Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2961(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0634/2017

Dezbateri :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Voturi :

PV 16/11/2017 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0443

Texte adoptate
PDF 263kWORD 52k
Joi, 16 noiembrie 2017 - Strasbourg
Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine al- Abidine
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

Rezoluția Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 referitoare la libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine al-Abidine (2017/2961(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Sudan, în special cele din 13 iunie 2012(1), 10 octombrie 2013(2), 18 decembrie 2014(3) și 6 octombrie 2016(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2017 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului(5),

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere Legea presei și a publicațiilor adoptată de Sudan în 2009,

–  având în vedere Legea privind libertatea de informare adoptată de Sudan în 2015,

–  având în vedere Declarația de la Kampala adoptată la 26 martie 2017 în cadrul Conferinței panafricane privind libertatea de exprimare și accesul la informații,

–  având în vedere declarația comună a UE, a Norvegiei, a SUA și a Canadei din 7 decembrie 2016 privind detențiile pe criterii politice și cenzura presei în Sudan,

–  având în vedere Orientările UE privind libertatea de exprimare online și offline,

–  având în vedere declarația făcută de Expertul independent al Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului în Sudan, Aristide Nononsi, în urma misiunii efectuate de acesta în Sudan în perioada 11-21 mai 2017,

–  având în vedere vizita efectuată de comisarul Stylianides în Sudan între 22-23 octombrie 2017,

–  având în vedere declarația făcută de Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) în numele UE cu ocazia Zilei internaționale pentru abolirea impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor (2 noiembrie 2017),

–  având în vedere clasamentul mondial din 2017 al libertății presei, întocmit de organizația Reporteri fără Frontiere,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, într-un articol publicat la 23 februarie 2012 în cotidianul Al-Tayar, Mohamed Zine al-Abidine a criticat presupusa corupție din cadrul familiei președintelui Sudanului, Omar al-Bashir;

B.  întrucât Serviciul Național de Informații și Securitate (NISS) a adus acuzații la adresa lui Mohamed Zine al-Abidine și a redactorului-șef al cotidianului menționat, Osman Mirgani;

C.  întrucât, la 23 octombrie 2017, o instanță din Sudan l-a condamnat pe Mohamed Zine al-Abidine la închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de cinci ani, acesta fiind acuzat de încălcarea codului deontologic al jurnaliștilor;

D.  întrucât, în temeiul acelorași acuzații, redactorul-șef al cotidianului Al-Tayar, Osman Mirgani, a fost condamnat la plata unei amenzi de 10 000 de lire sudaneze, sau, în caz contrar, la o pedeapsă de șase luni de închisoare, fiind pus în libertate după ce amenda a fost plătită de către Uniunea Jurnaliștilor din Sudan;

E.  întrucât avocatul care îl reprezintă atât pe Mohamed Zine al-Abidine, cât și pe Osman Mirgani și-a declarat intenția de a contesta sentința pronunțată împotriva acestora;

F.  întrucât, conform relatărilor, NISS îi interoghează și îi reține pe jurnaliști și a inițiat mai multe acțiuni în justiție împotriva jurnaliștilor din Sudan, confiscând în mod arbitrar ediții complete ale unor ziare, cum ar fi Al-Tayar, Al-Jareeda, Al-Watan, Al-Youm, Al-Tali, Al-Ayam și Akhir Lahza, care conțineau articole critice la adresa guvernului;

G.  întrucât, în 2016, s-au înregistrat cel puțin 44 de cazuri de confiscare a unor publicații, care au afectat 12 ziare, inclusiv cinci ediții ale Al-Jareeda, publicate în decursul aceleiași săptămâni; întrucât, la 14 august 2016, Consiliul Național pentru Presă și Publicații a suspendat pe o perioadă nelimitată publicarea ziarelor Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan și Awal Al-Nahar;

H.  întrucât existența unor mijloace de informare în masă libere, independente și imparțiale reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice;

I.  întrucât, la 8 ianuarie 2017, Sudanul a semnat Declarația privind libertatea presei în lumea arabă, devenind cel de-al patrulea stat semnatar al acestei declarații, după Palestina, Tunisia și Iordania; întrucât ministrul de stat responsabil pentru mass-media a luat act de angajamentul asumat de guvern de a respecta libertatea presei în Sudan;

J.  întrucât, potrivit organizației Reporteri fără Frontiere, Sudanul se numără printre țările cu gradul cel mai redus de libertate, ocupând poziția a 174-a din 180 în clasamentul mondial al libertății presei pe 2017, ca urmare a „hărțuirii la care sunt supuși actorii din sectorul mass-mediei, a cenzurii, a confiscării unor ediții ale ziarelor, a închiderii organismelor din sectorul mass-mediei și a limitării accesului la internet”;

K.  întrucât în raportul elaborat de Expertul independent al Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului în Sudan s-a consemnat, în iulie 2017, faptul că cenzurarea de către NISS a ziarului Al-Jareeda contravine prevederilor Constituției naționale provizorii a Sudanului;

L.  întrucât Sudanul a semnat, dar nu a ratificat versiunea revizuită din 2005 a Acordului de la Cotonou;

M.  întrucât, 14 noiembrie 2017, VP/ÎR Federica Mogherini a emis o declarație cu ocazia vizitei efectuate de președintele sudanez Omar al-Bashir în Uganda, în care le reamintește tuturor statelor semnatare ale Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional și să acționeze în consecință;

N.  întrucât drepturile omului, precum și drepturile civile și politice continuă să fie reprimate în Sudan,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că Mohamed Zine al-Abidine a fost condamnat de către instanța responsabilă pentru presă de la Khartoum, la 23 octombrie 2017, la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, însoțită de o perioadă de încercare de cinci ani, și le solicită autorităților sudaneze să revizuiască imediat toate acuzațiile aduse acestuia;

2.  este profund îngrijorat în legătură cu situația libertății de exprimare din Sudan, cu utilizarea curentă a cenzurii și cu practica confiscării edițiilor ziarelor, iar intensificarea măsurilor de represiune pentru a limita libertatea de exprimare a jurnaliștilor din Sudan constituie, de asemenea, un motiv de îngrijorare deosebită; relevă faptul că practica de a trage la răspundere politicienii și de a impune un mecanism de responsabilizare pentru politicile guvernamentale în spațiul public nu ar trebui să cauzeze represiuni împotriva presei libere; ia act cu îngrijorare, de asemenea, de restricțiile financiare impuse ziarelor prin recurgerea sistematică la confiscarea exemplarelor și la suspendarea operațiunilor;

3.  regretă faptul că s-au semnalat, prin numeroase relatări, încălcări repetate ale libertății presei de către NISS și practici sistematice de hărțuire a jurnaliștilor utilizate de această instituție și îndeamnă autoritățile sudaneze să asigure alinierea competențelor NISS și a metodelor sale la standardele internaționale;

4.  consideră că mass-media liberă, independentă și imparțială reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, în care dezbaterile deschise joacă un rol crucial; îndeamnă UE să își intensifice eforturile de a promova libertatea de exprimare prin intermediul politicilor și al instrumentelor sale externe;

5.  îndeamnă autoritățile sudaneze să pună capăt de urgență tuturor formelor de hărțuire, intimidare și atacurilor împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor libertății de exprimare online și offline și să întreprindă reforme democratice, cu scopul de a asigura protecția și promovarea drepturilor omului în această țară, inclusiv a libertății de exprimare, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Constituției naționale provizorii a Sudanului, precum și cu angajamentele lor internaționale, inclusiv cele asumate prin Acordul de la Cotonou;

6.  subliniază faptul că, în conformitate cu Declarația universală a drepturilor omului, statului îi revine responsabilitatea primordială pentru promovarea și protejarea tuturor drepturilor omului; solicită autorităților sudaneze să restabilească și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale consacrate în dreptul internațional, inclusiv libertatea de exprimare;

7.  recunoaște importanța recentei misiuni a comisarului Stylianides și a eforturilor de a aduce la cunoștința autorităților sudaneze preocupările recunoscute pe scară largă ale UE, inclusiv în ceea ce privește respectarea libertăților fundamentale;

8.  invită UE și statele sale membre să ofere sprijin organizațiilor societății civile prin acordarea de asistență tehnică și prin programe de consolidare a capacităților, pentru a îmbunătăți capacitățile acestora de a promova drepturile omului și a garanta respectarea statului de drept și a le permite să contribuie mai eficient la îmbunătățirea situației drepturilor omului în Sudan;

9.  ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind presa și publicațiile din 2017, care include un număr suplimentar de restricții controversate referitoare la publicațiile online și prevederi referitoare la suspendarea pe perioade mai îndelungate a publicării ziarelor și a exercitării activității jurnaliștilor; încurajează guvernul Sudanului să modifice Legea presei și a publicațiilor din 2009 pentru a asigura o mai bună protecție a jurnaliștilor și a editorilor de ziare;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Comisiei Uniunii Africane, Parlamentului Panafrican și guvernului Sudanului.

(1) JO C 332 E, 15.11.2013, p. 49.
(2) JO C 181, 19.5.2016, p. 87.
(3) JO C 294, 12.8.2016, p. 28.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0379.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2017)0089.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate