Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2961(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0634/2017

Разисквания :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0443

Приети текстове
PDF 473kWORD 53k
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ал-Абидин
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2017 г. относно свободата на изразяване на мнение в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ал-Абидин (2017/2961(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Судан, и по-конкретно тези от 13 юни 2012 г.(1), 10 октомври 2013 г.(2), 18 декември 2014 г.(3) и 6 октомври 2016 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(5),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид суданския Закон за печата и изданията от 2009 г.,

—  като взе предвид суданския Закон за свободата на информацията от 2015 г.,

—  като взе предвид декларацията от Кампала на Панафриканската конференция по въпросите на свободата на изразяване на мнение и достъпа до информация от 26 март 2017 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация на ЕС, Норвегия, САЩ и Канада относно политическите задържания и цензурирането на вестници в Судан от 7 декември 2016 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно свободата на изразяване на мнение във и извън интернет,

—  като взе предвид изявлението на независимия експерт на ООН относно положението с правата на човека в Судан — Аристид Нононси, направено след неговата мисия в Судан от 11 до 21 май 2017 г.,

—  като взе предвид посещението в Судан на 22 и 23 октомври 2017 г. на члена на Комисията Стилианидис,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС по случай Международния ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти, (2 ноември 2017 г.);

—  като взе предвид Световния индекс за свобода на медиите за 2017 г. на „Репортери без граници“,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в статия, написана от Мохамед Зин ал-Абидин и публикувана на 23 февруари 2012 г. във вестник ал-Таяр, се отправя критика във връзка с предполагаемата корупция в семейството на суданския президент Омар ал-Башир;

Б.  като има предвид, че суданската Национална служба за разузнаване и сигурност (NISS) повдигна обвинения срещу Мохамед Зин ал-Абидин и главния редактор Осман Миргани;

В.  като има предвид, че на 23 октомври 2017 г. судански съд постанови на Мохамед Зин ал-Абидин условна присъда с петгодишен пробационен период по обвинение, че е нарушил журналистическия етичен кодекс;

Г.  като има предвид, че главният редактор на вестник Ал-Тайар Осман Миргани беше осъден да заплати глоба от 10 000 судански лири или да понесе присъда лишаване от свобода в продължение на шест месеца по същите обвинения и беше освободен след като суданският Съюз на журналистите плати глобата;

Д.  като има предвид, че адвокатът, представляващ Мохамед Зин ал-Абидин и Осман Миргани, заяви намерението си да обжалва присъдата срещу тях;

Е.  като има предвид, че се съобщава, че суданската Национална служба за разузнаване и сигурност (NISS) разпитва и задържа журналисти и е завела множество дела срещу судански журналисти, както и че произволно е конфискувала цели издания на вестници като Ал-Таяр, Ал-Жареда Ал Уатан, Ал-Юм, Ал-Тали, Ал-Аям и Акхир Лахза, които съдържат статии с критики към правителството;

Ж.  като има предвид, че през 2016 г. имаше поне 44 случая на конфискуване на издания, засягащи 12 вестника, включително пет броя на вестник Ал-Жареда в една седмица; като има предвид, че на 14 август 2016 г. Националният съвет за печата и изданията спря за неопределен срок публикуването на вестниците Елаф, Ал-Мустаджила, Ал Уатан и Ауал Ал Нахар;

З.  като има предвид, че свободните, независими и безпристрастни медии са един от основните стълбове на демократичното общество;

И.  като има предвид, че на 8 януари 2017 г. Судан подписа Декларацията относно свободата на медиите в арабския свят и стана четвъртата страна, подписала декларацията след Палестина, Тунис и Йордания; като има предвид, че държавният министър по медийните въпроси отбеляза, че правителството се ангажира да зачита свободата на пресата в Судан;

Й.  като има предвид, че организацията „Репортери без граници“ класира Судан сред най-малко свободните държави – на 174-то място от общо 180 в Световния индекс за свобода на печата за 2017 г., поради „тормоз на медиите, цензура, конфискуване на броеве на вестници, закриване на медии и прекъсване на интернет“;

К.  като има предвид, че в доклада на независимия експерт относно положението с правата на човека в Судан през юли 2017 г. е отбелязано, че с цензурирането на вестник Ал-Жареда от страна на Национална служба за разузнаване и сигурност (NISS) се нарушава Временната национална конституция на Судан;

Л.  като има предвид, че Судан е подписал, но не е ратифицирал преработената версия на Споразумението от Котону от 2005 г.;

М.  като има предвид, че ЗП/ВП Федерика Могерини направи изявление на 14 ноември 2017 г. относно посещението на суданския президент Омар ал-Башир в Уганда, в което напомни на всички страни по Римския статут на Международния наказателен съд да спазват и изпълняват своите задължения съгласно международното право;

Н.  като има предвид, че в Судан правата на човека, гражданските и политическите права продължават да бъдат потъпквани;

1.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с налагането от Съда за печата в Хартум на условна присъда с петгодишен пробационен период на Мохамед Зин ал-Абидин на 23 октомври 2017 г. и призовава органите на Судан незабавно да преразгледат всички обвинения срещу него;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка със свободата на изразяване на мнение в Судан, продължаващото цензуриране и конфискуване на вестници, както и във връзка с увеличаващите се ограничения, налагани на журналистите, да изразяват свободно мнението си в Судан; отбелязва, че публичното търсене на отговорност във връзка с политики на правителството и политици не следва да води до репресии на свободния печат; освен това отбелязва със загриженост дългосрочните финансови ограничения, налагани на вестници в резултат на редовно конфискуване и спиране на работата;

3.  изразява съжаление във връзка с факта, че се появиха многобройни докладвани случаи на нееднократни нарушения на свободата на медиите и продължаващ тормоз на журналисти от страна на NISS и настоятелно призовава органите на Судан да приведат правомощията и методите на NISS в съответствие с международните стандарти;

4.  счита, че свободните, независими и безпристрастни медии са един от съществените стълбове на демократичното общество, където откритите дебати изпълняват решаваща роля; призовава ЕС да увеличи усилията си за подкрепа на свободата на изразяване на мнение чрез своите външни политики и инструменти;

5.  настоятелно призовава органите на Судан да прекратят незабавно всички форми на тормоз, сплашване и нападения над журналисти и защитници на свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн, както и да предприемат демократични реформи като начин за гарантиране на защитата и насърчаването на правата на човека в страната, включително свободата на изразяване на мнение, в съответствие със задълженията й в рамките на Временната национална конституция на Судан и нейните международни ангажименти, включително Споразумението от Котону;

6.  подчертава, че, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, държавата носи основната отговорност за насърчаването и защитата на всички права на човека; призовава органите на Судан да възстановят и зачитат правата на човека и основните свободи съгласно международното право, включително свободата на изразяване на мнение;

7.  признава значението на неотдавнашната мисия на члена на Комисията Стилианидис и на предаването на общоизвестните притеснения на ЕС на органите на Судан, включително по отношение на зачитането на основните свободи;

8.  призовава ЕС и държавите членки да предоставят подкрепа на организациите на гражданското общество чрез техническа помощ и програми за изграждане на капацитет с цел подобряване на тяхната правозащитна дейност и способностите им в областта на принципите на правовата държава, както и за да им се даде възможност да допринасят по-ефективно за подобряването на правата на човека в Судан;

9.  отбелязва със загриженост предложения Закон за пресата и печата от 2017 г., който включва допълнителни спорни ограничения върху онлайн публикациите и разпоредби за продължителни спирания на вестници и отстраняване на журналисти от длъжност; насърчава правителството на Судан да измени Закона за печата и изданията от 2009 г., за да се предостави повече защита на журналистите и издателите на вестници;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, Комисията на Африканския съюз, Панафриканския парламент и на правителството на Судан.

(1) ОВ C 332 E , 15.11.2013 г., стр. 49.
(2) ОВ C 181, 19.5.2016 г., стр. 87.
(3) ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 28.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0379.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0089.

Правна информация - Политика за поверителност