Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0440

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 517kWORD 65k
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (2017/2130(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη δρομολόγηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009 ως μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων της, συγκεκριμένα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στη Βαρσοβία, το 2013 στο Βίλνιους και το 2015 στη Ρίγα,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2017 στη Ρώμη,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και της Επιτροπής των Περιφερειών και της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΤΠΑΑΕΣ),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), ιδίως την έκθεση του 2017 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2017)0018) και το αναθεωρημένο έγγραφο εργασίας του 2017 με τίτλο «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Ανατολική εταιρική σχέση – 20 στόχοι για το 2020: Εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα) (SWD(2017)0300), καθώς και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy» (Παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ΕΠΓ και την ανατολική εταιρική σχέση,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2017 προς το Συμβούλιο που αφορά την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1), και τα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 15ης Ιουνίου 2017(2) σχετικά με τον Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν, της 6ης Απριλίου 2017(3) και της 24ης Νοεμβρίου 2016(4) σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία, της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017(5), της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης(6), της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(7) και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των κοινοβουλίων της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας της 3ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0308/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση μεταξύ της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη των σχέσεών τους με σκοπό τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αξιών, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η ισότητα των φύλων, καθώς και της οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση επιδιώκει την επίτευξη κοινών στόχων, συγκεκριμένα την προώθηση της σταθερότητας, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, τη στήριξη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, σχέσεων καλής γειτονίας, την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και την περιφερειακή συνεργασία, τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των λαών και την ώθηση του εμπορίου, προκειμένου να ενισχυθούν όχι μόνο ο πολιτικός διάλογος και η σύνδεση αλλά και η οικονομική συνεργασία και ολοκλήρωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της παγκόσμιας στρατηγικής της και της αναθεωρημένης ΕΠΓ, η ΕΕ επιδιώκει να φέρει κοντύτερα τους εταίρους της επιταχύνοντας την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωσή τους με την ΕΕ, αποσκοπώντας παράλληλα στην προώθηση της πολιτικής σταθερότητας, της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της οικονομικής ευημερίας στις γειτονικές χώρες και παρέχοντας ευκαιρίες για προνομιακές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας κάθε χώρας εταίρου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι η ΕΕ θεωρεί τη συνεργασία αυτοτελή αξία και πιστεύει ακράδαντα ότι οδηγεί σε καταστάσεις αμοιβαία επωφελείς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεσμεύεται από την πλευρά της να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, στο μέτρο όπου οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες δεν αμφισβητούνται ούτε υπονομεύονται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι εταίροι της χρειάζεται να συνδυάσουν πόρους και μέσα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει και ότι οι εταίροι πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα το 2015 ζήτησαν να έχει σημειωθεί πρόοδος έως την επόμενη σύνοδο κορυφής στους τομείς (1) της ενίσχυσης των θεσμών και της χρηστής διακυβέρνησης, (2) της κινητικότητας και των επαφών μεταξύ των λαών, (3) της οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών της αγοράς και (4) της συνδεσιμότητας, της ενεργειακής απόδοσης, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την τελευταία σύνοδο κορυφής, ιδίως με τη σύναψη και την έναρξη ισχύος τριών συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ), συμπεριλαμβανομένης της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καθώς και με τη θέσπιση καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τη Γεωργία και την Ουκρανία από το 2017 (και με τη Μολδαβία από το 2014), την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια σφαιρική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Αρμενία (η οποία λειτουργεί ως υπόδειγμα συνύπαρξης της ιδιότητας μέλους στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και της ιδιότητας συμμετέχοντος στα προγράμματα γειτονίας της ΕΕ), την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια νέα σφαιρική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν, την έγκριση σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες από αυτές τις χώρες με την πολιτική, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνέχιση της πολιτικής της "κρίσιμης δέσμευσης» έναντι της Λευκορωσίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δρομολόγηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Πράγα, σε ορισμένα ιδρυτικά μέλη έχει παρατηρηθεί γενική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναστροφή των δημοκρατικών τάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις βασικές προκλήσεις θα είναι η διευκόλυνση της εν εξελίξει μετάβασης σε υπεύθυνες, σταθερές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της κινητικότητας και η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών των χωρών εταίρων και της ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του νέου στρατηγικού σχεδίου εργασίας που προτείνεται από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, το οποίο συνδυάζει τη διμερή και την περιφερειακή συνεργασία, είναι να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά το μελλοντικό έργο της ΕΕ και των έξι χωρών εταίρων, εστιάζοντας στην επίτευξη είκοσι αποτελεσμάτων έως το 2020·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των ανατολικών εταίρων της ΕΕ εξακολουθούν να απειλούνται από ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένες που κινήθηκαν και συντηρούνται ακόμη ενεργά από τη Ρωσική Ομοσπονδία παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για στήριξη της διεθνούς έννομης τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην ειρηνική επίλυση όλων των εν εξελίξει συγκρούσεων στη γειτονία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, η προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας και η συνεχιζόμενη κατάληψη δύο περιφερειών της Γεωργίας, καθώς και οι ρωσικές υβριδικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων αποσταθεροποίησης και της προπαγάνδας, συνιστούν απειλή και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ανατολικής εταιρικής σχέσης βασίζεται στο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε εταίρου να επιλέγει το επίπεδο φιλοδοξίας που φιλοδοξεί να επιτύχει όσον αφορά τις σχέσεις του με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι που επιδιώκουν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερη υποστήριξη και βοήθεια όσον αφορά την επίτευξη των αμοιβαίως ορισθέντων στόχων, εφόσον πληρούν τις υφιστάμενες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα»·

1.  συστήνει στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα εξής:

  

Σχετικά με το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης

   α) να διασφαλίσουν ότι η σύνοδος κορυφής του Νοεμβρίου 2017 θα είναι στραμμένη προς το μέλλον, προσδίδοντας νέα δυναμική και καθορίζοντας ένα σαφές πολιτικό όραμα για το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ως μακροπρόθεσμης πολιτικής· να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω κορυφής παρέχουν, ως πρώτη προτεραιότητα, τη βάση για την υποστήριξη των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του σεβασμού για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου, τη μη εισαγωγή διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, στις οποίες στηρίζεται η ανατολική εταιρική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι οι εν λόγω αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο των συμφωνιών σύνδεσης και αναγνωρίζοντας τη δέσμευση των εμπλεκόμενων εταίρων να τις εφαρμόζουν και να τις προωθούν·
   β) να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών σε όλες τις χώρες εταίρους για εξάλειψη της διαφθοράς, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ενίσχυση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· να επιδιώξουν, ως εκ τούτου, την ανανέωση της δέσμευσης των εταίρων για έγκριση και πλήρη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, με βάση τους κατάλληλους χάρτες πορείας με σαφώς καθορισμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα·
   γ) να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους και τον ζωτικό ρόλο της στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης τόσο ως απαραίτητου παράγοντα στη διαδικασία εδραίωσης της δημοκρατίας όσο και ως πλατφόρμας περιφερειακής συνεργασίας, να αντιταχθούν ανυποχώρητα σε κάθε νομοθεσία και μέτρο που επιδιώκουν να περιορίσουν τις νόμιμες δραστηριότητές της και να ενθαρρύνουν την ενεργότερη συμμετοχή της στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την εταιρική σχέση, καθώς και να προωθήσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των δημόσιων θεσμικών οργάνων·
   δ) να προωθήσουν εκλογικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες να διασφαλίζουν ότι τα νομικά πλαίσια είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις συστάσεις των διεθνών αποστολών παρατήρησης του ΟΑΣΕ και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας και ότι επιτυγχάνονται μέσω διαφανούς διαδικασίας, αποτελούν δε αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και, στο μέτρο του δυνατού, συναίνεσης με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να βελτιωθούν τα εκλογικά πλαίσια χωρίς προκαταλήψεις σε βάρος των κυβερνώντων κομμάτων· να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή, από την ΕΕ, των υφιστάμενων όρων που σχετίζονται με τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις·
   ε) να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 προβαίνουν σε απολογισμό των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί, τονίζουν την ανάγκη υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί και παρέχουν νέα ώθηση για το μέλλον της εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της μείωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, των μεταφορών, της συνδεσιμότητας, της ενεργειακής αυτονομίας, της κινητικότητας και της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΕΣ) αποτελεί, εν προκειμένω, σημαντικό εργαλείο·
   στ) να καταβάλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων, μεταξύ άλλων μέσω δέσμης μέτρων για τη στήριξη των νέων, όπως το πρόγραμμα EU4Youth, και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προώθησης της επιχειρηματικότητας και των τοπικών βιομηχανιών, της στήριξης της βιώσιμης γεωργίας, της ανάπτυξης του τουρισμού και της ψηφιακής οικονομίας, και της περαιτέρω ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών, της διεύρυνσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στο πεδίο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης·
   ζ) να προαγάγουν και να στηρίξουν ενεργά την εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας· να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, καθώς και τη στήριξη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, και να εγγυηθούν τη συνέχιση της πολιτικής μετά την ημερομηνία στόχο του 2020·
   η) να αναλάβουν τη δέσμευση να εργαστούν από κοινού για την αύξηση της κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων· να στηρίξουν τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και να διασφαλίσουν ότι δεν θα ενεργοποιηθούν στο μέλλον μηχανισμοί αναστολής, ιδίως μέσω της στενής συνεργασίας στους τομείς της αστυνομίας και των τελωνείων, ώστε να καταπολεμηθούν οι απειλές κατά της ασφάλειας, η εγκληματικότητα και οι υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής· να ξεκινήσουν διάλογο με την Αρμενία σχετικά με το καθεστώς θεωρήσεων, να ενθαρρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσει τις συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή (VFA/RA) με στόχο τη μελλοντική έναρξη διαλόγου για το καθεστώς θεωρήσεων και να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία σχετικά με τις εν λόγω συμφωνίες προς όφελος των πολιτών, εφόσον οι εν λόγω χώρες σημειώσουν σημαντική πρόοδο στον τομέα των θεμελιωδών αξιών και εκπληρώσουν τους ακριβείς όρους που καθορίζονται στα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων·
   θ) να αυξήσουν περαιτέρω τις ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως διευκολύνοντας τη συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Erasmus+, Διάδοση της Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής και το EU4Innovation και μέσω της παροχής εγγυήσεων δανείων από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin· να παράσχουν στήριξη για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και να μεριμνήσουν για την κάλυψη του κενού στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας
   ι) να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 παρέχουν επίσης νέα ώθηση για την ενίσχυση των ευκαιριών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τομέων, εμπόριο και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδοπεριφερειακών ευκαιριών για διασυνοριακή συνεργασία, και με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
   ια) να ζητήσουν αναπροσαρμογή της στήριξης της ΕΕ ανάλογα με τα θεματολόγια σύνδεσης και τις συναφείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως εκείνες που προβλέπουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, περισσότερο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και επαρκή πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας EU4Business· να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των DCFTA ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ· να σχεδιάσουν στοχοθετημένη συνδρομή για τις ΜΜΕ που θα τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των DCFTA· να προωθήσουν και να στηρίξουν τη γνήσια μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των μονοπωλίων και την οριοθέτηση του ρόλου των ολιγαρχών μέσω της θέσπισης κατάλληλων νόμων, καθώς και μια βαθιά μεταρρύθμιση του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·
   ιβ) να στηρίξουν την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου για το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, και να προωθήσουν επίσης το ενδοπεριφερειακό εμπόριο· να στηρίξουν έργα υποδομών που θα παράσχουν νέες ευκαιρίες εμπορίου και να διευκολύνουν την επικοινωνία και τις ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων, καθώς και μεταξύ των εταίρων·
   ιγ) να βελτιώσουν την ενεργειακή αυτονομία και απόδοση μέσω ειδικών επενδύσεων και της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε όλους τους τομείς προτεραιότητας που καλύπτονται από την Ενεργειακή Ένωση της ΕΕ και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών ενέργειας των εταίρων και της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τις υποδομές· να διασφαλίσουν ότι όλα τα υπεράκτια και παράκτια τμήματα της νέας υποδομής αγωγών στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Nord Stream 2, είναι απολύτως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, και ότι δεν υπονομεύουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια· να συνεργαστούν με τους ανατολικούς εταίρους προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση των τιμών της ενέργειας·
   ιδ) να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση των διεθνών συμφωνιών για την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και των σχετικών υποχρεώσεων· να εντείνουν τις προσπάθειες για την τήρηση των δεσμεύσεων για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και με μια σταδιακή και βιώσιμη κατάργηση των απαρχαιωμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Αρμενία και την Ουκρανία· να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την ανάπτυξη νέων έργων, όπως ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Ostrovets της Λευκορωσίας·
   ιε) να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 αντιμετωπίζουν επίσης τις απειλές κατά της ασφάλειας και τις συγκρούσεις, οι οποίες επηρεάζουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, υα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη των εταίρων και της περιφέρειας συνολικά·
   ιστ) να δεσμευτούν ότι θα στηρίξουν την ενότητα δράσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διατήρηση της άσκησης συλλογικής πίεσης προς τη Ρωσία, της οποίας ωστόσο η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μέσω της ενίσχυσης στοχευμένων περιοριστικών μέτρων, θα επιλύσουν τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία μέσω της πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και με τη διατήρηση της αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ, θα επιλύσουν τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας μέσω απτών αποτελεσμάτων στις διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης και μέσω της πλήρους εφαρμογής από τη Ρωσία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 2008, θα αποκαταστήσουν εκ νέου την πλήρη κυριαρχία της Ουκρανίας στην Κριμαία, της Γεωργίας στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και Νότιας Οσσετίας, και της Μολδαβίας στην Υπερδνειστερία, θα δώσουν την κατάλληλη προσοχή στην επικίνδυνη οικολογική κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, θα στηρίξουν τους εταίρους της ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους, και θα θέσουν τέλος στις πρόσθετες απειλές κρατικών δολοφονιών, πολέμου στον κυβερνοχώρο, παραπληροφόρησης και άλλων μορφών αποσταθεροποίησης·
   ιζ) να τονίσουν ότι η συμμετοχή ενός ανατολικού εταίρου σε στρατιωτικές ασκήσεις που στοχεύουν εναντίον της ΕΕ και/ή ορισμένων εκ των εταίρων της, όπως η υπό ρωσική καθοδήγηση άσκηση «Zapad 2017» στη Λευκορωσία, είναι απαράδεκτη· να διασφαλίσουν ότι κανένας εταίρος δεν θα συμμετάσχει ξανά στο μέλλον σε τέτοιες ασκήσεις·
   ιη) να ζητήσουν τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν οι οποίες στοιχίζουν αδικαιολόγητα τη ζωή σε αμάχους και στρατιώτες, παρεμποδίζοντας παράλληλα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη στήριξή τους στις προσπάθειες των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ για επίλυση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αλλά και στις βασικές αρχές του 2009, στις οποίες περιλαμβάνονται η εδαφική ακεραιότητα, η αυτοδιάθεση και η μη χρήση βίας· να ζητήσουν από την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις σε πνεύμα καλής πίστης προκειμένου να εφαρμοστούν οι εν λόγω αρχές και να επιλυθεί η σύγκρουση, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος· να καλέσουν τις κυβερνήσεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να διεξαγάγουν υψηλού επιπέδου συνομιλίες και να δεσμευτούν για ουσιαστική οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και για διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών της Αρμενίας και σε αυτή του Αζερμπαϊτζάν· να συνδέσουν την επικύρωση των νέων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και έκαστου των εταίρων με ουσιαστικές δεσμεύσεις και ουσιώδη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίλυσης της σύγκρουσης, όπως μέσω της διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και της παροχής στήριξης για την εφαρμογή των βασικών αρχών του 2009·
   ιθ) να ζητήσουν την παροχή συνεχούς στήριξης στο έργο που επιτελούν η ΕΕ και οι αποστολές του ΟΑΣΕ στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την ανατολική Ουκρανία, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικές δράσεις για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, πρωτίστως προς όφελος των πολιτών στις εν λόγω χώρες· να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των εντολών των εν λόγω αποστολών και να ζητήσουν από τη Ρωσία να εγγυηθεί την απρόσκοπτη πρόσβασή τους· να εξετάσουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν την ανάπτυξη ένοπλης αστυνομικής αποστολής του ΟΑΣΕ στην ανατολική Ουκρανία· να εξετάσουν, από κοινού με τις χώρες εταίρους, την προοπτική να αναλάβει η ΕΕ ενισχυμένο ρόλο στην επίλυση των συγκεκριμένων συγκρούσεων, μεταξύ άλλων δρομολογώντας φιλόδοξες, πλήρως ανεπτυγμένες αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), οι οποίες θα επιφορτιστούν με το έργο της ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας·
   κ) να ζητήσουν από τους εταίρους της ΕΕ να συνεργάζονται πλήρως με την ΕΕ για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο και το αθέμιτο εμπόριο·
   κα) να εξετάσουν, στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανατολική εταιρική σχέση, ένα ελκυστικό μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» για τις συνδεδεμένες χώρες που έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τις συμφωνίες σύνδεσης και την DCFTA, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο μέλλον στη συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση, την ενεργειακή ένωση, την ψηφιακή ένωση και στον χώρο Σένγκεν, περαιτέρω πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ενσωμάτωση στα δίκτυα μεταφορών της ΕΕ, δημιουργία βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων, αυξημένη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ, αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της ΚΠΑΑ, καθώς και περισσότερο άμεσα μέτρα όπως πρόσθετες μονομερείς δασμολογικές προτιμήσεις, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής μεταξύ των εταίρων και της ΕΕ και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υψηλής χωρητικότητας· να επεκτείνουν το μοντέλο «EaP+» σε άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης όταν θα είναι έτοιμες να αναλάβουν αυτές τις ενισχυμένες δεσμεύσεις και θα έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αμοιβαία συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων·
   κβ) να εξετάσουν, για τις μη συνδεδεμένες χώρες, νέα μέσα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινότητας των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των νέων, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης και εταιρικών σχέσεων κινητικότητας·
   κγ) να διασφαλίσουν ότι και στις δύο περιπτώσεις οι κοινοί στόχοι είναι, όταν απαιτείται, τόσο μεσοπρόθεσμοι όσο και μακροπρόθεσμοι, και να ενθαρρύνουν ορισμένες από τις χώρες εταίρους να υπερβούν τη λογική των εκλογικών κύκλων με στόχο περισσότερο στρατηγικά οράματα·
  

Σχετικά με την υλοποίηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης

   κδ) να υπογραμμίσουν εκ νέου την αρχή της διαφοροποίησης και το γεγονός ότι το πεδίο και το εύρος της συνεργασίας με την ΕΕ καθορίζονται από τις φιλοδοξίες της ΕΕ και των εταίρων της, καθώς και από τον ρυθμό και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που θα αξιολογηθούν με βάση την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση·
   κε) να τονίσουν ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για στενή πολιτική σύνδεση και οικονομική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ· να επαναλάβουν ότι οι συμφωνίες σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία δεν αποτελούν τον τελικό στόχο των σχέσεών τους με την ΕΕ· να αναγνωρίσουν για μία ακόμη φορά τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις των χωρών αυτών· να επισημάνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ και με βάση τη Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων, και εφόσον στηρίζει το κράτος δικαίου· να παροτρύνουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να συμφωνήσουν σε μια φιλόδοξη δήλωση για τη σύνοδο κορυφής του 2017, η οποία να θέτει σχετικούς μακροπρόθεσμους στόχους·
   κστ) να απευθύνουν έκκληση στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία να επικεντρωθούν στην πλήρη υλοποίηση των θεματολογίων σύνδεσης προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης, και επίσης να συμμετάσχουν στις κοινές συζητήσεις σχετικά με την πρόοδο, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· να επαναλάβουν τη σημασία της ουσιαστικής εφαρμογής των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων για τη μελλοντική σταθερότητα και ανάπτυξη των χωρών και για την ευημερία των κοινωνιών τους· να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η εμβάθυνση των σχέσεων με το μοντέλο «EaP+» καθώς και οποιαδήποτε προοπτική ένταξης στην ΕΕ απαιτεί ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης·
   κζ) να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται πάντοτε αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά τα υφιστάμενα και τα περαιτέρω επίπεδα συνεργασίας και στήριξης για τους εταίρους και ότι οι προϋποθέσεις αυτές τηρούνται· να υπογραμμίσουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τους εταίρους της θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένα βήματα μεταρρύθμισης και από την ουσιαστική τους εφαρμογή, και ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην παροχή κινήτρων από την ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποφέρει οφέλη στους εταίρους που επιδίδονται περισσότερο σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις· να εξετάσουν το ενδεχόμενο της καταβολής των επιδοτήσεων σε μικρότερες δόσεις που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα σε απρόβλεπτες κρίσεις ή στην έλλειψη μεταρρυθμίσεων· να τονίσουν, ειδικότερα, ότι δεν θα επικυρωθεί καμία συνολική συμφωνία με χώρα που δεν σέβεται τις αξίες της ΕΕ, ιδίως μέσω της μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και μέσω της παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της δίωξης υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ και δημοσιογράφων· να υπογραμμίσουν, επίσης, ότι πρέπει να τηρηθούν σαφείς δείκτες αναφοράς πριν από την εκκίνηση και την ολοκλήρωση νέων συνομιλιών για τα καθεστώτα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· να επαναλάβουν ότι η οπισθοδρόμηση σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματα θα οδηγεί συστηματικά στην αναστολή των συμφωνιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τομέα των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και τον τομέα της ενωσιακής χρηματοδότησης·
   κη) να στηρίξουν την πολυμερή διάσταση της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως μέσου για την αύξηση της πολυμερούς οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, και τη δημιουργία ευκαιριών περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω διεθνικών πλατφορμών της κοινωνίας των πολιτών, της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των διασυνοριακών έργων, όπως τα προγράμματα διαπροσωπικών επαφών που περιλαμβάνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και της νεότερη γενιά ως παράγοντες αλλαγής·
   κθ) να τονίσουν τη σημασία αφενός της συνεκτικής και αποτελεσματικής προβολής των πολιτικών που συνδέονται με την ανατολική εταιρική σχέση, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, και αφετέρου της πρόβλεψης δραστηριοτήτων επικοινωνίας προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ιδίως με σκοπό τη γεφύρωση του κενού γνώσης όσον αφορά την ΕΕ και τις σχέσεις της με τους εταίρους της· να αναγνωρίσουν τον εξαιρετικό έργο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα από την ομάδα δράσης «East StratCom» και να στηρίξουν τις δραστηριότητές της με συμπληρωματική χρηματοδότηση· να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της καλύτερης ενημέρωσης για τα συγκεκριμένα οφέλη και τους στόχους της ανατολικής εταιρικής σχέσης, να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση μέσω τεκμηριωμένης, προσβάσιμης και ποιοτικής ενημέρωσης σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων, και να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης·
   λ) να υποστηρίξουν ότι η παροχή στήριξης από την ΕΕ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο επίπεδο της κοινής φιλοδοξίας όσον αφορά τη συνεργασία με κάθε εταίρο, βάσει των αρχών του «περισσότερα για περισσότερα» και «λιγότερα για λιγότερα»· να ζητήσουν, ειδικότερα, από την ΕΕ την ευθυγράμμιση δημοσιονομικών μέσων όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα μέτρα πολιτικής και τις στρατηγικές υλοποίησης, ιδίως στο πλαίσιο των ετήσιων και πολυετών δημοσιονομικών διαδικασιών της·
   λα) να επικροτήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής για παροχή μακροοικονομικής συνδρομής (ΜΟΣ) στους εταίρους, εμμένοντας παράλληλα σε αυστηρές και αποτελεσματικές προϋποθέσεις για τις προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη του κράτους δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και του πολυκομματικού συστήματος), τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς) και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· να υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξαμηνιαία λεπτομερή γραπτή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν σε αυτούς τους τρεις τομείς οι εταίροι που επωφελούνται ήδη από την εν λόγω συνδρομή· να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει νέα προγράμματα ΜΟΣ για εταιρικές χώρες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προηγούμενα προγράμματα, να προβλέπουν τη συστηματική συμπερίληψη της ανωτέρω προϋπόθεσης σε μελλοντικές προτάσεις για την εν λόγω συνδρομή και να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρησή της, ιδίως στην περίπτωση της Μολδαβίας·
   λβ) να ζητήσουν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εργαστούν για την επιτυχή εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και ενός ειδικού μηχανισμού στήριξης για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης· να ζητήσουν τη θέσπιση καταπιστευματικού ταμείου για την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία βάσει των βέλτιστων πρακτικών των μέσων πολλαπλών χορηγών, τονίζοντας παράλληλα ότι το εν λόγω καταπιστευματικό ταμείο θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε όσες αφορούν κοινωνικές και οικονομικές υποδομές και υποδομές που έχουν ως στόχο την ικανότητα απορρόφησης των επενδύσεων, καθώς και στον συντονισμό των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και την επιτόπια στήριξη των διεθνών χορηγών· να εξετάσουν τη διεξαγωγή διάσκεψης δωρητών για την Ουκρανία για την ανακούφιση των ανθρωπιστικών αναγκών της χώρας που δημιουργούνται από τη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα και από την προσάρτηση της Κριμαίας· να διασφαλίσουν ότι η χρήση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων ελέγχεται επίσης αυστηρά, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε κατάχρηση·
   λγ) να επαναλάβουν την ισχυρή στήριξή τους όσον αφορά την κοινοβουλευτική συμβολή και τον έλεγχο της πολιτικής της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της πολιτικής στις ζωές των πολιτών· να ενισχύσουν, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest εντός του νέου πολυμερούς οικοδομήματος της ανατολικής εταιρικής σχέσης, καθώς και της κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης ή της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας (PAC/PCC) εντός των συμβουλίων σύνδεσης ή συνεργασίας· να επικροτήσουν τα προγράμματα ολοκληρωμένης προσέγγισης υποστήριξης της δημοκρατίας (CDSA) που εφαρμόζονται· να καλέσουν σε συνεργασία τους βουλευτές των χωρών εταίρων με στόχο τον έλεγχο της εφαρμογής και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στη διαδικασία αυτή·
   λδ) να λάβουν υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών με τους ανατολικούς εταίρους και να εντείνει τον έλεγχο της στήριξης που παρέχει εν προκειμένω η ΕΕ· να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου προς τους εταίρους και την Επιτροπή για αύξηση της διαφάνειας όλων των δικαιούχων της χρηματοδότησης της ΕΕ· να ζητήσουν από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαβιβάζουν κάθε έξι μήνες στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λεπτομερή γραπτή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών·
   λε) να λάβουν υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου να εντείνει τον έλεγχο της διαπραγμάτευσης των μελλοντικών διεθνών συμφωνιών με τους ανατολικούς εταίρους· να καλέσουν το Συμβούλιο να παράσχει χωρίς καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο όλες τις συναφείς διαπραγματευτικές οδηγίες σύμφωνα με τη σχετική διοργανική συμφωνία(9)· να επικροτήσουν την ουσιαστική συνεργασία της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, να τους ζητήσουν όμως να παράσχουν, χωρίς καθυστέρηση, τα σχέδια των διαπραγματευτικών κειμένων και τις μονογραφημένες συμφωνίες, σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία-πλαίσιο(10)·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και, για ενημέρωση, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0304.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0267.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0126.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0456.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0487.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0018.
(8) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 110.
(9) ΕΕ C 95 της 1.4.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου