoare a mecanismului de soluționare a litigiilor și insistă asupra adoptării unei decizii rapide cu privire la ocuparea acestor posturi;

18.  subliniază că este necesară o declarație finală a CM11, în care membrii ar putea să precizeze noile domenii și pe cele cuprinse în agenda Rundei de la Doha în privința cărora vor începe și vor continua să negocieze;

19.  invită Comisia și Consiliul să se asigure că Parlamentul va continua să fie implicat îndeaproape în pregătirea CM11, va fi ținut la curent cu promptitudine și va fi consultat pe perioada Conferinței ministeriale din 2017; invită Comisia să prezinte în continuare argumente altor membri OMC pentru creșterea importanței dimensiunii parlamentare a OMC;

20.  invită statele membre ale OMC să asigure legitimitatea democratică și transparența prin consolidarea dimensiunii parlamentare a OMC; în acest sens, subliniază că trebuie să se garanteze că parlamentarii au un acces mai bun la negocierile comerciale, că sunt implicați în formularea și punerea în aplicare a deciziilor OMC și că politicile comerciale sunt supuse unui control corespunzător în interesul cetățenilor;

21.  regretă că mini-conferința ministerială din 9 și 10 octombrie 2017 de la Marrakesh nu a condus la un progres semnificativ în vederea CM11; invită toate părțile să își asume pe deplin propriile responsabilități și să transforme voința care reiese din declarațiile politice în acțiuni concrete în cadrul negocierilor, pentru a obține un rezultat pozitiv al CM 11 de la Buenos Aires și a crea o bază solidă pentru acțiunile și deciziile viitoare după Conferința ministerială din 2017;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Directorului General al OMC.

(1) Declarația ministerială de la Doha WT/MIN(01)/DEC/1 din 14 noiembrie 2001 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Declarația ministerială de la Hong Kong WT/MIN(05)/DEC din 18 decembrie 2005 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) JO C 9 E, 15.1.2010, p. 31.
(4) JO C 286 E, 22.10.2010, p. 1.
(5) JO C 51 E, 22.2.2013, p. 84.
(6) JO C 436, 24.11.2016, p. 6.
(7) JO C 366, 27.10.2017, p. 140.
(8) Declarația ministerială de la Bali WT/MIN(13)/DEC din 7 decembrie 2013 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Declarația ministerială de la Nairobi WT/MIN(15)/DEC din 19 decembrie 2015 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

Aviz juridic - Politica de confidențialitate