Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2931(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0595/2017

Внесени текстове :

B8-0595/2017

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0442

Приети текстове
PDF 492kWORD 59k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2017/2931(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договорите за ЕС и по-специално членове 2, 3, 4, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конституцията на Република Полша,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно положението в Полша(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид препоръката на Комисията относно принципите на правовата държава от 21 декември 2016 г.(3), допълваща нейната препоръка от 27 юли 2016 г., която отчита последните събития в Полша във връзка с назначаването на нов председател на Конституционния съд,

—  като взе предвид третата препоръка на Комисията относно принципите на правовата държава от 26 юли 2017 г.(4), в която се изразява дълбока загриженост във връзка с планираната реформа на съдебната система в Полша, която по преценка на Комисията засилва системната заплаха за принципите на правовата държава в Полша, вече установена в процедурата относно принципите на правовата държава, започната от Комисията през януари 2016 г.,

—  като взе предвид отговора на полското правителство от 20 февруари 2017 г., с което се отхвърля идеята, че съществува системна заплаха за принципите на правовата държава в Полша, и съобщението за отговора на полското правителство от 29 август 2017 г., с което се отхвърлят възраженията на Комисията относно реформите в съдебната система и се оспорва нейната компетентност да прави оценка на съдебната система,

—  като взе предвид процедурите за нарушение, започнати от Комисията срещу Полша, включително процедурата от 29 юли 2017 г., и мотивираното становище от 12 септември 2017 г. относно Закона за организация на общите съдилища, в което се заявява, че полският закон е несъвместим с правото на ЕС, по-специално с член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Директива 2006/54/ЕО относно равенството между половете в областта на заетостта и член 19, параграф 1 от ДЕС, тълкувани във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид размените на мнения, проведени в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи с първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс на 22 март, 31 август и 6 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид размените на мнения, проведени по време на заседанията на Съвета по общи въпроси от 16 май 2017 г. и 25 септември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Полша,

—  като взе предвид становището от 14 октомври 2016 г. на Венецианската комисия относно Закона за Конституционния съд, както и изявлението от 24 януари 2017 г. на председателя на Венецианската комисия, в което се изразява дълбока загриженост относно „влошаващото се положение в Полша“,

—  като взе предвид премахването на 18 май 2017 г. от уебсайта на Конституционния съд и от неговата онлайн правна база данни на следните три решения: 9 март 2016 г., K 47/15 (с което се постановява, че измененията, приети от полския парламент към закона за Конституционния съд, са противоконституционни), 11 август 2016 г., K 39/16 (с което се оспорва законосъобразността на основните разпоредби на втория закон за изменение на функционирането на Конституционния съд) и 7 ноември 2016 г., K 44/16 (относно законосъобразността на назначаването на председателя и заместник-председателя на Конституционния съд),

—  като взе предвид приемането през юни и юли 2017 г. от полския парламент на четири закона за реформа на съдебната система, а именно: Закона за изменение на Закона за Националната школа за съдии и прокурори, Закона за организацията на общите съдилища и някои други закони („закон за Националната школа за съдии“); Закона за изменение на Закона за Националния съдебен съвет и някои други закони („закон за Националния съдебен съвет“); Закона за изменение на Закона за организацията на общите съдилища („закон за организацията на общите съдилища“); и Закона за Върховния съд, които породиха сериозна загриженост относно нарушаването на принципа за разделение на властите и отнемането на независимостта на съдебната система,

—  като взе предвид писмото на председателя на Европейския парламент от 18 юли 2017 г., в което се изразява загрижеността на повечето лидери на политически групи в Парламента по отношение на приетите закони за реформа на съдебната система,

—  като взе предвид решението на Президента на Република Полша от 27 юли 2017 г. да наложи вето на двата спорни закона, които бяха приети от полския парламент по-рано този месец и които сериозно застрашиха независимостта на съдебната система в Полша,

—  като взе предвид двете предложения на президента на Република Полша относно Националния съдебен съвет и относно Върховния съд, които будят безпокойство по отношение на съответствието си с полската конституция и които не са насочени към решаване на проблемите, свързани с разделението на властите и независимостта на съдебната система,

—  като взе предвид решението на Конституционния съд на Полша от 24 октомври 2017 г., в което се постановява, че правилата за избиране на председателите на Върховния съд и на Общото събрание на съдиите във Върховния съд са противоконституционни,

—  като взе предвид временното разпореждане, издадено от Съда на ЕС на 27 юли 2017 г. по дело C-441/17 за прекратяване на широкомащабната сеч в Беловежката гора, което не беше изпълнено от полското правителство, и опасенията, че непрекъснатата сеч ще причини „значителни и непоправими вреди“ на горите, докато съдът работи по случая,

—  като взе предвид временните разпореждания от 8 юни 2017 г., постановени от Европейския съд по правата на човека, с цел спиране на връщанията по съкратена процедура в Беларус; като взе предвид предложенията за изменение на Закона за чужденците, направени през януари 2017 г. от министъра на вътрешните работи на Полша, които пораждат опасения по отношение на тяхната съвместимост с европейското и международното право,

—  като взе предвид Закона за публичните събрания, изменен през декември 2016 г., който позволява прекомерни ограничения на правото на събрания, включително отдаване на приоритет на т.нар. „редовни/циклични събрания“, посветени на патриотични, религиозни и исторически събития, и възможност органите да забраняват контра-демонстрации,

—  като взе предвид Закона за Националния институт за свобода - център за развитие на гражданското общество от 15 септември 2017 г., който поставя достъпа до публично финансиране на организациите на гражданското общество, включително от фондовете на ЕС, под контрола на правителството, като по този начин поражда опасения относно адекватното финансиране на НПО, включително, наред с другото, на организации за защита на правата на жените,

—  като взе предвид докладите на международни НПО относно принципите на правовата държава и основните права в Полша, включително доклада на Амнести Интернешънъл от 19 октомври 2017 г., озаглавен „Полша: улични протести в защита на правата на човека“, и доклада на „Хюман райтс уоч“ от 24 октомври 2017 г., озаглавен „Подкопаването на механизмите на контрол и взаимно възпиране — атака срещу принципите на правовата държава и правата на човека в Полша“,

—  като взе предвид становищата на ОССЕ/БДИПЧ от 5 май 2017 г. относно проекта на изменение на закона за Националния съдебен съвет и някои други закони на Полша; от 22 август 2017 г. относно проекта на закон на Полша относно Националния институт за свободата — Център за развитие на гражданското общество; и от 30 август 2017 г. относно някои разпоредби на проекта на закон за Върховния съд на Полша, в което се отбеляза, че предложените разпоредби са по същество несъвместими с международните стандарти и ангажиментите в рамките на ОССЕ,

—  като взе предвид заключителните наблюдения по седмия периодичен доклад за Полша, приети от Комитета на ООН по правата на човека на 31 октомври 2016 г., в които последният настоятелно призова Полша да предприеме действия за защита на независимостта на Конституционния съд и на съдебната система, както и да определи по-точно престъплението тероризъм, с цел да се предвидят защитни механизми срещу злоупотреби;

—  като взе предвид намесата на Канада на 9 май 2017 г. в Съвета на ООН по правата на човека в контекста на универсалния периодичен преглед на Полша и писмото от 23 октомври 2017 г., изпратено от върховния комисар на ООН за правата на човека до Полша,

—  като взе предвид предварителните наблюдения от официалното посещение в Полша на 27 октомври 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите, в които се изразява загриженост за състоянието на независимостта на съдебната система в Полша,

—  като взе предвид Резолюция 2188(2017) от 11 октомври 2017 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Нови заплахи за принципите на правовата държава в държави – членки на Съвета на Европа: избрани примери“,

—  като взе предвид повтарящите се масови протести срещу държавните политики и законодателството, включително „Черния протест“ от октомври 2016 г., който възпрепятства промяна в действащия закон за абортите, „Марша на свободата“ от 6 май 2017 г. и протестите през юли 2017 г., последвали приемането на законите за реформа на съдебната система,

—  като взе предвид закона от юни 2017 г., с който се ограничава достъпът на жените и момичетата до таблетки за спешна контрацепция; като взе предвид информационния документ на СЗО от юни 2017 г., с който таблетките за спешна контрацепция се определят като безопасни и се препоръчва предоставянето на достъп до тях като част от необходимото репродуктивно здравеопазване; като взе предвид Решението за изпълнение на Комисията от 7 януари 2015 г. за изменение на разрешението за търговия, издадено с Решение C(2009)4049 за „ellaOne, улипристал ацетат“, лекарствен продукт за хуманна употреба;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете; като има предвид, че придържането към тези стойности бе одобрено от полския народ в референдум, проведен през 2003 г.;

Б.  като има предвид, че член 9 от Конституцията на Полша гласи, че Република Полша спазва международното право, което e обвързващо за нея;

В.  като има предвид, че ЕС функционира въз основа на презумпцията за взаимно доверие, т.е. държавите членки ще действат в съответствие с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в ЕКПЧ и в Хартата на основните права;

Г.  като има предвид, че принципите на правовата държава са една от общите ценности, на които се основава ЕС, и като има предвид, че Комисията, заедно с Парламента и Съвета, носи отговорност съгласно Договорите за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на Съюза и за осигуряване на спазването на правото, ценностите и принципите на ЕС;

Д.  като има предвид, че тези принципи включват: законност, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен процес на правоприлагане; правна сигурност; забрана на произвола на органите на изпълнителната власт; независимост и безпристрастност на съда; ефективен съдебен контрол, включващ пълно зачитане на основните права; и равенство пред закона;

Е.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е залегнала в член 47 от Хартата на основните права и в член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване на демократичния принцип на разделение на властите, който също така е отразен в член 10 от Конституцията на Полша;

Ж.  като има предвид, че свободата на сдружаване следва да бъде защитавана; като има предвид, че енергичното гражданско общество и плуралистичните медии играят жизненоважна роля за насърчаването на отвореното и плуралистично общество, участието на обществеността в демократичния процес и укрепването на отчетността на правителствата; като има предвид, че НПО следва да бъдат финансирани адекватно;

З.  като има предвид, че отказът на полското правителство да изпълни разпореждането на Съда на ЕС относно сечта в Беловежката гора и отказът му да спази временните мерки, постановени от Европейския съд по правата на човека във връзка с връщанията в Беларус, представляват очевидни символи на това, че Полша не изпълнява Договорите за ЕС;

И.  като има предвид, че срещу десетки протестиращи са заведени производства съгласно Кодекса за леките правонарушения, а в някои случаи и съгласно Наказателния кодекс; като има предвид, че според съобщенията над 300 души са били призовани от полицията във връзка с участието си в протестите през октомври 2017 г.;

Й.  като има предвид, че съгласно Хартата на основните права, ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот и достойнство, на свобода от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до медицински грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминация, както е отразено и в Конституцията на Полша;

K.  като има предвид, че отказът на достъп до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве и съответните права, включително безопасен и законен аборт, представлява нарушение на основните права на жените; като има предвид, че Комитетът на ООН по правата на човека призова Полша да се въздържа от приемане на законодателна реформа, която би означавала крачка назад от вече рестриктивното законодателство относно достъпа на жените до безопасен и законен аборт; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека постанови решения срещу Полша по няколко дела поради ограничителното тълкуване на това право от страна на Полша;

1.  подчертава, че е от фундаментално значение да се поддържат общите европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС и в Конституцията на Полша, и да се гарантират основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз;

2.  отново посочва своята позиция, изразена в резолюциите на Парламента от 13 април 2016 г. и от 14 септември 2016 г.; отново посочва по-специално загрижеността си относно бързите законодателни промени, които се извършват в много области без подходящи консултации или възможност за независим и законен конституционен преглед, като по този начин се поражда риск от системно подкопаване на основните права на човека, демократичните механизми на контрол и взаимно възпиране и принципите на правовата държава; отново потвърждава по-специално своята загриженост относно такива промени в областта на обществените медии, наказателното право, Закона за полицията, Закона за държавната служба, Закона за борба с тероризма, Закона за НПО, правото в областта на убежището, правото на събрания и правата на жените;

3.  изразява дълбоко съжаление и нарастващо безпокойство относно факта, че не бе постигнат компромис по основния проблем, свързан с правилното функциониране на Конституционния съд (неговата независимост и легитимност, както и публикуването и прилагането на всички негови решения), което сериозно подкопава полската конституция и демокрацията и принципите на правовата държава в Полша; отбелязва с дълбоко съжаление, че полското правителство отказва да вземе предвид конструктивната критика, изразявана от полската общественост и от националните и международните институции и институциите на ЕС, и че няма обявени действия за справяне с тези проблеми;

4.  изразява дълбока загриженост във връзка с преработеното законодателство, свързано с полската съдебна система, по отношение по-конкретно на неговия потенциал да подкопае съдебната независимост и да отслаби принципите на правовата държава в Полша;

5.  отбелязва, че на 27 юли 2017 г. президентът Анджей Дуда наложи вето на два спорни закона, приети от полския парламент, поради несъвместимостта им с полската конституция, твърдейки, че те сериозно застрашават независимостта на съдебната система в Полша; призовава за задълбочено обсъждане на национално равнище с всички съответни заинтересовани страни на съдебната реформа, която следва да поддържа принципите на правовата държава и да е в съответствие с правото на ЕС и с европейските стандарти за независимост на съдебната система; призовава президента да не подписва нови закони, освен ако те гарантират изцяло независимостта на съдебната система;

6.  подкрепя препоръките относно принципите на правовата държава, издадени от Комисията, както и започнатата процедура за нарушение срещу Полша за неспазване на правото на ЕС; признава решимостта на Комисията да наблюдава в качеството си на пазител на Договорите положението в Полша и последващите действия във връзка с препоръките ѝ, предприети от полските органи, като същевременно продължава да предлага пълна подкрепа на Полша за намирането на подходящи решения за укрепване на принципите на правовата държава;

7.  настоятелно приканва парламента и правителството на Полша да приложат изцяло всички препоръки на Комисията и на Венецианската комисия и да се въздържат от каквито и да било реформи, които биха изложили на риск зачитането на принципите на правовата държава и по-конкретно независимостта на съдебната система; в това отношение призовава за отлагането на приемането на каквито и да било закони, докато не бъде извършена подходяща оценка от Комисията и от Венецианската комисия;

8.  призовава полското правителство да спази временното разпореждане на Съда на ЕС от 27 юли 2017 г. по дело C-441/17, както и незабавно да преустанови широкомащабната сеч в Беловежката гора, която може да причини значителни и необратими вреди на този обект на световното наследство на ЮНЕСКО; призовава полското правителство да спре връщанията по съкратена процедура в Беларус, така че да изпълни задължителните временни мерки, постановени на Европейския съд по правата на човека на 8 юни 2017 г., и да гарантира, че всеки, който изразява намерение да се търси убежище или международна закрила на полските граници, има пълен достъп до полската процедура за предоставяне на убежище в съответствие с международните задължения и законодателството на ЕС;

9.  призовава полското правителство да зачита правото на свобода на събранията, като премахне от сега действащия закон относно събранията разпоредбите за отдаване на приоритет на одобрени от правителството „циклични“ събрания; настоятелно призовава органите да се въздържат от прилагането на наказателни санкции спрямо лицата, които участват в мирни събрания или контра-демонстрации, и да снемат криминалните обвинения срещу мирни демонстранти;

10.  призовава полското правителство да отмени закона за създаване на Национален институт за свобода - център за развитие на гражданско общество, който затруднява достъпа до държавно финансиране на изразяващи критика групи на гражданското общество, и да гарантира, че разпределението на публичните средства за гражданското общество се извършва по справедлив, безпристрастен и прозрачен начин, като осигури плуралистично представителство;

11.  изразява своята загриженост относно съобщенията в медиите за полицейско наблюдение на опозицията и на лидери на гражданското общество и настоятелно призовава полските органи да разследват тези доклади и да зачитат изцяло неприкосновеността на личния живот на всички граждани;

12.  призовава полското правителство да заеме твърда позиция относно правата на жените и момичетата, като осигури безплатна и достъпна контрацепция без дискриминация и като направи възможен достъпа до спешна контрацепция без лекарско предписание; в този контекст призовава за отмяна на закона, с който се ограничава правото на жените и момичетата на достъп до таблетки за спешна контрацепция;

13.  остро критикува всяко законодателно предложение, което забранява аборта в случаи на сериозни или фатални увреждания на плода; подчертава, че всеобщият достъп до здравеопазване, включително до сексуално и репродуктивно здравеопазване и свързаните с него права, е основно право на човека; отново заявява силната си подкрепа за организациите за защита на правата на жените, тъй като те в последно време са обект на съдебно преследване;

14.  призовава полското правителство да спазва всички разпоредби, свързани с принципите на правовата държава и основните права, залегнали в Договорите, Хартата на основните права на Европейския съюз, ЕКПЧ и международните стандарти за правата на човека, както и да участва в пряк диалог с Комисията;

15.  призовава Комисията да информира редовно и подробно Парламента по прозрачен начин за постигнатия напредък и предприетите мерки;

16.  счита, че настоящото положение в Полша представлява очевиден риск за сериозно нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви специален доклад в съответствие с член 83, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността на ЕП с оглед провеждане на гласуване в пленарна зала за приемане на мотивирано предложение, призоваващо Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС;

17.  отново изтъква необходимостта от редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в който да участват Съветът, Комисията и Парламентът, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(5) (Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права);

18.  призовава полското правителство да предприеме подходящи действия във връзка с ксенофобското и фашистко шествие, проведено във Варшава на 11 ноември 2017 г. (събота), и категорично да го осъди;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа и ОССЕ.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0123.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0344.
(3) Препоръка (ЕС) 2017/146 на Комисията от 21 декември 2016 г. относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към Препоръка (ЕС) 2016/1374 (ОВ L 22, 27.1.2017 г., стр. 65).
(4) Препоръка (ЕС) 2017/1520 на Комисията от 26 юли 2017 г. относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към Препоръки (ЕС) 2016/1374 и (EС) 2017/146 (OВ L 228, 2.9.2017 г., стр. 19).
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.

Правна информация - Политика за поверителност